Luminus Corporate - Duurzaamheidsrapport: Duurzaam ondernemen geniet onze volledige aandacht.

Sustainability report 2023

Duurzaam ondernemen vormt de kern van onze bestaansreden en ons maatschappelijk beleid. Ontdek hier de opgezette acties.
Lees hier het volledige rapport Lees hier het uittreksel Strategie en opmerkelijke feiten 2023

Als koploper op het vlak van windturbines aan land in België heeft Luminus zich er in 2012 toe verbonden elk jaar verslag uit te brengen over zijn resultaten. We zijn dan ook van mening dat onze stakeholders toegang moeten hebben tot zo volledig mogelijke informatie over onze financiële en extrafinanciële prestaties, vooral op ethisch, ecologisch en sociaal vlak.

Luminus is de enige speler uit de Belgische energiesector die dergelijke indicatoren openbaar maakt.

Duurzaamheidsrapport 2023

Download het Duurzaamheidsrapport 2023  Lees het Duurzaamheidsrapport 2023 

Het duurzaamheidsrapport 2023 (108 pagina’s) is opgemaakt volgens de GRI-standaard (Global Reporting Initiative) voor duurzaamheidsrapportage.
In dit rapport vindt u de volgende informatie:

  • Een beschrijving van de zes verschillende soorten uitdagingen waarmee Luminus wordt geconfronteerd: ethische, ecologische, sociale en economische uitdagingen en uitdagingen verbonden aan innovatie of klantenbeleving;
  • Indicatoren voor elk van de 13 punten die de stakeholders als cruciaal beschouwen (bijv. ontwikkeling of hernieuwbare energie, CO2-voetafdruk, energie-efficiëntie oplossingen, continuïteit van de levering, bescherming van de ecosystemen, veiligheid en welzijn; financiële resultaten enz.);
  • Belangrijkste aandachtspunten, concrete acties, nieuwe projecten die werden geïmplementeerd voor alle 13 onderwerpen.

 

Strategie en opmerkelijke feiten 2023

Download Strategie en opmerkelijke feiten 2023 Lees Strategie en opmerkelijke feiten 2023

Luminus publiceert vóór alle indicatoren beschikbaar en geanalyseerd zijn, een uittreksel "Strategie en opmerkelijke feiten" uit het duurzaamheidsrapport. Dit fragment uit het Luminus MVO-rapport heeft tot doel:

  • de resultaten van het afgelopen jaar gedetailleerd weer te geven;
  • te herinneren aan onze belangrijkste verbintenissen ten aanzien van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties;
  • een eerste overzicht te geven van de indicatoren die verband houden met de thema’s die door onze stakeholders als prioritair worden beschouwd;
  • onze wens tot dialoog en gezamenlijke actie met de belanghebbenden te illustreren;
  • de belangrijkste projecten en hun gevolgen op de ecosystemen onder de loep te nemen;
  • enkele oplossingen te belichten om onze koolstofvoetafdruk of die van onze klanten te verkleinen, en/of om hun elektriciteitsvoorziening veilig te stellen.

Het volledige rapport geeft deze informatie uitgebreid weer.

Rapporten over Duurzame Ontwikkeling van de afgelopen jaren

Het MVO-rapport 2019 van Luminus kreeg drie prijzen van de jury voor het beste Belgische duurzaamheidsverslag:

 Best Impact Sustainability Report (Categorie middelgrote ondernemingen) 
 Best Pioneering SDG 2030 Agenda (Categorie middelgrote ondernemingen)
 Best Stakeholders Inclusiveness and Engagement (alle categorieën samen)

De rapporten van 2014 en 2015 werden door de jury van de wedstrijd voor de prijs van ‘beste Belgische duurzaamheidsrapport’ omschreven als “opmerkelijk”.

Hebt u vragen, opmerkingen of voorstellen om dit rapport te verbeteren? Mail dan gerust naar: csr@luminus.be .