Veiligheid, gezondheid en milieu

Luminus neemt de veiligheid en de gezondheid van haar werknemers ter harte. Daarom werden verschillende programma’s voor risicobeleid opgesteld om maximale veiligheid op het werk te kunnen verzekeren. Ontdek alles over deze programma's en de behaalde certificaten.

Doel : nul ongevallen

Wij moedigen onze werknemers en onderaannemers aan om alle soorten incidenten en bijna-ongevallen te melden. Bij elk gerapporteerd incident bekijken we de kans dat het zich voordoet en de mogelijke gevolgen ervan. Alle incidenten met risico’s die mogelijk een vooraf bepaald niveau overschrijden, worden gedetailleerd onderzocht. Daarna nemen we de gepaste corrigerende maatregelen. Ernstige incidenten kunnen worden voorkomen door gevaarlijke situaties systematisch te elimineren.

Lees meer over ons VGM-beleid.

Geoptimaliseerd risicobeheer

In alle vestigingen en voor alle activiteiten hebben de beheersystemen voor veiligheid, gezondheid en milieu een certificaat: ISO 14001 (milieubeheer), OHSAS 18001 (gezondheids- en veiligheidsbeheer) en ISO 50001 (energie-efficiëntie).

Luminus is de enige gas- en stroomleverancier in België die een ISO 50001-certificaat behaalde voor al zijn installaties en activiteiten.

Verbintenissen op het vlak van milieu

De ecologische streefdoelen bij Luminus zijn talrijk:  De doelstellingen van Luminus

    • Mee de strijd aanbinden tegen de klimaatverandering door energie-efficiënte diensten te ontwikkelen en hernieuwbare energie te produceren;
    • De impact op natuurlijke hulpbronnen (bodem, lucht, water enz.) tot een minimum beperken;
    • De biodiversiteit beschermen.

Luminus investeerde tussen 2014 en 2016 277 miljoen euro in hernieuwbare energie. Dankzij deze investering produceert Luminus sinds 2015 als eerste Belgische producent windenergie aan land.
De inventaris van alle op thermische installaties uitgevoerde audits om bodemvervuiling te identificeren werd voor het eerst online gepubliceerd in 2015 en wordt sindsdien regelmatig geüpdatet.

Download de inventaris ‘bodemvervuiling’ van de thermische installaties van Luminus

Luminus is ook de enige gas- en stroomleverancier in België die jaarlijks zijn globale CO2-voetafdruk bekendmaakt.

Lees het 2017 rapport