Luminus Corporate - Samen maken we het verschil.

Samen maken we het verschil

Bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst, waar bescherming van de planeet, het menselijk welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten.
Luminus Corporate - Onze strategie: We willen een energietoekomst bouwen die CO2-neutraal is.

Een energietoekomst die CO2-neutraal is

We willen een energietoekomst bouwen die CO2-neutraal is, omdat het de eerste hefboom is die zich aan ons opdringt om de opwarming van de aarde te bestrijden.

Wij zetten ons in voor het behoud van de planeet in al haar dimensies: klimaat, biodiversiteit, hulpbronnen. Dit willen we verzoenen met welzijn, zodat iedereen zijn of haar leven ten volle kan beleven. Uiteraard stelt elektriciteit ons in staat om te verlichten, maar ook om te leren, te verzorgen, te reizen... kortom, om ons te ontplooien en ons zelf te verwezenlijken. Volgens onze missie gaat duurzame economische ontwikkeling gepaard met welzijn, en dit is niet te scheiden van de eerste twee dimensies.

Elektriciteit zal steeds meer aan belang winnen

"Wat deze ambitie mogelijk maakt, is elektriciteit. Die zal steeds meer aan belang winnen in ons leven om toepassingen, zoals verwarming van gebouwen en vervoer, die nu nog vastzitten in het tijdperk van de fossiele brandstoffen, te decarboniseren."

- An van Waes, Mobility & Benefits Manager

An van Waes, Mobility & Benefits Manager Luminus.
Luminus Corporate - Onze strategie: Innovatieve energie-efficiënte oplossingen.

Innovatieve energie-efficiënte oplossingen

We hebben de unieke kans om deel te nemen aan een groen herstel van de economie door onze klanten innovatieve energie-efficiënte oplossingen aan te bieden om hen te helpen hun CO2-uitstoot te verminderen en CO2-neutraliteit te bereiken.

In onze dagelijkse werking laten we ons leiden door onze 3 waarden

 
Luminus Corporate - Onze waarden : All together.
Luminus Corporate - Onze waarden: Customer First.
Luminus Corporate - Onze waarden: Entrepreneurship.

Klimaat: Belg pleit voor groene heropstart economie en verdere ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie

Na een eerste editie in 2019 presenteert Luminus vandaag de Belgische resultaten van een baanbrekend onderzoek naar de publieke opinie in verband met het klimaat uitgevoerd door Ipsos in 30 landen, waaronder de grootste CO2-uitstoters ter wereld, en dat twee derde van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Elk jaar wil de EDF-groep een internationaal onderzoek voeren naar meningen, kennis, verwachtingen en engagement ten aanzien van de klimaatverandering om zo stof tot nadenken te geven en deel te nemen aan de constructieve zoektocht naar oplossingen voor de toekomst.

De covid crisis overschaduwt de bezorgdheid omtrent het klimaat niet

Het is geen verrassing dat de covid crisis de grootste bezorgdheid van de Belgen is (51%). Op plaats twee staat de levensduurte (48%), gevolg door het milieu (44%). Criminaliteit (41%) en armoede/ongelijkheid (41%) sluiten de top 5 af. Dat klassement zag er vorig jaar helemaal anders uit met belastingen/taksen op kop, immigratie op plaats 2 en het milieu op 3.

Groene relance van de economie: kloof tussen wens en verwachtingen

Als de Belg moet kiezen tussen voorrang geven aan economie en werkgelegenheid met mogelijks negatieve impact op het milieu enerzijds of voorrang geven aan het milieu met mogelijks negatieve impact op economische groei en werkgelegenheid anderzijds, dan kiest de Belg voor dat laatste, nog meer uitgesproken dan vorig jaar. De Belg pleit dus voor een groene relance van de economie. Echter verwacht de Belg dat de komende maanden voorrang zal worden verleend aan de economie en werkgelegenheid ten nadele van het milieu.

Meer bezorgdheid over de klimaatverandering en extreme klimaatsituaties

Als we vragen naar de aard van de milieuproblemen die zorgen baren, staat afval/verpakking nog steeds op de eerste plaats (52%). Het verliest wel 8% punten in vergelijking met vorig jaar en wordt nu op de voet gevolgd door de klimaatverandering (50% / +8%) dat over luchtvervuiling springt in het klassement (46 / –7%). De grootste sprong voorwaarts wordt gemaakt door extreme klimaatsituaties (overstromingen, droogte, bosbranden, …) dat 10% stijgt tot 43% en zo de top vier vervolledigt.

Het klimaatscepticisme daalt

69% van de burgers is overtuigd van het bestaan van een door de mens veroorzaakte klimaatverandering, maar bijna een derde blijft sceptisch over het klimaat (geen menselijke oorsprong, geen klimaatverandering of weet het niet). Die groep wordt gelukkig wel kleiner (-5%) ten opzichte van vorig jaar.

Kennis over het klimaat verbetert

Uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2 wordt door 68% (+5%) van de Belgen terecht gezien, naast ontbossing, als oorzaak van de klimaatverandering. Echter, denkt ook bijna 1 Belg op twee dat kerncentrales, ten onrechte, CO2 uitstoten. 4 op de 10 denkt ook dat de klimaatverandering ook positieve gevolgen zal hebben.

Wie moet handelen om wat te doen?

De Belg verwacht in eerste instantie dat de overheid actie onderneemt. Voor de burger/consument zelf en de bedrijven. Echter vindt slechts 35% van de Belgen dat de overheid vandaag veel of voldoende actie onderneemt wat weinig is vergeleken met het wereldgemiddelde (50%).

Wat de individuele acties betreft, staat het sorteren van afval bovenaan de lijst staat. Acties met betrekking tot verplaatsingen of het gebruik van hernieuwbare energie (groen energiecontract) bengelen onderaan de lijst. Slechts 4 Belgen op 10 antwoordt bereid te zijn over te schakelen naar een elektrische of hybride wagen, wat lager is dan het mondiale gemiddelde (54%).

Deze acties staan in contrast met wat de Belg ziet als mogelijke oplossingen voor de klimaatverandering: meer hernieuwbare energie ontwikkelen (89% / +3%), eigenaars verplichten hun woning goed te isoleren (70% / +4%) en een nieuwe belasting op de aankoop van een vervuilende wagen (63% / =)

Grégoire Dallemagne, CEO Luminus: “2020 werd en wordt overheerst door de covid crisis. Dit onderzoek van de EDF Groep bevestigt wel dat die crisis de klimaatcrisis niet in het vergeethoekje heeft doen belanden. Ik verheug me er op dat de Belg pleit voor een groene heropstart van de economie. Bij Luminus hebben wij daar onze bestaansreden van gemaakt : samen bouwen aan CO2–neutrale energietoekomst, waarbij bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. Tot slot verheug ik mij ook op het feit dat 89% van de Belgen de ontwikkeling van hernieuwbare energie als oplossing nummer 1 beschouwt voor de klimaatverandering. We zijn vandaag al de nummer 1 op het vlak van onshore windenergie en dat stimuleert ons om onze plannen voor windontwikkeling verder te zetten. Tegen eind 2020 zal ons park bestaan uit 233 windturbines met een capaciteit van 584 MW. Ons objectief is om tegen 2023 naar 800 MW te gaan. »

Over Luminus - Klimaat: Belg pleit voor groene heropstart economie en verdere ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie.
Luminus Corporate - Onze strategie: Luminus geëngageerde en pOOOsitieve teams.

Hoe?

Dankzij onze geëngageerde en pOOOsitieve teams.

Door innovatie te versnellen om onze activiteiten te verbeteren en onze toekomst uit te vinden.

Onze bestaansreden in beelden