Luminus Corporate - Diversiteit: een verrijking voor Luminus.

Diversiteit: een verrijking voor Luminus

Om de diversiteit van haar klanten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, biedt Luminus iedereen mogelijkheden tot ontwikkeling en een carrière.

Leeftijd, geslacht, land van herkomst… Diversiteit in al haar vormen is een verrijkingsfactor die de diversiteit van de klanten en de plaatselijke bevolking weerspiegelt. Luminus bevordert de ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden, ongeacht het geslacht, het land van herkomst, de geloofsovertuiging, de seksuele geaardheid of de leeftijd.

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen

Het bezoldigingssysteem voor kaderleden van Luminus, dat gebaseerd is op een strikte evaluatie van de functies, bevordert de professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen die door de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 25 wordt gegarandeerd.

Sinds 2012 worden er elk jaar acties ondernomen om de mensen in de hoogste posities binnen het bedrijf toe te laten afstand te nemen van hun rol als leidinggevende of manager. Deze acties bevorderen de loopbaanontwikkeling van iedereen binnen het bedrijf.

Onthaal van personen met een beperking

In 2011 werd binnen Luminus een contactpersoon aangesteld voor het personeel met een beperking. Deze zorgt ervoor dat de personen met een beperking zich binnen het bedrijf welkom voelen en dat alle eventuele moeilijkheden door de betrokken diensten geïdentificeerd en op de meest gepaste manier behandeld worden. Om het personeel van Luminus te helpen de personen met een beperking beter te onthalen, werd een praktische gids onder de medewerkers verdeeld. Uit discretie of door onervarenheid kan iedereen immers ongepast reageren tegenover een persoon met een beperking, terwijl hij of zij van nut wenst te zijn.