Op dit moment circuleren er telefoonoproepen en frauduleuze e-mails die de indruk geven dat ze verstuurd worden door Luminus. Gelieve hier niet op te reageren. In dit voorbeeld zie je het verschil
Dauvister Luminus

We bieden oplossingen aan

en verzekeren en verminderen het verbruik via ons netwerk van professionals.

We bieden oplossingen aan

We mochten ons dus niet stellen met enkel het verkopen van elektriciteit en gas. De groenste energie is namelijk de energie die je niet verbruikt. Daarom bieden we ook een uitgebreid gamma energiediensten aan. We wilden snel handelen. In de plaats van activiteiten zelf te ontwikkelen, zijn we daarom op zoek gegaan naar verschillende partners.

Met ons netwerk van filialen zijn we actief in verschillende domeinen:


  • Hersteldiensten aan de woningen
  • Elektrotechniek (Elektrische borden, cabines, bekabeling, enz.)
  • HVAC, dat is verwarming, ventilatie en airconditioning
  • Installatie van zonnepanelen, batterijen, isolatie.
  • Warmtekrachtkoppeling en diensten om de elektriciteitsbevoorrading te verzekeren
  • En tenslotte, energieprestatiecontracten waarin heel wat van deze diensten gecombineerd kunnen worden en waarmee we de klant, bijvoorbeeld een openbare instelling of een particuliere klant, een bepaalde energiebesparing garanderen in de tijd.
RAMI Services

Rami Services

Het grootste netwerk van Belgische installateurs
Naar Rami Services
Dauvister Luminus

Dauvister

Een bedrijf gespecialiseerd in de installatie van performante verwarmingssystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie
Naar Dauvister
EDF Renewables

EDF Renewables Belgium

Een joint venture tussen Luminus en de Groep EDF die de beheerders van windmolenparken en industriële zonneparken op het Belgische grondgebied exploitatie- en onderhoudsdiensten aanbiedt
ATS GROEP

ATS

Een bedrijf dat, naast de distributie van elektrisch materiaal, complete geïntegreerde oplossingen voor elektriciteit en verwarming aanbiedt aan industriële klanten en klanten uit de tertiaire en openbare sector
Naar ATS
NEWELEC

Newelec

Dat een compleet dienstengamma aanbiedt in alle domeinen van de elektrotechniek (meer bepaald middenspanning, laagspanning, schakelborden en automatisering)
Naar Newelec
Insaver Luminus

Insaver

Dat oplossingen op het vlak van isolatie, zonnepanelen en thuisbatterijen aanbiedt aan zijn residentiële en professionele klanten in heel Vlaanderen.
Naar Insaver

Luminus Solutions en VMI Engineering & Contracting (Vanparijs Engineers)

Luminus Solutions

Die de krachten hebben gebundeld ten dienste van de energie-efficiëntie. Met zijn 25 jaar ervaring in decentrale energieopwekking en beveiliging van stroomvoorziening in de industrie, de ziekenhuissector en de tertiaire sector is VMI Engineering & Contracting een gevestigde waarde op de Belgische, Zwitserse en Franse markt. Luminus Solutions is een jonge onderneming, een spin-off van Luminus en Dalkia (beiden deel van de Groep EDF). Sinds zijn oprichting in 2016 heeft het bedrijf op korte tijd een sterke expertise opgebouwd in het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen in de tertiaire sector en de collectieve huisvesting, hierbij steunend op de knowhow en competenties van zijn twee aandeelhouders.

Naar Luminus Solutions Naar Vanparijs Engineers
IDETA groene waterstof

Luminus en IDETA zetten in op groene waterstof om de energietransitie in Picardisch Wallonië te versnellen

Meer info over dit project

Fotovoltaïsche installatie

NMC