Luminus Corporate - Duurzaamheidsrapport: Duurzaam ondernemen geniet onze volledige aandacht.

Duurzaamheidsrapport

Duurzaam ondernemen geniet onze volledige aandacht. Ontdek de acties die werden opgezet in het kader van ons beleid
Download hier onze strategie en opvallende feiten 2021 Lees hier onze strategie en opvallende feiten 2021

Als koploper op het vlak van windturbines aan land in België heeft Luminus zich er in 2012 toe verbonden elk jaar verslag uit te brengen over zijn resultaten. We zijn dan ook van mening dat onze stakeholders toegang moeten hebben tot zo volledig mogelijke informatie over onze financiële en extrafinanciële prestaties, vooral op ethisch, ecologisch en sociaal vlak. 

Luminus is de enige speler uit de Belgische energiesector die dergelijke indicatoren openbaar maakt.

Duurzaamheidsrapport 2020

Download hier het Duurzaamheidsrapport van 2020  Lees hier het Duurzaamheidsrapport van 2020 

Het rapport beschrijft de vooruitgang die Luminus in 2020 heeft geboekt op het vlak van duurzaamheid. In dit rapport vindt u de volgende informatie:

  • Een beschrijving van de 6 verschillende soorten uitdagingen waarmee Luminus wordt geconfronteerd: ethische, ecologische, sociale en economische uitdagingen en uitdagingen verbonden aan innovatie of klantentebeleving;
  • Indicatoren voor elk van de 13 punten die de stakeholders als cruciaal beschouwen (bijv. ontwikkeling of hernieuwbare energie, CO2-voetafdruk, energie-efficiëntie oplossingen, continuïteit van de levering, bescherming van de ecosystemen, veiligheid en welzijn; financiële resultaten enz.);
  • Belangrijkste aandachtspunten, concrete acties, nieuwe projecten die werden geïmplementeerd voor alle 13 onderwerpen.

UITTREKSELS UIT HET DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020 

Voor een snelle lezing van het rapport van 2020 worden twee fragmenten van 32 en 13 pagina's geproduceerd.

Strategie en opmerkelijke verwezenlijkingen 2020: downloaden Strategie en opmerkelijke verwezenlijkingen 2020: lezen

Overzicht Indicatoren 2020: downloaden Overzicht Indicatoren 2020: lezen

Rapporten over Duurzame Ontwikkeling van de afgelopen jaren

De rapporten van 2014 en 2015 werden door de jury van de wedstrijd voor de prijs van ‘beste Belgische duurzaamheidsrapport’ omschreven als “opmerkelijk”.

Hebt u vragen, opmerkingen of voorstellen om dit rapport te verbeteren? Mail dan gerust naar: csr@luminus.be .