Lumiwind - Samen voor een CO2-neutraal klimaat.

Lumiwind

Samen het verschil maken is samen ontwikkelen in hernieuwbare energie
Ja, ik investeer

En als we allemaal samenleggen voor minder CO2?

 

Lumiwind: Samen voor CO2-neutraal klimaat

Lumiwind werd opgericht als coöperatieve vennootschap om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te geven aan hernieuwbare energieprojecten deel te nemen. De doelstelling is om hernieuwbare energieprojecten en een duurzaam energiegebruik te promoten in Vlaanderen en Wallonië.

De klimaatverandering vormt namelijk een grote uitdaging voor ons allemaal. Alle kleine beetjes helpen, vandaar dat wij ons hier via Lumiwind heel bewust samen met jullie voor willen engageren.

Als lid van de coöperatieve Lumiwind word jij een speler in de ontwikkeling van windenergie.

Een duurzame engagement

 
Duurzame energie van Luminus.

 

Duurzaam beleggen en een mogelijk dividend tot 4%

Lumiwind mikt op een gemiddeld jaarlijks brutodividend van 4% op de inschrijvingswaarde.

Het nettodividend kan worden beïnvloed door de eventuele kosten en fiscale lasten ten laste van de investeerders.

Er zijn geen instap- of uitstapkosten, maar het dividend zal onderworpen zijn aan de roerende voorheffing van 30% op dividenden. Deze kosten en fiscale lasten zijn niet inbegrepen in de berekening van het rendement. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst wijzigen.

 

Windenergie, investeer mee in de toekomst

Luminus is in België de grootste producent van windenergie op het land (bron: marktonderzoeksrapport, 05/02/2021, PricewaterhouseCoopers). 

Hier leest u meer over onze windparken en windenergie. Via de coöperatieve Lumiwind, kunt u als particulier of bedrijf mee investeren in projecten in Vlaanderen en Wallonië.

 

 

 

Luminus, de nummer 1 in onshore windenergie in België.

Waarom duurzaam beleggen in Lumiwind?

Wil je uitzicht op een aantrekkelijk rendement, een fiscaal voordeel maar wil je ook investeren in een beter klimaat? Dan is duurzaam beleggen in de coöperatie Lumiwind zeker een goede keuze voor jou.
  • Duurzaam: Je belegging gaat volledig naar Lumiwind voor de investering in windenergie en andere vormen van duurzame energie.
  • Toegankelijk: Voor 25 euro heb je al een aandeel Lumiwind. Je kunt maximaal voor 10.000 euro aandelen per kapitaalronde kopen.
  • Interessant: Je bruto-rendement is niet vast en kan oplopen tot 4%. Ook geniet je een beperkte vrijstelling van dividendinkomsten zodat je belegging extra oplevert.
  • Zekerheid: Je rendement is gebaseerd op de productiecapaciteit en niet op de effectieve productie.
  • Gemoedsrust: Je kunt na 5 jaar en mits de voorafgaande goedkeuring van het bestuursorgaan je aandelen overdragen. Na 5 jaar kun je dan ook uit de vennootschap uittreden tegen de aankoopwaarde of de boekwaarde (indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel lager is dan de aankoopwaarde ervan). Niettegenstaande het voorgaande zijn de aandeelhouders-natuurlijke personen toegestaan om hun aandelen te allen tijde over te dragen aan familieleden tot de derde graad, zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur. Daarover lees je hier meer.

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Lees hier alle wat je moet weten voordat je belegt in Lumiwind: Informatienota

Intekenen is eenvoudig en doe je via de onderstaande knop.

Ik ben geïnteresseerd

Je werkt mee aan de ontwikkeling van een van onze Belgische windparken

Lumiwind heeft in België belangen in verschillende windparken. Deze beschikken elk over de vereiste uitbatingsvergunningen. Meer bijzonderheden over deze windparken vindt u hieronder.

Herstel

  Oktober 2023

De windturbine van Luminus in Herstal bevindt zich aan de Route de Liers. Deze heeft een tiphoogte van 105 meter en heeft een geïnstalleerd vermogen van 1 MW. Ze produceert ieder jaar 2174 MWh groene energie. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 580 gezinnen. De totale CO2-vermindering bedraagt ongeveer 317 ton per jaar. 

Gent

  Juli 2022

De windturbine is gelegen aan de Langerbruggekaai in Gent en heeft een totale hoogte van 193 meter. De windturbine van 4,2 MW produceert 8600 MWh per jaar, hetzij het verbruik van meer dan 2300 gezinnen. Dankzij deze windturbine wordt er bijna 1247 ton CO2 per jaar vermeden.

Herentals

  Mei 2022

Deze windturbine, met een geïnstalleerd vermogen van 3,6 MW en een totale hoogte van 150 meter, produceert ieder jaar 5300 MWh groene energie. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 1400 gezinnen. Dankzij de turbine kan ieder jaar 780 ton CO2 worden vermeden. 

Zelzate
Lumiwind - De Belgische windturbines: Zelzate.

  Januari 2020

Het windturbinepark van Zelzate is in 2021 aangelegd aan de Karnemelkstraat 2 in 9060 Zelzate. De twee windturbines van 3,45 MW produceren 17.100 MWh per jaar ofwel het verbruik van meer dan 4500 huishoudens. Samen verminderen ze de CO2-uitstoot met ongeveer 4800 ton per jaar.

Alken
Lumiwind - De Belgische windturbines: Alken.

  Augustus 2020

Het windturbinepark van Alken is sinds 2020 operationeel aan de Wolfstraat in 3570 Alken. De twee windturbines van 3,45 MW produceren 14.000 MWh per jaar. Dit is het verbruik van meer dan 3500 huishoudens en betekent een totale vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 3555 ton per jaar.

Turnhout
Lumiwind - De Belgische windturbines: Turnhout.

  Juni 2020

De vijf windturbines van Luminus in Turnhout bevinden zich in de industriezone Veedijk. Ze hebben een tiphoogte van 149 meter en hebben elk een vermogen van 2,3 MW. Ze produceren samen jaarlijks 21.000 MWh hernieuwbare energie. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 6.000 gezinnen. De lokaal geproduceerde energie wordt voor ongeveer 20% verbruikt door de lokale industrie. Dankzij dit windproject in Turnhout besparen we bijna 6.000 ton CO2-uitstoot per jaar!  

Fernelmont 2
Lumiwind - De Belgische windturbines: Fernelmont.

  Augustus 2018

Het windmolenpark Fernelmont 2 ligt verspreid over beide kanten van de E42 in Marchovelette (Namen). Sinds 2019 vind je er drie windturbines van Luminus, van elk 150 meter hoog en elk met een vermogen van 3,45 MW. De windturbines produceren 19.500 MWh per jaar. Dit komt overeen met het verbruik van meer dan 5.500 gezinnen. De drie windturbines besparen samen ongeveer 5.500 ton CO2 uit, in vergelijking met een klassieke elektriciteitscentrale.

Eeklo
Lumiwind - De Belgische windturbines: Eeklo.

  Juni 2021

Het windturbinepark van Eeklo is sinds 2019 gevestigd aan de Peperstraat/Bus in 9900 Eeklo. De zeven windturbines met een vermogen van 2 tot 2,05 MW produceren 35.000 MWh per jaar. Dit stemt overeen met het verbruik van meer dan 10.000 huishoudens. De totale CO2-vermindering is ongeveer 8880 ton per jaar.

Heron
Lumiwind - De Belgische windturbines: Heron.

  December 2021

Het windturbinepark van Heron is momenteel in aanbouw aan de Rue de Carmont in 4218 Heron. De drie windturbines met een vermogen van 4,2 MW produceren 26.500 MWh per jaar, wat overeenkomt met het verbruik van meer dan 6700 huishoudens. Samen maken ze een vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 6725 ton per jaar mogelijk.

Een exclusiviteitsrecht wordt toegekend aan

  1. natuurlijke personen met woon- of verblijfplaats in de gemeentes Herstal, Gent of Herentals met postcodes opgenomen in Bijlage 3, alsook aan rechtspersonen met zetel in deze gemeentes, 

  2. natuurlijke personen met woon- of verblijfplaats in de gemeentes of dorpen Perwez, Herenthout, Grobbendonk, OudTurnhout, Arendonk, Retie, Vinalmont, Fexhe-Slins, Villers-le-Bouillet, Chapon-Seraing, Grand-Leez, Éghezée, Florennes, Walcourt, Gerpinnes, Ghlin, Havré, Hyon, Ciply, Cusmes, Obourg, Genly, Thieusies, Le Roeulx, Frameries, La Louvière, Baudour, Tournai, Antoing, Ghislenghien, Gibecq, Silly en Evergem, met postcodes opgenomen in Bijlage 3, alsook aan rechtspersonen met zetel in deze gemeentes, en 

  3. natuurlijke of rechtspersonen die reeds coöperanten van Luminus Wind Together CV en/of van de Vennootschap zijn. Deze personen krijgen als eerste het recht om 12 Aangeboden Aandelen te verwerven, gedurende de periode van 1 september 2023 tot 30 september 2023. 

Voor dergelijke personen met een exclusiviteitsrecht is geen andere toewijzing voorzien dan de toewijzing volgens de volgorde van intekening (first come, first served). 

Indien er na afloop van de periode van exclusiviteit voor de bovengenoemde personen nog Aangeboden Aandelen zijn die niet werden onderschreven door het publiek, wordt de Aanbieding opengesteld voor andere personen (met woonplaats, verblijfplaats of zetel in België die voldoen aan de voorwaarden voor aandeelhouderschap) vanaf 1 oktober 2023. Voor dergelijke personen is geen andere toewijzing voorzien dan de toewijzing volgens de volgorde van intekening (first come, first served).

Lumiwind aandeelhouder worden?

Documenten te downloaden