Luminus Corporate - Veiligheid, gezondheid en milieu: Luminus neemt de veiligheid en de gezondheid van haar werknemers ter harte.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Luminus neemt de veiligheid en de gezondheid van haar werknemers ter harte. Daarom werden verschillende programma’s voor risicobeleid opgesteld om maximale veiligheid op het werk te kunnen verzekeren. Ontdek alles over deze programma's en de behaalde certificaten.

Doel : nul ongevallen

Wij moedigen onze werknemers en onderaannemers aan om alle soorten incidenten en bijna-ongevallen te melden. Bij elk gerapporteerd incident bekijken we de kans dat het zich voordoet en de mogelijke gevolgen ervan. Alle incidenten met risico’s die mogelijk een vooraf bepaald niveau overschrijden, worden gedetailleerd onderzocht. Daarna nemen we de gepaste corrigerende maatregelen. Ernstige incidenten kunnen worden voorkomen door gevaarlijke situaties systematisch te elimineren.

Lees meer over ons VGM-beleid.