Luminus Corporate - Veiligheid, gezondheid en milieu: Luminus neemt de veiligheid en de gezondheid van haar werknemers ter harte.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Bij Luminus is de veiligheid en de gezondheid van alle werknemers en van de werknemers van haar onderaannemers een prioriteit. Ontdek alles over onze programma's en de behaalde certificaten, die een veilige en gezonde werkomgeving en levensstijl ondersteunen en aanmoedigen.

Gezondheid, bekeken vanuit een breder kader

Bij Luminus hebben we een brede kijk op veiligheid en gezondheid, waarbij we zowel aandacht hebben voor het fysieke welzijn, als ook het mentale en relationele welzijn.

Dit doen we aan de hand van initiatieven die onze 4 batterijen (fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel) op groen zetten, alsook “Light-Up”: het Luminus welzijnsprogramma. 

Leidinggevenden en werknemers tonen het goede voorbeeld en inspireren elkaar niet enkel op het vlak van veiligheid, gezonde levensstijl en welzijn maar ook op het vlak van milieuzorg en energiebeheer. 

Nul ongevallen

Wij moedigen onze werknemers en onze onderaannemers aan om alle incidenten en bijna-ongevallen te melden. Ernstige incidenten kunnen worden voorkomen door gevaarlijke situaties systematisch te elimineren. Ernstige  incidenten, ook zonder ongeval of letsel, worden steeds gedetailleerd onderzocht, waarna de gepaste maatregelen worden genomen.

Om het aantal arbeidsongevallen van de medewerkers van onze onderaannemers te verminderen, heeft Luminus een traject opgestart dat onder andere een strengere selectie en evaluatie van onderaannemers omvat, alsook een nauwere opvolging van onze onderaannemers.

Lees meer over ons VGM-beleid:

HSE Beleid Details HSE Beleid

Geoptimaliseerd risicobeheer

In al onze vestigingen en voor al onze activiteiten hebben de beheersystemen voor veiligheid, gezondheid en milieu een certificaat: ISO 14001 (milieubeheer), ISO 45001 (gezondheids- en veiligheidsbeheer) en ISO 50001 (energie-efficiëntie). 

Luminus  is de eerste gas- en stroomleverancier in België die een ISO 50001-certificaat behaalde voor al zijn installaties en activiteiten.

Download het ISO 14001 - 45001 - 50001 certificaat

Verbintenissen op het vlak van milieu 

De ecologische streefdoelen bij Luminus zijn talrijk: 

  • mee de strijd aanbinden tegen de klimaatverandering door energie-efficiënte diensten te ontwikkelen en hernieuwbare energie te produceren;
  • de impact op natuurlijke hulpbronnen (bodem, lucht, water enz.) tot een minimum beperken; 
  • de biodiversiteit beschermen.

Luminus is al vele jaren nummer 1 in waterkracht en windenergie op het vasteland in België. De laatste drie jaar investeerden we 188,3 miljoen euro in hernieuwbare energie. De inventaris van alle op thermische installaties uitgevoerde audits om bodemvervuiling op te sporen, werd voor het eerst online gepubliceerd in 2015 en wordt sindsdien regelmatig geüpdatet. 

Overzicht van bodemonderzoeken op sites van Luminus

Wij zijn ook de enige gas- en stroomleverancier in België die jaarlijks zijn globale CO2-voetafdruk bekendmaakt.

Lees hier ons duurzaamheidsrapport