De thermische centrales van Luminus.

De thermische centrales van Luminus

Een flexibele technologie, complementair met hernieuwbare energie.

Gascentrales spelen een cruciale rol in de energietransitie

Hoewel gascentrales CO2 uitstoten, zijn ze onmisbaar om het variabele karakter van hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie op te vangen. Aangezien de productie van wind- en zonne-energie afhankelijk is van de weersomstandigheden en aangezien het momenteel nog niet mogelijk is hernieuwbare energie op te slaan, moeten we productiemiddelen hebben die ons land beschermen tegen stroomonderbrekingen wanneer de wind en de zon het laten afweten. Met andere woorden, hernieuwbare energie moet worden gecombineerd met flexibele productie-eenheden die een continue productie mogelijk maakt.

De thermische centrales

"Gascentrales kunnen snel de benodigde hoeveelheid energie produceren op het ogenblik dat de consument er echt nood aan heeft, en ze kunnen snel worden stilgelegd wanneer er veel wind of zon is. Ze zijn dus de perfecte aanvulling op hernieuwbare energiebronnen.

Tegelijkertijd investeert Luminus, als verantwoordelijke speler op de energiemarkt, in onderzoek naar innovatieve oplossingen om in de toekomst te kunnen overschakelen op andere soorten brandstoffen (biogas, groene waterstof) en CO2 op te vangen."

- Marie Arys, Project Manager

Marie Arys, Project Manager bij Luminus.
Luminus Corporate - Het productiepark van Luminus bestaat uit verschillende innovatieve en duurzame technologieën: waterkrachtcentrales, windturbineparken, zonne-installaties, thermische centrales met een open of gecombineerde cyclus en warmtekrachtkoppeling.

Een evenwichtige energiemix

Het productiepark van Luminus bestaat uit verschillende innovatieve en duurzame technologieën: waterkrachtcentrales, windturbineparken, zonne-installaties, thermische centrales met een open of gecombineerde cyclus en warmtekrachtkoppeling. Daarnaast bezit Luminus ook enkele participaties in nucleaire eenheden. Deze productie-eenheden vullen elkaar aan en vormen een evenwichtige energiemix.

Onze thermische centrales


Een gecombineerde cyclus (STEG, stoom- en gasturbine) bestaat uit een gasturbine en een stoomturbine. Door middel van deze technologie wordt twee keer elektriciteit opgewekt met eenzelfde hoeveelheid brandstof. In de STEG-centrales van Luminus is dit aardgas.
Een mengeling van perslucht en aardgas wordt eerst verbrand in een verbrandingskamer die rechtstreeks geïntegreerd is in de turbine. De verbrandingsgassen drijven de turbine aan die de alternator doet draaien. Die gassen gaan vervolgens door een warmterecuperatieketel die stoom produceert. Die stoom zet op zijn beurt een andere turbine in werking die de alternator aandrijft.

Een STEG-centrale kan bijna 60% van de energie uit aardgas omzetten in elektriciteit en is dus een zeer efficiënte techniek voor elektriciteitsproductie.

De centrale van Angleur heeft een open cyclus. Net als de centrale van Ham in Gent is die van Angleur een integraal onderdeel van de stad. Het is de perfecte illustratie van een bijna 100 jaar oude industrie die zich heeft weten aan te passen aan de nieuwe consumptiegewoonten, de technologische vooruitgang heeft benut en de huidige uitdagingen op het vlak van milieu aanpakt, dit alles met behoud van de bestaande infrastructuur.

Thermische centrales met open cyclus zijn ideaal om aan de elektriciteitsbehoefte te voldoen tijdens piekmomenten, wanneer veel elektriciteit verbruikt wordt. Deze centrales worden daarom ook wel piekcentrales genoemd.

Centrales met een open cyclus kunnen schommelingen in het elektriciteitsverbruik opvangen en hernieuwbare energiebronnen ondersteunen wanneer er te weinig wind, zon of water is. In tegenstelling tot centrales met gesloten cyclus, wordt bij centrales die in open cyclus werken de warmte van de verbrandingsgassen niet gerecupereerd. Centrales met open cyclus hebben wel het voordeel dat zij in slechts enkele munten opgestart kunnen worden wanneer de bevolking dit nodig heeft. Ze zorgen dus in realtime voor het noodzakelijke evenwicht tussen productie en elektriciteitsverbruik, zodat we zo goed mogelijk kunnen inspelen op schommelingen in de vraag.

Een piekeenheid werkt zoals een grote vliegtuigmotor waaraan een alternator is gekoppeld. Een mengeling van perslucht en stookolie of gas wordt in de verbrandingskamer geïnjecteerd. Hier wordt de energie geproduceerd om de turbine te laten draaien, die op haar beurt de alternator aandrijft die elektriciteit produceert.

Door hun grote flexibiliteit en hun beschikbaarheid ongeacht de weersomstandigheden zijn thermische centrales onontbeerlijk in een gediversifieerde energiemix.Daarom blijft Luminus in deze technologie investeren.

Onze centrales


Werken in 1 van onze thermische centrales?

Naar onze vacatures
Luminus Corporate - Een nieuwe WKK-installatie voor nog meer duurzame stadsverwarming in Gent.

Een nieuwe WKK-installatie voor nog meer duurzame stadsverwarming in Gent

 
Ontdek het hier

Met respect voor omwonenden en milieu

Luminus besteedt sinds jaar en dag veel aandacht aan het milieu en integreert dit dan ook in het dagelijkse beheer van zijn centrales. Alle centrales van Luminus zijn ISO 14001-gecertificeerd, wat een milieubeheer van het hoogste niveau garandeert. De STEG-centrales van Seraing en Ringvaart waren de eerste in de energieproductiesector in België die in 1998 werden gecertificeerd.

Daarnaast wordt alles in het werk gesteld om potentiële geluidsoverlast tegen te gaan. In Gent Ham en Angleur, waar onze nieuwe productie-eenheden zich in de omgeving van een woonwijk bevinden, werden grote inspanningen geleverd voor een maximale geluidsisolatie. Het gebouw waarin de machines zijn ondergebracht, kreeg een speciale akoestische gevelbekleding. Ook in de omgeving van de eenheden met gecombineerde cyclus van Gent Ringvaart en Seraing is er bijna geen geluid hoorbaar.

De recentste normen op vlak van milieu en veiligheid worden gerespecteerd.

Download onze thermische brochure
De thermische centrales van Luminus - Met respect voor omwonenden en milieu.
De thermische centrales van Luminus - Waarom een project voor een uitbreiding met Open Cycle Gas Turbines?

Waarom een project voor een uitbreiding met Open Cycle Gas Turbines?

Ontdek hier het project