Luminus corporate - Samen maken we het verschil.

Samen maken we het verschil

Bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst, waar bescherming van de planeet, het menselijk welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten.
Ontdek onze strategie

Laatste persberichten

Klimaatverandering: samen maken we het verschil

Bij Luminus willen we bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waarbij bescherming van de planeet, het menselijk welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. De gemiddelde temperatuur steeg de voorbije eeuw wereldwijd. De klimaatverandering zet een kettingreactie in gang: stijging van de zeespiegel, verzuring van de oceanen, veranderende verdampings- en neerslagfenomenen, veranderende seizoenen … Dit alles heeft uiteraard grote gevolgen voor de biodiversiteit en de mens. Maar als we onze krachten bundelen, kunnen we het tij nog keren. De strijd tegen de klimaatverandering vereist dus een snelle energieomschakeling, afgestemd op onze behoeften.

Luminus, leider in energietransitie

Als belangrijke en verantwoordelijke speler van de elektriciteitsproductie in België en als nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie draagt Luminus bij aan een industriële oplossing door zijn klanten innovatieve oplossingen te bieden op het vlak van energie-efficiëntie en door massaal te investeren in hernieuwbare energie. Tegelijkertijd investeert Luminus in onderzoek naar innovatieve oplossingen om in de toekomst te kunnen overschakelen op andere soorten brandstoffen (biogas, groene waterstof) en om de aansluiting op CO2-afvanginstallaties mogelijk te maken.

Onze windturbines

Over Luminus - Luminus windturbines - Luminus Corporate.


Luminus kan zich met een geïnstalleerd vermogen van 725 MW de nummer 1 binnen de Belgische sector van windenergie noemen. We exploiteren 279 windturbines.

Onze hydraulische centrales

Over Luminus - Onze hydraulische centrales - Luminus Corporate.


Luminus is niet enkel de Belgische nummer 1 op het vlak van windenergie, maar ook op het gebied van waterkracht. Dankzij onze 7 waterkrachtcentrales, allen geïnstalleerd op Belgisch grondgebied, voorzien we meer dan 60.000 Belgische gezinnen van groene stroom.

Onze thermische centrales

Over Luminus - Onze thermische centrales - Luminus Corporate.


Gascentrales spelen een cruciale rol in de energietransitie. Hoewel gascentrales CO2 uitstoten, zijn ze onmisbaar om het variabele karakter van hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie op te vangen.
Luminus corporate - Werken bij Luminus.

Werken bij Luminus

Al jaren op rij werden we verkozen tot Top Employer – een titel waar we heel trots op zijn. Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Wij vertellen graag waarom werken bij Luminus een échte aanrader is.
Ontdek onze jobs
Over Luminus - Bij Luminus is duurzaam ondernemen van primordiaal belang en investeren we continu in de maatschappij.

Duurzaamheid

Bij Luminus is duurzaam ondernemen van primordiaal belang en investeren we continu in de maatschappij. Om op een gezonde manier te blijven groeien, handelen we niet alleen vanuit een economisch, maar ook vanuit een ecologisch en sociaal standpunt.
Lees meer Lees het Duurzaamheidsrapport van 2023

Onze aandeelhouders

Luminus behoort tot de Groep EDF en haalt dan ook voordeel uit heel wat samenwerkingen op het vlak van productie, innovatie en opleiding. Dankzij de steun van de historische aandeelhouders kan Luminus eveneens terugvallen op een sterke lokale verankering die haar toelaat in hoge mate rekening te houden met de regionale specificiteiten.
Over Luminus - Luminus behoort tot de Groep EDF en haalt dan ook voordeel uit heel wat samenwerkingen op het vlak van productie, innovatie en opleiding.