Hulp en ondersteuning
De overheid voorziet steunmaatregelen om de impact van de hoge energieprijzen te verzachten - Luminus.

Overheidsmaatregelen en energiepremies

Federaal basispakket, btw-verlaging, verwarmingspremie, verlenging van het sociaal tarief: wat u moet weten over de steunmaatregelen van de federale overheid om de stijging van de energieprijzen te beperken.

Overheidsmaatregelen van de federale overheid voor de energieprijzen

De federale overheid heeft een aantal maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de uitzonderlijk hoge energieprijzen.
De laatste stand van zaken lees je hier.

De volgende maatregelen zijn voorzien:

 • Federaal basispakket gas en elektriciteit

  • Basispakket november & december 2022
   Elk gezin dat op 30/09/2022 een variabel energiecontract heeft, of een vast contract dat afgesloten of vernieuwd werd met een prijs vanaf 1 oktober 2021, krijgt voor november en december 2022 een tegemoetkoming voor gas en/of elektriciteit. Voor de maanden november en december bedraagt de premie voor gas in totaal € 270, die voor elektriciteit bedraagt € 122.

   Heb je de energiepremie 2022 nog niet ontvangen? Contacteer dan zelf de FOD Economie (niet de leverancier) om je premie aan te vragen. Raadpleeg het stappenplan hier.

  • Basispakket januari, februari & maart 2023
   Ook voor de maanden januari, februari en maart 2023 zal er een basispakket worden toegekend.
   Elk gezin dat op 31/12/2022 een variabel energiecontract heeft, of een vast contract dat afgesloten of vernieuwd werd met een prijs vanaf 1 oktober 2021, komt in aanmerking. Voor de maanden januari, februari en maart bedraagt de premie in totaal € 405 voor gas en voor elektriciteit € 183.

   We verrekenen deze premies vanaf midden februari 2023 tot eind maart 2023.

De premies van het basispakket worden automatisch verrekend met je voorschotten, je afrekening of met eventueel openstaande bedragen. Ze gelden niet voor tweede verblijven, of voor wie al het sociaal tarief heeft.


 • Btw-verlaging op de gas- en elektriciteitsprijzen
  De btw op elektriciteit en gas is verlaagd van 21 naar 6% btw. De verlaging geldt sinds 1 maart 2022 voor elektriciteit en sinds 1 april 2022 voor gas. Dit gebeurt automatisch en zal je zien op je facturen.

 • Hervorming accijnzen
  De overheid heeft naast de permanente btw-verlaging naar 6% ook de Bijzondere accijnzen hervormd.

 • Federale verwarmingspremie
  Elk gezin met een elektriciteitsaansluiting ontving intussen de eenmalige verwarmingspremie van 100 euro voor het adres waar het gedomicilieerd is. Deze premie werd automatisch verrekend met je voorschotten, je afrekening of met eventueel openstaande bedragen. Is de premie bij jou nog niet verrekend, bekijk dan hier wat je moet doen.

 • Uitgebreid sociaal tarief
  De uitbreiding van het sociaal tarief, een goedkoper energietarief voor de meeste kwetsbare gezinnen, loopt nog t.e.m. eind juni 2023, maar wordt vanaf 1 juli 2023 definitief stopgezet door de overheid.We zullen de betrokken klanten contacteren met meer informatie hierrond.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de overheidsmaatregelen en energiepremies van de overheid

 


Premies Federaal Basispakket januari, februari & maart 2023


Premies Federaal Basispakket november & december 2022

 • Federale premies - Federaal basispakket energie 2022: ik heb nog geen energiepremie ontvangen. Wat doe ik?

  Heb je na 18 januari 2023 de energiepremie nog niet ontvangen?

  Contacteer zelf de dienst FOD Economie (niet de leverancier!). Je kan deze energiepremie bij hen aanvragen tot 30 april 2023. Daarna heb je geen recht meer op deze premie van de overheid.

   
  Heb je volgens jou recht op deze energiepremie? Dien zelf je aanvraag voor de premie in bij de FOD Economie. 
  • Ofwel vul je rechtstreeks het online formulier in op de website van de FOD Economie: https://basispakket.economie.fgov.be/login
   • Je logt in op de website van de FOD Economie met behulp van je identitieitskaart of een ander identificatiemiddel.
   • Je vult het online formulier in en verstuurt je aanvraag.
  • Ofwel download je het aanvraagformulier (PDF) (Word) en vul je het in.
   • Je verstuurt het:
    • ofwel via e-mail naar: Gaselek11-12-2022@economie.fgov.be.
    • ofwel via post naar het volgende adres: Gaselek2022 - PB30100 - 1000 Brussel
  • Je hebt deze gegevens nodig:
   • Bewijs van domicilie (In de meeste gemeentes kan je dit online aanvragen.). Het adres en de datum van domiciliëring op 30/09/2022 is geldig bij de FOD.
   • Rekeningnummer 
   • Naam leverancier op 30/09/2022 
  • De FOD zal dan een lijst van de nieuwe premiegerechtigden naar Luminus sturen.
  • Na ontvangst van deze lijst premiegerechtigden verwerkt Luminus de aanvraag zo snel mogelijk.
  • Luminus schrijft het bedrag binnen 18 dagen na opmaak van de premie over naar je bankrekening.

  Heb je nog geen energiepremie 2022 ontvangen? Een reden kan zijn dat Luminus je bankrekeningnummer niet kent.
  • Vul je rekeningnummer direct in of pas het aan in je persoonlijke klantenzone My Luminus. 
  • Als wij niet over je bankgegevens beschikken, vragen wij om dit door te geven voor 15/06/2023.
  • Indien we op 15/06/2023 niet over je bankgegevens beschikken, zullen we dit aan de overheid doorgeven en kan je geen aanspraak meer maken op het basispakket energie 2022.

  Wil je meer weten over deze energiepremie?

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Federale premies - Federaal basispakket energie 2022: Wie heeft recht op de energiepremie?

  De FOD bepaalt wie recht heeft op de energiepremie en stuurt op regelmatige basis lijsten met namen van premiegerechtigden naar Luminus. Na ontvangst van deze lijsten verwerkt Luminus deze energiepremie zo snel mogelijk voor je.


  Wie heeft recht op de energiepremie 2022?
  Elke huishoudelijke klant die op 30/09/2022 een leveringsovereenkomst voor energie heeft:

  • ofwel met een variabel energiecontract,
  • ofwel met een vast energiecontract dat afgesloten of vernieuwd werd met een prijs vanaf 1 oktober 2021
  ontvangt voor de maanden november en december 2022 een premie voor het adres waar die gedomicilieerd is,


  Wie heeft geen recht op deze premie 2022?

  • Social tarief klanten,
  • energiecontracten voor tweede verblijven,
  • tijdelijke aansluitingen krijgen deze premie niet van de overheid.
  • klanten met een professioneel tarief
  • Opgelet: de datum 30/09/22 is bepalend om te weten of je de premie krijgt van de overheid of niet. De overheid kijkt specifiek naar je situatie op de dag 30/09/202 (vb. sociaal tarief of niet) om te bepalen of je voldoet aan de voorwaarden of niet. 

  Let op:


  Lees ook: 
  • Alle informatie over het basispakket gas/elektriciteit vind je op de website van de federale overheid: FOD Economie 
  • Wil je een totaal overzicht over de energiepremies van het basispakket energie 2022 en 2023? Bekijk dan dit handige overzicht.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Federale premies - Federaal basispakket energie 2022: hoe energiepremie aanvragen?

  Heb je op 18 januari 2022 nog geen energiepremie ontvangen? Contacteer dan zelf de FOD Economie om je premie aan te vragen. Raadpleeg hier het stappenplan: 


  Elke huishoudelijke klant die op 30/09/2022 een leveringsovereenkomst voor energie heeft bij Luminus:
  • ofwel met een variabel energiecontract,
  • ofwel met een vast energiecontract dat afgesloten of vernieuwd werd met een prijs vanaf 1 oktober 2021
  ontvangt voor de maanden november en december 2022 een overheidspremie via Luminus voor het adres waar die gedomicilieerd is.
   
  • Voor de maanden november en december bedraagt de premie voor gas € 270 (in totaal) en voor elektriciteit € 122 (in totaal).
  • Luminus verrekent deze federale premie vanaf midden november 2022 automatisch met je voorschotten, je afrekening of met eventueel openstaande bedragen.
  • Wat op 31 december 2022 nog openstaat, betaalt Luminus in één keer aan je terug en dit ten laatste op 18 januari 2023.

  Lees ook deze nuttige info: 

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Federale premies - Federaal basispakket energie 2022: wanneer krijg ik de energiepremie?

  Heb je op 18 januari 2022 nog geen energiepremie ontvangen? Contacteer dan zelf de FOD Economie om je premie aan te vragen. Doe dit voor 30 april 2023. Na deze datum heb je geen recht meer op deze premie van de overheid.
  Raadpleeg het stappenplan hier:  


  De FOD bepaalt wie recht heeft op de energiepremie en stuurt op regelmatige basis lijsten met namen van premiegerechtigden naar Luminus. Na ontvangst van deze lijsten verwerkt Luminus deze energiepremie zo snel mogelijk voor je.

  Vanaf midden november 2022 tot eind december 2022 verrekent Luminus deze federale premie automatisch met je voorschotten, je afrekening of met eventueel openstaande bedragen. Wat op 31 december 2022 nog openstaat, betaalt Luminus in één keer aan je terug en dit ten laatste op 18 januari 2023.

  Voor de maanden november en december bedraagt de premie voor gas € 270 (in totaal) en voor elektriciteit € 122 (in totaal).

  Je zal deze premie vanaf midden november 2022 terugvinden in je persoonlijke klantenzone My Luminus onder het tabblad 'Facturen'. In het overzicht 'Betaalde Facturen' zal je de premie zien staan onder de naam 'Federaal basispakket voor gas/elektriciteit'.

  Voorbeeld in My Luminus :

  basispakket NL.png

  Bekijk hier de tijdslijn van de FOD voor de toekenning van het basispakket 2022:
  Lees ook deze nuttige info:

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen


Btw-verlaging gas en elektriciteit

 • Ik ben een residentiële klant. Wat is de impact van de btw-verlaging op mijn energiefactuur?

  Het uiteindelijke bedrag hangt grotendeels af van je verbruik en kan dus variëren.    

  De btw-verlaging wordt als volgt toegepast:

  • voor elektriciteit: vanaf 1 maart 2022,  maar ze is dus zichtbaar op je voorschotfacturen vanaf april 2022.
  • voor gas: vanaf 1 april 2022. De verlaging is zichtbaar op je voorschotfactuur vanaf mei 2022.
  Opmerking: de verschillen in btw die je voor maart en april 2022 nog tegoed hebt, verrekenen we via je eerstvolgende jaarafrekening.

  Hoe wordt de btw-verlaging toegepast?

  Een fictief voorbeeld:

  Maart
  Je voorschotfactuur op elektriciteit bedraagt €121 (incl. 21% btw).
  Voor gas bedraagt dit €121 (incl. 21% btw).

  April
  Je voorschot op elektriciteit bedraagt €106 (incl. 6% btw).
  Voor gas bedraagt dit €121 (incl. 21% btw). 

  Mei 
  Je voorschot op elektriciteit bedraagt €106 (incl. 6% btw).
  Voor gas bedraagt dit €106 (incl. 6% btw) 

  Tips:
  Wil je meer weten over de btw-verlaging en de andere steunmaatregelen van de overheid (federale verwarmingspremie 100€, verlenging sociaal tarief)? Neem dan een kijkje op deze pagina.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen


Verlenging sociaal tarief

 • Hoe verkrijg ik het sociaal tarief?

  De toekenning van het sociaal tarief gebeurt automatisch via de FOD economie. De overheid bezorgt aan Luminus per kwartaal een overzicht van de personen die recht hebben op sociaal tarief. Dit betekent dat je zelf niets hoeft te doen.
  Luminus past het tarief voor je aan en verstuurt een bevestiging dat we je registreren als een beschermde klant.

  Indien de FOD het sociaal tarief niet automatisch aan jou toekent, krijg je van de bevoegde instantie een attest dat je naar Luminus opstuurt.
  Enkel de attesten van deze instanties zijn geldig:

  • OCMW
  • FOD Sociale Zekerheid
  • Rijksdienst voor Pensioenen
  • Kind en Gezin 
  • Agentschap Zorg & Gezondheid (Zorgkas, alleen in Vlaanderen)
  • Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (enkel in Brussel Hoofdstedelijk Gewest via Iriscare en Waals Gewest via Aviq)
  Het type attest hangt af van je situatie (gepensioneerd, mindervalide...).
  Een overzicht van de verschillende attesten vind je hier.

  Hoe wordt het sociaal tarief toegepast voor personen met een verhoogde tegemoetkoming?
  De FOD Economie kent ook voor deze personen in de meeste gevallen het sociaal tarief automatisch toe. Je hoeft dus geen stappen te ondernemen. De FOD Economie deelt om de drie maanden aan de energieleverancier mee welke klanten recht hebben op het sociaal tarief. Alle details en voorwaarden zijn zichtbaar op de website van de Federale Overheid.

  Nuttige links:

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Mijn sociaal tarief is stopgezet maar ik heb er wel recht op

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen