Hulp en ondersteuning
De overheid voorziet steunmaatregelen om de impact van de hoge energieprijzen te verzachten - Luminus.

Overheidsmaatregelen en energiepremies

Federaal basispakket, btw-verlaging, hervorming accijnzen, uitgebreid sociaal tarief: wat u moet weten over de steunmaatregelen van de federale overheid om de stijging van de energieprijzen te beperken.

Overheidsmaatregelen van de federale overheid voor de energieprijzen

De federale overheid nam in 2022 en 2023 een aantal maatregelen om tegemoet te komen aan de uitzonderlijk hoge energieprijzen.

 • Federaal basispakket gas en elektriciteit

  • Basispakket januari, februari & maart 2023
   Voor de maanden januari, februari en maart 2023 werd er een premie toegekend.

   Heb je de energiepremie 2023 nog niet ontvangen? Contacteer dan zelf de FOD Economie (niet de leverancier) om je premie aan te vragen. Raadpleeg het stappenplan hier.
 • Btw-verlaging op de gas- en elektriciteitsprijzen
  De btw op elektriciteit en gas is verlaagd van 21 naar 6% btw. De verlaging geldt sinds 1 maart 2022 voor elektriciteit en sinds 1 april 2022 voor gas.

 • Hervorming accijnzen
  De overheid heeft naast de permanente btw-verlaging naar 6% ook de Bijzondere accijnzen hervormd. Lees er hier meer over.

 • Uitgebreid sociaal tarief
  De uitbreiding van het sociaal tarief is sinds 1 juli 2023 definitief stopgezet door de overheid. De betrokken klanten werden hierrond persoonlijk op de hoogte gebracht en krijgen voortaan het goedkoopste equivalent tarief.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de overheidsmaatregelen en energiepremies van de overheid

 


Premies Federaal Basispakket januari, februari & maart 2023


Btw-verlaging gas en elektriciteit

 • Ik ben een residentiële klant. Wat is de impact van de btw-verlaging op mijn energiefactuur bij Luminus?

  Het uiteindelijke bedrag hangt grotendeels af van je verbruik en kan dus variëren.    

  De btw-verlaging wordt als volgt toegepast:

  • voor elektriciteit: vanaf 1 maart 2022, maar ze is dus zichtbaar op je voorschotfacturen vanaf april 2022.
  • voor gas: vanaf 1 april 2022. De verlaging is zichtbaar op je voorschotfactuur vanaf mei 2022.
  De btw-verlaging voor huishoudelijke klanten blijft definitief op 6%.
  Opmerking: de verschillen in btw die je voor maart en april 2022 nog tegoed hebt, verrekenen we via je eerstvolgende jaarafrekening.

  Hoe wordt de btw-verlaging toegepast?

  Een fictief voorbeeld:

  Maart 2022:
  Je voorschotfactuur op elektriciteit bedraagt €121 (incl. 21% btw).
  Voor gas bedraagt dit €121 (incl. 21% btw).

  April 2022:
  Je voorschot op elektriciteit bedraagt €106 (incl. 6% btw).
  Voor gas bedraagt dit €121 (incl. 21% btw). 

  Mei 2022:
  Je voorschot op elektriciteit bedraagt €106 (incl. 6% btw).
  Voor gas bedraagt dit €106 (incl. 6% btw) 

  Tips:
  Wil je meer weten over de btw-verlaging en de andere steunmaatregelen van de overheid (federale verwarmingspremie 100€, verlenging sociaal tarief)? Neem dan een kijkje op deze pagina.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen


Hervorming accijnzen

 • Wat houdt de hervorming van de Bijzondere accijns in?

  De federale regering besliste om de btw-verlaging voor huishoudelijke klanten op elektriciteit en gas permanent van 21% naar 6% te verlagen. Vanaf 1 april 2023 hervormt de regering de Bijzondere accijns. Dit is een indirecte belasting op je energieverbruik en wordt door alle energieleveranciers integraal doorgestort naar de overheid.

  Het systeem van de Bijzondere accijns werkt met verschillende tarieven, afhankelijk van je jaarverbruik. Er geldt een vast accijnstarief voor het basisverbruik en andere tarieven voor het meerverbruik. Bij hogere prijzen op de energiemarkten zullen de accijnzen voor elektriciteit en gas voor het basisverbruik automatisch dalen. Bij lagere marktprijzen, kan de accijns voor het meerverbruik van gas stijgen.

  Klanten met recht op sociaal tarief zullen vanaf 1 juli 2023 niet meer vrijgesteld zijn van het betalen van de Bijzondere accijns en de Bijdrage op de energie.

  Raadpleeg de actuele prijzen van de Bijzondere accijns op onze prijslijsten of op de website van de overheid.

  Voor professionele klanten werd de Bijzondere accijns tijdelijk verlaagd sinds november 2022. Vanaf 1 april 2023 gaat het tarief terug naar het standaardtarief van voor november 2022. De btw op gas gaat voor professionele klanten terug van 6% naar 21% op 1 juli 2023.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen


Uitgebreid sociaal tarief

 • Waarom wordt het tijdelijk recht op sociaal tarief voor energie voor personen met een verhoogde tegemoetkoming stopgezet?

  In het kader van de hoge energieprijzen nam de federale overheid in februari 2021 steunmaatregelen om personen of gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming ook een tijdelijk recht op sociaal tarief voor energie te geven.
  Vanaf 1 juli 2023 zet de overheid deze tijdelijke uitbreiding op sociaal tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming stop. Vanaf die datum zet Luminus deze klanten over naar het goedkoopste gelijkaardig tarief. Klanten die dit wensen kunnen hun tarief altijd nog wijzigen.

  Nuttige link:

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen