Luminus, de nummer 1 in onshore windenergie in België

Windmills nature

De natuur zit vol energie

Hernieuwbare energie is afkomstig van natuurlijke fenomenen zoals de zon, wind en waterkracht. Dankzij deze energiebronnen is de impact op het milieu beperkt en is ons land minder afhankelijk van ingevoerde fossiele brandstoffen. Windenergie is al goed vertegenwoordigd in België, maar Luminus wil verder gaan. Het bedrijf wilt tegen 2023 zijn windturbinepark uitbreiden tot een capaciteit van 785 MW.

Een waardevolle expertise

De bouw van zijn eerste windturbinepark startte in 2004. Dankzij die jarenlange ervaring is Luminus de ideale partner om windturbineparken mee te bouwen. Het bedrijf heeft vruchtbare partnerships met tal van gemeenten en bedrijven.

Windmills expertise
Windenergy Luminus

De wind in de zeilen voor Luminus

Al in 2001 ging Luminus op zoek naar duurzame oplossingen voor de productie van windenergie. Vandaag is het bedrijf uitgegroeid tot de nummer 1 in windenergie op het vasteland in België.

2001
Oprichting van team ‘Wind’

2004 
Augustus: 1ste werf in Villers-le-Bouillet.

2009
Oprichting van de parken van Ieper, Fernelmont, Berloz en Melle.

2010
Het park van Floreffe ziet het licht.

2012
Vergunningsaanvragen voor een totaal vermogen van 218 MW via de projecten van Thuin, Couvin, Tinlot, Lobbes, Tessenderlo, Lummen, Lommel, Spy, Floreffe, Le Roeulx, …

2013
Bouw van de eerste windturbines op een industrieterrein in Vlaanderen: bij Stradus in Gent en Evonik in Antwerpen
 
2014

Luminus wordt de grootste bouwer van windturbines in België.

2015
Luminus neemt 100e windturbine in dienst

2018
Bouw van de eerste windturbine op een industrieterrein in Wallonië

2019
Luminus bouwt zijn 200e windturbine en bereikt de kaap van 500 MW geïnstalleerd vermogen

Kwalitatieve, veilige en respectvolle projecten

Respect voor de omwonenden en het milieu
Luminus maakt er een erezaak van om projecten te ontwikkelen met respect voor het milieu, het landschap en vooral de omwonenden. Het uitstekende contact met gemeentes, provincies en regio’s waar al windturbineparken staan, maken van Luminus een betrouwbare partner. Als het mogelijk is, legt het bedrijf zich strengere beperkingen op dan wat de overheid aanbeveelt.

Windturbineparken zijn broodnodig om de bevolking van groene energie te voorzien. Maar dat mag niet ten koste gaan van de natuur. Met allerlei begeleidende maatregelen maken we het verschil op vlak van biodiversiteit. We voorzien vogelvriendelijke beplanting in de nabijheid van windturbines en creëren groene zones om de biodiversiteit te bevorderen. Hier vinden heel veel dieren onderdak en voedsel.

Nauwkeurig geselecteerde sites
De sites voor windturbineparken moeten aan strikte criteria voldoen: ze moeten windrijk zijn, op het stroomnet kunnen worden aangesloten, makkelijk toegankelijk zijn, ver genoeg liggen van woningen, ze mogen de luchtvaart niet hinderen en moeten naast de natuurlijke omgeving en menselijke activiteiten kunnen bestaan (Natura 2000-zones, straalverbindingen,...). We bouwen ook windturbines op parkeerterreinen of op opslagterreinen van onze industriële klanten. Ze verliezen bijna geen ruimte aangezien men kan parkeren of goederen opslaan tot aan de voet van de turbine.

 

Luminus ondersteunt de oehoe (Bubo bubo), een roofdier die het design van onze windturbines in Lierneux heeft geïnspireerd. Dit jaar verwelkomen we twee nieuwe geboorten: een mannetje en een vrouwtje. 

Betrouwbare en krachtige windmolens

Luminus kiest voor windturbines en windparkconfiguraties die het maximum aan energie uit de aanwezige wind halen. De configuratie van het windpark, de dimensies en het vermogen van de windturbines worden afgestemd op de specifieke omstandigheden van het projectgebied.
Afhankelijk van de omstandigheden worden momenteel windturbines geplaatst met een vermogen tussen de 2 en de 4,5 MW. Ze bestaan meestal uit een mast van 90 tot 170 meter hoog en drie wieken van 50 tot 75 meter lang. Hoe hoger de mast, hoe meer rendement u krijgt, want de wind waait er simpelweg harder.
Alle windturbines van Luminus voldoen volledig aan de richtlijnen van de overheid, die aanbevelen om de energierecuperatie uit wind te optimaliseren en daarbij rekening te houden met de criteria voor de integratie in het landschap.
 

Hoe werkt een windturbine?

Een windturbine zet wind om in elektriciteit. Het hoeft daarvoor zelfs niet hard te waaien. Een briesje van 10 kilometer per uur is al voldoende om energie op te wekken. Bij windsnelheden hoger dan 90 kilometer per uur worden de wieken automatisch stilgelegd, om de veiligheid te waarborgen en ook om slijtage van het mechanisme te voorkomen. De ideale windsnelheid? Die bedraagt zo’n 40 kilometer per uur. Luminus gebruikt speciale software die meteorologische gegevens analyseert om de productie van de turbines zo accuraat mogelijk te voorspellen. Op basis van die informatie kunnen we indien nodig andere energiebronnen of centrales inschakelen.
Meer info over de windmolenparken van Luminus
Windmill explained in Dutch

Wist je dat?

Het projectteam van Luminus doorkruist het hele land op zoek naar de meest windrijke sites. Aan de hand van geavanceerde windmeetapparatuur en computermodellen bepalen ingenieurs hoe windrijk een bepaalde site is. Milieueffectenrapporten worden uitgevoerd door gespecialiseerde, onafhankelijke en erkende bureaus.
De turbines worden zoveel mogelijk vlak bij andere infrastructuur zoals haven- en industriegebieden, autosnelwegen, spoorwegen, dijken of kanalen geplaatst. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijke hinder voor omwonenden. En om ook de natuur zoveel mogelijk te ontzien, komen windturbines op veilige afstand van beschermde natuur- en vogelgebieden.

Een gunstig geplaatste windturbine op land met een vermogen van 3,5 MW (3 500 kilowatt) kan op een jaar tijd zo’n 7 000 MWh elektriciteit produceren. Dat komt overeen met het jaarverbruik van 2 000 gezinnen. Een windturbine produceert echter niet voortdurend elektriciteit. De productie hangt af van de windsnelheid, de plaats van de windturbine en andere factoren.

Veiligheid begint bij een zorgvuldig gekozen plek waar de windturbines worden geplaatst. De windturbine is gecertificeerd volgens de geldende internationale IECnormering. De windturbine wordt uitgerust met een ijsdetectiesysteem, bliksembeveiliging, een dubbel (aerodynamisch en mechanisch) remsysteem en een online controlesysteem. De windturbine wordt permanent opgevolgd vanuit de controlekamer van Luminus. De windturbine is voorzien van vele sensoren die tijdig onregelmatigheden kunnen doorgeven. Luminus beschikt over eigen onderhoudsen interventieploegen die snel ter plaatse kunnen zijn. Daarnaast is een onderhoudscontract voorzien met de windturbinefabrikant. Zij dienen een minimale beschikbaarheid en performantie te garanderen waardoor er veel preventief onderhoud gebeurt.

Windturbines produceren groene energie, stoten geen CO2 uit en zijn dus een van de oplossingen voor de wereldwijde opwarming van het klimaat. Daar wordt de natuur, ook bij ons, alleen maar beter van. Toch kunnen windturbines, een impact hebben op vogels en vleermuizen. Door bij de zoektocht naar geschikte locaties rekening te houden met de belangrijke broed-, pleister-, rust- en doortrekgebieden van vogels en vleermuizen, wordt een groot deel van de mogelijke impact vermeden. Luminus grijpt ook elke kans om de biodiversiteit aan de voet van haar windparken te versterken.

Een windturbine op land met een vermogen van 3,5 MW (3 500 kilowatt) produceert jaarlijks zo’n 7 000 MWh groene elektriciteit. Hiermee wordt ongeveer 2260 ton CO2 vermeden. Ook goed om weten: de CO2 -uitstoot die veroorzaakt wordt door de productie van een windturbine is door zijn gebruik in zes maanden geneutraliseerd.

Windturbines maken geluid, maar moeten voldoen aan de wettelijke geluidsnormen die erg streng zijn. Bovendien werd de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Zo werd er gewerkt aan betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een geavanceerd ontwerp van de rotorbladen.

Luminus bouwt windturbines op het vasteland (onshore). Het bedrijf heeft hier de afgelopen 20 jaar heel wat kennis en expertise in opgebouwd. De nieuwe geplande gebieden voor windenergie op de Noordzee (offshore), bieden zeker ook opportuniteiten voor Luminus.

Luminus heeft een intern controlesysteem om de naleving van de wettelijke voorwaarden te garanderen. De opvolging hiervan gebeurt door het “asset management team” van Luminus. Zij zijn ook eerste aanspreekpunt voor de bevolking en de overheid. De naleving van de (milieu) voorwaarden wordt ook opgevolgd door de overheid.

De hoeveelheid beton in de funderingen van een windturbine is vergelijkbaar met die van een groot huis: tussen 200 en 700 m³ naargelang de turbine en het vermogen. Na de exploitatie moet de verantwoordelijke van het windturbinepark het terrein in zijn oorspronkelijke staat herstellen.

Als de zon schijnt, werpt een windturbine een schaduw op de grond. Door het draaien van de wieken beweegt die schaduw. Dit noemen we slagschaduw. Deze schaduw wordt door sommige mensen als storend ervaren. Daarom mag in Vlaanderen een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Omdat het besturingssysteem van een windturbine op elk moment weet wat de stand van de zon is en waar alle woningen zich rondom de windturbine bevinden, valt een windturbine automatisch stil van zodra de wettelijke normen overschreden zouden worden.

Het is perfect mogelijk om de onderdelen van een windturbine te recycleren. Sommige onderdelen worden bijvoorbeeld verwerkt tot nieuw bouwmateriaal om wegen mee aan te leggen. Luminus kiest er in eerste instantie voor om de levensduur van de windturbines te verlengen.  Op deze manier worden de materialen langer gebruikt en bijgevolg optimaal benut.

Lumiwind

Samen investeren in windenenergie dankzij Lumiwind, het beleggingsplan voor de burger.
Meer weten