Luminus Corporate - We produceren elektriciteit en willen leider zijn in hernieuwbare energie en flexibiliteit.

We produceren elektriciteit

en willen leider zijn in hernieuwbare energie en flexibiliteit.

Nummer 1 in windenergie

Luminus heeft veel ervaring op het vlak van windenergie. De bouw van zijn eerste windturbinepark startte in 2004. Dankzij die jarenlange ervaring is Luminus de ideale partner om windturbineparken mee te bouwen. Vandaag zijn we een grote speler waar men niet omheen kan in de windenergiesector in België.
Meer info over onze windmolens
Over Luminus - Luminus windturbines - Luminus Corporate.
Over Luminus - Bij Luminus is duurzaam ondernemen van primordiaal belang en investeren we continu in de maatschappij.

Nummer 1 in hydro-elektriciteit

Groene elektriciteit doorheen de vier seizoenen: met een geïnstalleerd vermogen van 67 MW vormen de zeven waterkrachtcentrales van Luminus een belangrijke bron van hernieuwbare energie in het productiepark van het bedrijf. Dankzij deze centrales voorzien we 60.000 Belgische huishoudens van groene stroom.
Meer info over onze waterkrachtcentrales

Thermische energie

Hoewel gascentrales CO2 uitstoten, zijn ze onmisbaar gelet op het intermitterende karakter van hernieuwbare energieën zoals wind- en zonne-energie.
Meer info over onze thermische centrales
We produceren  elektriciteit: Thermische energie - Luminus Corporate.
Over Luminus - Klimaat: Belg pleit voor groene heropstart economie en verdere ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie.

Klimaat: Belg pleit voor groene heropstart economie en verdere ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie

Na een eerste editie in 2019 presenteert Luminus vandaag de Belgische resultaten van een baanbrekend onderzoek naar de publieke opinie in verband met het klimaat uitgevoerd door Ipsos in 30 landen, waaronder de grootste CO2-uitstoters ter wereld, en dat twee derde van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Elk jaar wil de EDF-groep een internationaal onderzoek voeren naar meningen, kennis, verwachtingen en engagement ten aanzien van de klimaatverandering om zo stof tot nadenken te geven en deel te nemen aan de constructieve zoektocht naar oplossingen voor de toekomst.

De covid crisis overschaduwt de bezorgdheid omtrent het klimaat niet

Het is geen verrassing dat de covid crisis de grootste bezorgdheid van de Belgen is (51%). Op plaats twee staat de levensduurte (48%), gevolg door het milieu (44%). Criminaliteit (41%) en armoede/ongelijkheid (41%) sluiten de top 5 af. Dat klassement zag er vorig jaar helemaal anders uit met belastingen/taksen op kop, immigratie op plaats 2 en het milieu op 3.

Groene relance van de economie: kloof tussen wens en verwachtingen

Als de Belg moet kiezen tussen voorrang geven aan economie en werkgelegenheid met mogelijks negatieve impact op het milieu enerzijds of voorrang geven aan het milieu met mogelijks negatieve impact op economische groei en werkgelegenheid anderzijds, dan kiest de Belg voor dat laatste, nog meer uitgesproken dan vorig jaar. De Belg pleit dus voor een groene relance van de economie. Echter verwacht de Belg dat de komende maanden voorrang zal worden verleend aan de economie en werkgelegenheid ten nadele van het milieu.

Meer bezorgdheid over de klimaatverandering en extreme klimaatsituaties

Als we vragen naar de aard van de milieuproblemen die zorgen baren, staat afval/verpakking nog steeds op de eerste plaats (52%). Het verliest wel 8% punten in vergelijking met vorig jaar en wordt nu op de voet gevolgd door de klimaatverandering (50% / +8%) dat over luchtvervuiling springt in het klassement (46 / –7%). De grootste sprong voorwaarts wordt gemaakt door extreme klimaatsituaties (overstromingen, droogte, bosbranden, …) dat 10% stijgt tot 43% en zo de top vier vervolledigt.

Het klimaatscepticisme daalt

69% van de burgers is overtuigd van het bestaan van een door de mens veroorzaakte klimaatverandering, maar bijna een derde blijft sceptisch over het klimaat (geen menselijke oorsprong, geen klimaatverandering of weet het niet). Die groep wordt gelukkig wel kleiner (-5%) ten opzichte van vorig jaar.

Kennis over het klimaat verbetert

Uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2 wordt door 68% (+5%) van de Belgen terecht gezien, naast ontbossing, als oorzaak van de klimaatverandering. Echter, denkt ook bijna 1 Belg op twee dat kerncentrales, ten onrechte, CO2 uitstoten. 4 op de 10 denkt ook dat de klimaatverandering ook positieve gevolgen zal hebben.

Wie moet handelen om wat te doen?

De Belg verwacht in eerste instantie dat de overheid actie onderneemt. Voor de burger/consument zelf en de bedrijven. Echter vindt slechts 35% van de Belgen dat de overheid vandaag veel of voldoende actie onderneemt wat weinig is vergeleken met het wereldgemiddelde (50%).

Wat de individuele acties betreft, staat het sorteren van afval bovenaan de lijst staat. Acties met betrekking tot verplaatsingen of het gebruik van hernieuwbare energie (groen energiecontract) bengelen onderaan de lijst. Slechts 4 Belgen op 10 antwoordt bereid te zijn over te schakelen naar een elektrische of hybride wagen, wat lager is dan het mondiale gemiddelde (54%).

Deze acties staan in contrast met wat de Belg ziet als mogelijke oplossingen voor de klimaatverandering: meer hernieuwbare energie ontwikkelen (89% / +3%), eigenaars verplichten hun woning goed te isoleren (70% / +4%) en een nieuwe belasting op de aankoop van een vervuilende wagen (63% / =)

Grégoire Dallemagne, CEO Luminus: “2020 werd en wordt overheerst door de covid crisis. Dit onderzoek van de EDF Groep bevestigt wel dat die crisis de klimaatcrisis niet in het vergeethoekje heeft doen belanden. Ik verheug me er op dat de Belg pleit voor een groene heropstart van de economie. Bij Luminus hebben wij daar onze bestaansreden van gemaakt : samen bouwen aan CO2–neutrale energietoekomst, waarbij bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. Tot slot verheug ik mij ook op het feit dat 89% van de Belgen de ontwikkeling van hernieuwbare energie als oplossing nummer 1 beschouwt voor de klimaatverandering. We zijn vandaag al de nummer 1 op het vlak van onshore windenergie en dat stimuleert ons om onze plannen voor windontwikkeling verder te zetten. Tegen eind 2020 zal ons park bestaan uit 233 windturbines met een capaciteit van 584 MW. Ons objectief is om tegen 2023 naar 800 MW te gaan. »

Luminus en IDETA zetten in op groene waterstof om de energietransitie in Picardisch Wallonië te versnellen - Luminus Corporate.

Luminus en IDETA zetten in op groene waterstof om de energietransitie in Picardisch Wallonië te versnellen

Meer info over dit project
Over Luminus - Luminus behoort tot de Groep EDF en haalt dan ook voordeel uit heel wat samenwerkingen op het vlak van productie, innovatie en opleiding.

Onze aandeelhouders

Luminus behoort tot de Groep EDF en haalt dan ook voordeel uit heel wat samenwerkingen op het vlak van productie, innovatie en opleiding. Dankzij de steun van de historische aandeelhouders kan Luminus eveneens terugvallen op een sterke lokale verankering die haar toelaat in hoge mate rekening te houden met de regionale specificiteiten.

Energieproducten en services

Onder het merk Luminus bieden we onze particuliere en professionele klanten op maat gemaakte raad en oplossingen met betrekking tot energie. We engageren ons actief in het stimuleren van energiebesparingen, want de goedkoopste elektriciteit is de elektriciteit die men niet consumeert.
Meer over energie producten en services
Luminus Corporate - Energieproducten en services.