Biodiversiteit

De biodiversiteit beschermen wanneer het ook maar mogelijk is, daar staat Luminus helemaal achter

De biodiversiteit in stand houden is voor Luminus zowel een plicht als een streefdoel. Er moeten impactevaluaties plaatsvinden voor het bedrijf een vergunningsaanvraag indient, in het bijzonder voor de bouw van windmolens in landelijke gebieden. Er kunnen ook bijkomende studies nodig zijn voor de vernieuwing van bepaalde vergunningen, in het bijzonder in het geval van waterkrachtcentrales die in de jaren 1950 werden gebouwd op de Maas.

Naast deze verplichte acties helpt Luminus waar mogelijk de biodiversiteit te beschermen. Deze inspanningen zijn vooral zichtbaar op:

  • de sites Ringvaart en Seraing (late maaizones);
  • de sites Angleur en Lixhe (speciale biodiversiteitsruimtes);
  • de vier sites met ruimte voor bijenkolonies (Floriffoux, Grands Malades, Seraing en Ringvaart).
Windmolenparken met dwingende maatregelen Sites waar vrijwillige maatregelen van kracht zijn

Bestudering van het gedrag van zalm en paling

De waterkrachtcentrales die in de jaren 1950 op de Maas gebouwd werden, kunnen bijdragen aan de te hoge sterfte van bepaalde soorten van migrerende vissen. Via studies willen we daarom meer informatie verzamelen over het gedrag van vissen stroomafwaarts en stroomopwaarts van de krachtcentrales. Op basis daarvan willen we systemen ontwikkelen die het best geschikt zijn om de biodiversiteit te beschermen.

Life4Fish

Life4Fish

Het project Life4Fish is een voorbeeld van het voornemen van Luminus om een actieve rol te spelen in de productie van hernieuwbare energie en de strijd tegen de klimaatverandering
Ontdek het project

De bescherming van bijen

Net als in andere Europese landen sterft in België elk jaar meer dan 30 % van de bijenpopulatie. In het begin van de eeuw was dat slechts 15 %. De gevolgen zouden ernstig kunnen zijn, want in Europa is 84 % van de geteelde gewassen afhankelijk van bestuivende insecten. Om de bijen in België te helpen beschermen, heeft Luminus in 2014 een partnershipsovereenkomst ondertekend met Beeodiversity. Dit engagement hebben we bewezen door twaalf honingbijenkolonies te installeren op twee thermische sites en bij twee waterkrachtcentrales. We kozen deze locaties omdat er het hele jaar door veel voedsel beschikbaar is. In 2017 werd het aantal bijenkorven gereduceerd tot negen om te voorzien in de honingproductie die werd waargenomen op elk van de vier sites.

Het partnership met Beeodiversity heeft een belangrijk voordeel: er geldt een strenge procedure die een bijensterfte van minder dan 5 % garandeert dankzij studies door de Universiteit van Luik (Gembloux Agro-Bio Tech).