De steunmaatregelen in het kader van de gestegen energieprijzen, zoals de federale verwarmingspremie, worden automatisch verrekend met je facturen.
Je hoeft ons hiervoor niet extra te contacteren. Meer informatie over de maatregelen vind je hier.
Hulp en ondersteuning
De overheid voorziet steunmaatregelen om de impact van de hoge energieprijzen te verzachten - Luminus.

Steunmaatregelen

De overheid voorziet maatregelen om de impact van de hoge energieprijzen te verzachten. Wat houden deze precies in?

Steunmaatregelen omwille van de hoge energieprijzen

De federale regering voorziet een aantal maatregelen om tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen.

De volgende maatregelen zijn voorzien:

 • Btw-verlaging
  Er komt een tijdelijke btw-verlaging van 21% naar 6% op elektriciteit en gas. Van 1 maart t.e.m. 31 december 2022 voor elektriciteit, en van 1 april t.e.m. 31 december 2022 voor gas. Dit gebeurt automatisch en zal je zien op je facturen. 

 • Federale verwarmingspremie
  Elk gezin met een elektriciteitsaansluiting ontvangt een eenmalige verwarmingspremie van 100 euro voor het adres waar het gedomicilieerd is. Deze premie wordt automatisch verrekend met jouw voorschotten, jouw afrekening of met eventueel openstaande bedragen. De verrekening gebeurt tussen 18 april en 31 juli 2022. Werd de premie bij jou op 1 augustus 2022 nog niet verrekend, bekijk dan hier wat je moet doen.

 • Verlenging sociaal tarief
  De eerdere uitbreiding van het sociaal tarief, een goedkoper energietarief voor de meeste kwetsbare gezinnen, wordt verlengd tot eind december 2022.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de steunmaatregelen van de overheid

 
 • Ik heb mijn verwarmingspremie nog niet ontvangen op 01/08/2022. Wat doe ik?

  Ben je niet zeker of de verwarmingspremie bij jou al toegepast werd dan kan je dit nakijken in je online klantenzone My Luminus. Onder 'Facturen' vind je het document 'verwarmingspremie' en kan je ook zien met welke factuur de premie werd verrekend.

  Als je de federale verwarmingspremie op 01/08/2022 nog niet ontvangen hebt, kan dat komen doordat je klantgegevens bij Luminus niet overeenkomen met de gegevens in het rijksregister. Bijvoorbeeld door verschillende schrijfwijzen van je naam en/of adres.

  Contacteer na 1/8/2022 zelf de dienst FOD Economie (niet de leverancier!). Dit kan via het online formulier op de website van de FOD, of via het contactcenter van de FOD Economie. 

  • Dit kan tot 15 oktober 2022.
  • Je hebt deze gegevens nodig:
   • Bewijs van domicilie
   • Rekeningnummer 
   • Naam leverancier op 31/03/2022 
  • FOD Economie vraagt hierna de gegevens op bij Luminus.
  • Een eventuele toekenning gebeurt door de FOD Economie in de 2de fase tussen 1/8 en 1/11.
  Wil je meer weten? Klik op de website van de FOD en je vindt heel wat nuttige informatie terug.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Ik ben een residentiële klant. Geldt de btw-verlaging op mijn volledige energiefactuur?

  Ja. De btw-verlaging is zowel voor elektriciteit als voor gas. Voor elektriciteit vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022. Voor gas van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022. Het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6% geldt voor alle componenten met betrekking tot je elektriciteit en gas: de energiekost, maar ook de nettarieven, taksen, toeslagen en heffingen.

                     

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Ik ben een residentiële klant. Wat is de impact van de btw-verlaging op mijn energiefactuur?

  De overheid maakte een inschatting en berekende dat de tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit en gas een besparing van gemiddeld 200 euro kan opleveren.
  Het uiteindelijke bedrag hangt grotendeels af van je verbruik en kan dus variëren.    

  De btw-verlaging wordt als volgt toegepast:

  • voor elektriciteit: vanaf 1 maart 2022.  maar Ze is dus zichtbaar op je voorschotfacturen vanaf april.
  • Voor gas: vanaf 1 april 2022. Die verlaging is zichtbaar op je voorschotfactuur vanaf mei.
  Opmerking: De verschillen in btw dat je voor maart en april nog tegoed hebt, verrekenen we via je eerstvolgende jaarafrekening.

  Hoe wordt de btw-verlaging toegepast?

  Een fictief voorbeeld:

  Maart
  Je voorschotfactuur op elektriciteit bedraagt €121 (incl. 21% btw).
  Voor gas bedraagt dit €121 (incl. 21% btw).

  April
  Je voorschot op elektriciteit bedraagt €106 (incl. 6% btw).
  Voor gas bedraagt dit €121 (incl. 21% btw). 

  Mei 
  Je voorschot op elektriciteit bedraagt €106 (incl. 6% btw).
  Voor gas bedraagt dit €106 (incl. 6% btw) 


  Wil je meer weten over de btw-verlaging en de andere steunmaatregelen van de overheid (federale verwarmingspremie 100€, verlenging sociaal tarief)? Neem dan een kijkje op deze pagina.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Wat moet ik doen om van de btw-verlaging te kunnen genieten?

  Luminus doet al het nodige. Je hoeft zelf niets te doen. 
  Residentiële klanten:
  Vanaf maart zie je de 6% voor elektriciteit op de jaarafrekening en voor gas vanaf april 2022. Op de voorschotten zie je de verlaging voor elektriciteit vanaf april en voor gas vanaf mei 2022. 
  Professionele klanten:
  Vanaf augustus zie je de 6% voor gas. Op de voorschotten zie je de verlaging vanaf september 2022. 

   

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Hoe kan ik van de verwarmingspremie genieten?

  We verrekenen de verwarmingspremie van €100 voor je. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. We verrekenen de eenmalige premie automatisch met je voorschotten, afrekening of eventueel openstaande bedragen. Dit doen we vanaf 18 april tot en met 31 juli 2022.

  Ben je niet zeker of de verwarmingspremie bij jou al toegepast werd dan kan je dit nakijken in je online klantenzone My Luminus . Onder 'Facturen' vind je het document 'verwarmingspremie' en kan je ook zien met welke factuur de premie werd verrekend.

  Werd de premie bij jou op 1 augustus 2022 nog niet verrekend, bekijk dan hier wat je moet doen.

  Ben je huurder van een woning die 'inclusief huurlasten' wordt verhuurd? Of beschik je niet over een elektriciteitsmeter?
  Bekijk hier de voorwaarden van de overheid voor het verkrijgen van de verwarmingspremie.

   

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Hoe wordt de verwarmingspremie van €100 toegepast?

  Elke huishoudelijke klant met een elektriciteitsaansluiting ontvangt een verwarmingspremie ter waarde van €100 (per domicilieadres). Hiervoor hoef je zelf niets te doen : we verrekenen deze eenmalige premie automatisch met je voorschotten, jaar-of slotafrekening of met eventueel vervallen openstaande bedragen. De verrekening gebeurt tussen 18 april en 31 juli 2022. 

  Ben je niet zeker of de verwarmingspremie bij jou al toegepast werd dan kan je dit nakijken in je online klantenzone My Luminus. Onder 'Facturen' vind je het document 'verwarmingspremie' en kan je ook zien met welke factuur de premie werd verrekend.

  Werd de premie bij jou op 1 augustus 2022 nog niet verrekend, bekijk dan hier wat je moet doen.

  • Ben je een budgetmeterklant? Dan wordt je premie verrekend met je jaarlijkse afrekening.
  • Heb je een afbetalingsplan? Dan verrekent Luminus de premie van €100 met de laatste schijf of schijven van je afbetalingsplan. Je afbetalingsplan stopt dan ook vroeger.
  • Ben je huurder van een woning die 'inclusief huurlasten' wordt verhuurd? Of beschik je niet over een elektriciteitsmeter? In dit geval is het de eigenaar van de meter die de premie ontvangt.(Bekijk hier de voorwaarden van de overheid voor het verkrijgen van de verwarmingspremie.)
  Opmerking: deze verwarmingspremie is vrij van btw. Er wordt wel btw aangerekend op de volledige factuur, voor aftrek van de verwarmingspremie. 

  Deze premie is niet van toepassing op: 
  • Tweede verblijfplaatsen 
  • Een oud adres na verhuis, waarvan de levering op het oude adres nog niet is overgenomen
  Waar vind je informatie over deze premie terug?
  • In de online klantenzone My Luminus onder 'Facturen' vind je het document 'Verwarmingspremie' terug.
  • Je leest er alle praktische info over de uitkering van de verwarmingspremie.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Wanneer start mijn sociaal tarief?

  Indien je een nieuwe rechthebbende bent, duurt het soms een tijdje vooraleer je van het sociaal tarief geniet.
  Let op: dit geldt ook voor de personen met een verhoogde tegemoetkoming die tijdelijk recht hebben op sociaal tarief in de periode van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2022.

  Waarom? Het feit dat je behoort tot een categorie van rechthebbenden, wordt niet onmiddellijk meegedeeld aan je energieleverancier. De Federale overheid informeert je energieleverancier om de drie maanden automatisch over de personen die recht hebben op het sociaal tarief.

  De mogelijke startdata van het recht zijn dus 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en de einddatum is steeds 31 december van het lopende jaar.

  Wil je meer weten? Neem een kijkje op de website van de Federale overheid.

  Nuttige links:

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Wie heeft recht op het sociaal tarief?

  Je hebt recht op het sociaal tarief wanneer je:

  • voldoet aan de criteria die de FOD Economie bepaalt.
  • een officieel attest van de betrokken instanties hebt:
   • FOD Economie,
   • Vlaamse Zorgkas,
   • Kind en Gezin,
   • OCMW,
   • Rijksdienst voor Pensioenen
  • huurder bent van een sociaal appartement waarvan de verwarming op gas afhangt van een collectieve installatie, in een gebouw dat verhuurd wordt door een sociale huisvestingsmaatschappij. Je kan dit aanvragen bij je sociale huisvestingsmaatschappij.
  Tijdelijke uitbreiding sociaal tarief: voor personen met verhoogde tegemoetkoming
  Personen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming in de ziektekosten vanaf 1 februari t.e.m. 31 december 2022. Zij krijgen tijdelijk het statuut van beschermde klant en genieten daardoor van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas. Dat besliste de Federale overheid en publiceerde er deze informatie over op hun website.
  Klanten die van dat tijdelijk voordeel genieten, zien dat ten vroegste in mei op hun energiefactuur. Het sociaal tarief wordt met terugwerkende kracht toegepast vanaf 1 februari 2021.

  Wat moet ik doen om het sociaal tarief te krijgen?
  Helemaal niets. De toekenning van het sociaal tarief gebeurt automatisch via de FOD economie.

  Lees ook: Hoe verkrijg ik het sociaal tarief?

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen