Our suppliers

Leveranciers

Samen maken we het verschil!

Leveranciers

Bij Luminus geloven we sterk dat samenwerking het verschil maakt. Dat geldt zeker ook voor de samenwerking met onze leveranciers. Samen bereiken we meer! Uiteraard zijn duidelijke afspraken daarbij belangrijk. Voor goede partnerschappen binnen onze supply chain, vertrekken we daarom we van onze algemene inkoopvoorwaarden.

Deze algemene inkoopvoorwaarden vormen de basis overeenkomsten en bestelbonnen. Het is daarom belangrijk dat u ze als leverancier goed doorneemt.

Duurzaam inkoopbeleid: specifieke verbintenissen

Het is voor Luminus belangrijk om samen met haar leveranciers manieren te bedenken en te ontwikkelen om zo duurzaam mogelijk aan haar inkoopbehoeften te voldoen

We kunnen onze doelstelling alleen behalen met de medewerking van al onze supply chain partners. Luminus verwacht van haar leveranciers dat ze de volgende principes voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen respecteren:

 • Ethiek - Nultolerantie voor corruptie, eerlijke handelspraktijken en respect voor privacy en confidentialiteit
 • Mensenrechten en arbeidsomstandigheden - Geen kinderarbeid, keuzevrijheid, inclusie, eerlijke behandeling, respecteren van werkuren en correct loon
 • Milieu, gezondheid, veiligheid en kwaliteit - Milieubescherming, garanderen van een veilige en gezonde werkomgeving
 • Corporate governance - Naleving van alle wetten, voorschriften, contractuele overeenkomsten en algemeen erkende normen

 • Sinds 2012 bevatten de algemene inkoopvoorwaarden van Luminus specifieke clausules in verband met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze worden systematisch meegedeeld aan alle huidige of potentiële leveranciers. Deze clausules zijn zonder uitzondering van toepassing en er is sinds hun inwerkingtreding nog nooit van afgeweken.

  De aankoopafdeling heeft nu haar duurzame aankoopprincipes verzameld in een Gedragscode voor leveranciers en een Duurzaam aankoopbeleid dat van toepassing zal zijn op alle aankoopprojecten van Luminus.

  Leveranciers die een schending van de wettelijke regels in verband met lopende of toekomstige contracten willen melden, kunnen dat doen via ethics@luminus.be.

  Luminus Supplier Portal

  Bij Luminus zijn we steeds op zoek naar innovatieve en energie-efficiënte oplossingen voor al onze stakeholders. Zo ook voor onze leveranciers.

  Daarom kozen we in 2020 voor de overstap naar een nieuw en volledig digitaal platform om de interacties met onze leveranciers te beheren. De Procure-2-Pay oplossing van Coupa zal alle operationele activiteiten sneller, transparanter en efficiënter laten verlopen.

  De video’s hieronder geven meer duidelijk rond de werking van deze portaalsite:

  Coupa: Introduction to Coupa Supplier Portal

  Coupa: company Profile Information Form

  Coupa: supplier Data update on CSP

  Coupa: how to invoice using flip PO