Samen maken we het verschil

We bouwen samen aan een CO2-neutrale energietoekomst, waar bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten.
Ontdek onze groene aanpak

Klimaatopwarming: samen maken we het verschil

Bij Luminus willen we bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waarbij bescherming van de planeet, welzijn en ontwikkeling hand in hand gaan dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. De gemiddelde temperatuur steeg de voorbije eeuw wereldwijd. De klimaatopwarming zet een kettingreactie in gang: stijging van de zeespiegel, verzuring van de oceanen, veranderende verdampings- en neerslagfenomenen, veranderende seizoenen … Dit alles heeft uiteraard grote gevolgen voor de biodiversiteit en de mens. Maar als we onze krachten bundelen, kunnen we het tij nog keren. De strijd tegen de klimaatopwarming vereist dus een snelle energieomschakeling, afgestemd op onze behoeften.

Luminus, leider in energietransitie

Als belangrijke en verantwoordelijke speler van de elektriciteitsproductie in België en als nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie draagt Luminus bij aan een industriële oplossing door zijn klanten innovatieve oplossingen te bieden op het vlak van energie-efficiëntie en door massaal te investeren in hernieuwbare energie. Tegelijkertijd investeert Luminus in onderzoek naar innovatieve oplossingen om in de toekomst te kunnen overschakelen op andere soorten brandstoffen (biogas, groene waterstof) en om de aansluiting op CO2-afvanginstallaties mogelijk te maken.

Onze windturbines

Luminus kan zich met een geïnstalleerd vermogen van 521 MW de nummer 1 binnen de Belgische sector van windenergie noemen. We exploiteren 213 windturbines. 
Meer info

Onze hydraulische centrales

Luminus is niet enkel de Belgische nummer 1 op het vlak van windenergie, maar ook op het gebied van waterkracht. Dankzij onze 7 waterkrachtcentrales, allen geïnstalleerd op Belgisch grondgebied, voorzien we meer dan 60.000 Belgische gezinnen van groene stroom.
Meer info

Onze thermische centrales

Gascentrales spelen een cruciale rol in de energietransitie. Hoewel gascentrales CO2 uitstoten, zijn ze onmisbaar om het variabele karakter van hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie op te vangen.
Meer info

Werken bij Luminus

Al jaren op rij werden we verkozen tot Top Employer – een titel waar we heel trots op zijn. Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Wij vertellen graag waarom werken bij Luminus een échte aanrader is.
Ontdek onze jobs

Duurzaamheid

Bij Luminus is duurzaam ondernemen van primordiaal belang en investeren we continu in de maatschappij. Om op een gezonde manier te blijven groeien, handelen we niet alleen vanuit een economisch, maar ook vanuit een ecologisch en sociaal standpunt.
Lees meer
Duurzaamheidsrapport 2019

Onze aandeelhouders

Luminus behoort tot de Groep EDF en haalt dan ook voordeel uit heel wat samenwerkingen op het vlak van productie, innovatie en opleiding. Dankzij de steun van de historische aandeelhouders kan Luminus eveneens terugvallen op een sterke lokale verankering die haar toelaat in hoge mate rekening te houden met de regionale specificiteiten.

Laatste persberichten