Duurzaamheid - Ethische, sociale en milieuvriendelijke betrokkenheid staat centraal in de activiteiten van Luminus.

Duurzaamheid

Ethische, sociale en milieuvriendelijke betrokkenheid staat centraal in de activiteiten van Luminus.

Een MVO-beleid gericht op belangrijke thema’s

Luminus werkte in 2018 het opgesteld beleid inzake "maatschappelijke verantwoordelijkheid" bij, dat in 2012 werd opgesteld. Daarbij werd opnieuw rekening gehouden met de verwachtingen van de ontvangende partijen waarmee de onderneming samenwerkt:

  • openbare instellingen, 
  • de academische wereld,  
  • verenigingen betrokken bij de bescherming van de consument of het milieu,  
  • particuliere en zakelijke klanten, 
  • vertegenwoordigers van het personeel etc. 

Luminus is specifieke verbintenissen aangegaan betreffende:

Deze verbintenissen zijn gebaseerd op de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, waarbij Luminus zich in 2013 aansloot.

 

Geavanceerde MVO-prestaties volgens EcoVadis

EcoVadis gaf Luminus voor 2023 een globale beoordeling van 79/100, wat overeenkomt met een “gevorderde” duurzaamheidsprestatie. Deze score is opvallend hoger dan het gemiddelde van 53/100 van de >100 000 ondernemingen die wereldwijd worden geëvalueerd verspreid over 175 landen en 200 verschillende sectoren. Luminus blijft hiermee in de top 1% staan.

EcoVadis is een onafhankelijk en onpartijdig evaluatieplatform dat als doel heeft om het ecologische en sociale beleid van ondernemingen te verbeteren. De diagnostiek die EcoVadis aflevert houdt rekening met de kenmerken van iedere sector. Iedere evaluatie preciseert de te volgen stappen om de toegekende score te verbeteren.

De algemene score die door EcoVadis wordt toegekend bestaat uit vier verschillende beoordelingen. Luminus behaalde voor 2023 volgende score:

  • 90/100 voor het milieu
  • 80/100 voor ons sociaal beleid
  • 70/100 voor onze bedrijfsethiek
  • 60/100 voor onze duurzame aankopen.
Platinum 2023 Ecovadis Sustainability Rating
Duurzaamheidsrapport

Duurzaamheidsrapport

Concrete resultaten en een jaarlijks gepubliceerde evaluatie

Lees het Duurzaamheidsrapport van 2022

Ons engagement voor het Global Compact van de Verenigde Naties

Luminus publiceerde drie ‘Communications on Progress’ rapporten sinds zijn eerste engagement voor het Global Compact van de Verenigde Naties in 2013. Sinds 2015 staan we op het ‘advanced level'.