Hulp en ondersteuning
De overheid voorziet steunmaatregelen om de impact van de hoge energieprijzen te verzachten - Luminus.

Overheidsmaatregelen en energiepremies

Federaal basispakket, btw-verlaging, hervorming accijnzen, uitgebreid sociaal tarief: wat u moet weten over de steunmaatregelen van de federale overheid om de stijging van de energieprijzen te beperken.

Overheidsmaatregelen van de federale overheid voor de energieprijzen

De federale overheid heeft een aantal maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de uitzonderlijk hoge energieprijzen.
De laatste stand van zaken lees je hier.

De volgende maatregelen zijn voorzien:

 • Federaal basispakket gas en elektriciteit

  • Basispakket januari, februari & maart 2023
   Ook voor de maanden januari, februari en maart 2023 zal er een basispakket worden toegekend.
   Elk gezin dat op 31/12/2022 een variabel energiecontract heeft, of een vast contract dat afgesloten of vernieuwd werd met een prijs vanaf 1 oktober 2021, komt in aanmerking. Voor de maanden januari, februari en maart bedraagt de premie in totaal € 405 voor gas en voor elektriciteit € 183.

   Heb je de energiepremie 2023 nog niet ontvangen? Contacteer dan zelf de FOD Economie (niet de leverancier) om je premie aan te vragen. Raadpleeg het stappenplan hier.

De premies van het basispakket worden automatisch verrekend met je voorschotten, je afrekening of met eventueel openstaande bedragen. Ze gelden niet voor tweede verblijven, of voor wie al het sociaal tarief heeft.


 • Btw-verlaging op de gas- en elektriciteitsprijzen
  De btw op elektriciteit en gas is verlaagd van 21 naar 6% btw. De verlaging geldt sinds 1 maart 2022 voor elektriciteit en sinds 1 april 2022 voor gas. Dit gebeurt automatisch en zal je zien op je facturen.

 • Hervorming accijnzen
  De overheid heeft naast de permanente btw-verlaging naar 6% ook de Bijzondere accijnzen hervormd. Lees er hier meer over.

 • Uitgebreid sociaal tarief
  De uitbreiding van het sociaal tarief, een goedkoper energietarief voor de meeste kwetsbare gezinnen, loopt nog t.e.m. eind juni 2023, maar wordt vanaf 1 juli 2023 definitief stopgezet door de overheid. We zullen de betrokken klanten contacteren met meer informatie hierrond.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de overheidsmaatregelen en energiepremies van de overheid

 


Premies Federaal Basispakket januari, februari & maart 2023


Premies Federaal Basispakket november & december 2022

 • Federale premies - Federaal basispakket energie 2022: ik heb nog geen energiepremie ontvangen. Wat doe ik?

  Heb je na 18 januari 2023 de energiepremie nog niet ontvangen?

  Contacteer zelf de dienst FOD Economie (niet de leverancier!). Je kan deze energiepremie bij hen aanvragen tot 30 april 2023. Daarna heb je geen recht meer op deze premie van de overheid.

   
  Heb je volgens jou recht op deze energiepremie? Dien zelf je aanvraag voor de premie in bij de FOD Economie. 
  • Ofwel vul je rechtstreeks het online formulier in op de website van de FOD Economie: https://basispakket.economie.fgov.be/login
   • Je logt in op de website van de FOD Economie met behulp van je identitieitskaart of een ander identificatiemiddel.
   • Je vult het online formulier in en verstuurt je aanvraag.
  • Ofwel download je het aanvraagformulier (PDF) (Word) en vul je het in.
   • Je verstuurt het:
    • ofwel via e-mail naar: Gaselek11-12-2022@economie.fgov.be.
    • ofwel via post naar het volgende adres: Gaselek2022 - PB30100 - 1000 Brussel
  • Je hebt deze gegevens nodig:
   • Bewijs van domicilie (In de meeste gemeentes kan je dit online aanvragen.). Het adres en de datum van domiciliëring op 30/09/2022 is geldig bij de FOD.
   • Rekeningnummer 
   • Naam leverancier op 30/09/2022 
  • De FOD zal dan een lijst van de nieuwe premiegerechtigden naar Luminus sturen.
  • Na ontvangst van deze lijst premiegerechtigden verwerkt Luminus de aanvraag zo snel mogelijk.
  • Luminus schrijft het bedrag binnen 18 dagen na opmaak van de premie over naar je bankrekening.

  Heb je nog geen energiepremie 2022 ontvangen? Een reden kan zijn dat Luminus je bankrekeningnummer niet kent.
  • Vul je rekeningnummer direct in of pas het aan in je persoonlijke klantenzone My Luminus. 
  • Als wij niet over je bankgegevens beschikken, vragen wij om dit door te geven voor 15/06/2023.
  • Indien we op 15/06/2023 niet over je bankgegevens beschikken, zullen we dit aan de overheid doorgeven en kan je geen aanspraak meer maken op het basispakket energie 2022.

  Wil je meer weten over deze energiepremie?

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen


Btw-verlaging gas en elektriciteit

 • Ik ben een residentiële klant. Wat is de impact van de btw-verlaging op mijn energiefactuur?

  Het uiteindelijke bedrag hangt grotendeels af van je verbruik en kan dus variëren.    

  De btw-verlaging wordt als volgt toegepast:

  • voor elektriciteit: vanaf 1 maart 2022, maar ze is dus zichtbaar op je voorschotfacturen vanaf april 2022.
  • voor gas: vanaf 1 april 2022. De verlaging is zichtbaar op je voorschotfactuur vanaf mei 2022.
  De btw-verlaging voor huishoudelijke klanten blijft definitief op 6%.
  Opmerking: de verschillen in btw die je voor maart en april 2022 nog tegoed hebt, verrekenen we via je eerstvolgende jaarafrekening.

  Hoe wordt de btw-verlaging toegepast?

  Een fictief voorbeeld:

  Maart 2022:
  Je voorschotfactuur op elektriciteit bedraagt €121 (incl. 21% btw).
  Voor gas bedraagt dit €121 (incl. 21% btw).

  April 2022:
  Je voorschot op elektriciteit bedraagt €106 (incl. 6% btw).
  Voor gas bedraagt dit €121 (incl. 21% btw). 

  Mei 2022:
  Je voorschot op elektriciteit bedraagt €106 (incl. 6% btw).
  Voor gas bedraagt dit €106 (incl. 6% btw) 

  Tips:
  Wil je meer weten over de btw-verlaging en de andere steunmaatregelen van de overheid (federale verwarmingspremie 100€, verlenging sociaal tarief)? Neem dan een kijkje op deze pagina.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen


Hervorming accijnzen

 • Wat houdt de hervorming van de Bijzondere accijns in?

  De federale regering besliste om de btw-verlaging voor huishoudelijke klanten op elektriciteit en gas permanent van 21% naar 6% te verlagen. Vanaf 1 april 2023 hervormt de regering de Bijzondere accijns. Dit is een indirecte belasting op je energieverbruik en wordt door alle energieleveranciers integraal doorgestort naar de overheid.

  Het systeem van de Bijzondere accijns werkt met verschillende tarieven, afhankelijk van je jaarverbruik. Er geldt een vast accijnstarief voor het basisverbruik en andere tarieven voor het meerverbruik. Bij hogere prijzen op de energiemarkten zullen de accijnzen voor elektriciteit en gas voor het basisverbruik automatisch dalen. Bij lagere marktprijzen, kan de accijns voor het meerverbruik van gas stijgen.

  Klanten met recht op sociaal tarief zullen vanaf 1 juli 2023 niet meer vrijgesteld zijn van het betalen van de Bijzondere accijns en de Bijdrage op de energie.

  Raadpleeg de actuele prijzen van de Bijzondere accijns op onze prijslijsten of op de website van de overheid.

  Voor professionele klanten werd de Bijzondere accijns tijdelijk verlaagd sinds november 2022. Vanaf 1 april 2023 gaat het tarief terug naar het standaardtarief van voor november 2022. De btw op gas gaat voor professionele klanten terug van 6% naar 21% op 1 juli 2023.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen


Uitgebreid sociaal tarief

 • Hoe verkrijg ik het sociaal tarief bij Luminus?

  De toekenning van het sociaal tarief gebeurt automatisch via de FOD economie. De overheid bezorgt aan je energieleverancier Luminus per kwartaal een overzicht van de personen die recht hebben op sociaal tarief. Dit betekent dat je zelf niets hoeft te doen.
  Luminus past het tarief voor je aan en verstuurt een bevestiging dat we je registreren als een beschermde klant.

  Indien de FOD het sociaal tarief niet automatisch aan jou toekent, krijg je van de bevoegde instantie een attest dat je naar Luminus opstuurt.
  Enkel de attesten van deze instanties zijn geldig:

  • OCMW
  • FOD Sociale Zekerheid
  • Rijksdienst voor Pensioenen
  • Kind en Gezin 
  • Agentschap Zorg & Gezondheid (Zorgkas, alleen in Vlaanderen)
  • Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (enkel in Brussel Hoofdstedelijk Gewest via Iriscare en Waals Gewest via Aviq)
  Het type attest hangt af van je situatie (gepensioneerd, mindervalide...).
  Een overzicht van de verschillende attesten vind je hier.

  Nuttige links:

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Mijn sociaal tarief is stopgezet maar ik heb er wel recht op

  • Controleer even of je voldoet aan de voorwaarden die de Federale Overheid (FOD) Economie bepaalt. Lees deze FAQ: Wie heeft recht op het sociaal tarief?
  • Voldoe je aan de voorwaarden voor sociaal tarief? Verstuur je attest sociaal tarief via het contactformulier naar ons:
   • Ga naar 'Hulp en Contact' bovenaan in het menu van deze website.
   • Onderaan op deze pagina staat: Mail ons.
   • Klik op: Ga naar formulier.
   • Kies in het contactformulier: Ik heb een vraag over tarieven (commerciaal, sociaal tarief)
   • Kies een categorie: Aanvraag van een sociaal tarief.
   • Ga naar Bijlage(n): laad je attest op.
   • Klik op 'Verzenden'.
  • Denk je dat je recht hebt op sociaal tarief, maar beschik je niet over het gevraagde attest? Neem contact op met de FOD Economie.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Waarom wordt het tijdelijk recht op sociaal tarief voor energie voor personen met een verhoogde tegemoetkoming stopgezet?

  In het kader van de hoge energieprijzen nam de federale overheid in februari 2021 steunmaatregelen om personen of gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming ook een tijdelijk recht op sociaal tarief voor energie te geven.
  Vanaf 1 juli 2023 zet de overheid deze tijdelijke uitbreiding op sociaal tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming stop. Vanaf die datum zet Luminus deze klanten over naar het goedkoopste gelijkaardig tarief. Klanten die dit wensen kunnen hun tarief altijd nog wijzigen.

  Nuttige link:

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen