Hulp en ondersteuning
De overheid voorziet steunmaatregelen om de impact van de hoge energieprijzen te verzachten - Luminus.

Overheidsmaatregelen en energiepremies

Federaal basispakket, btw-verlaging, verwarmingspremie, verlenging van het sociaal tarief: wat u moet weten over de steunmaatregelen van de federale overheid om de stijging van de energieprijzen te beperken.

Overheidsmaatregelen van de federale overheid voor de energieprijzen

De federale overheid heeft een aantal maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de uitzonderlijk hoge energieprijzen.
De laatste stand van zaken lees je hier.

De volgende maatregelen zijn voorzien:

 • Federaal basispakket gas en elektriciteit
  Elk gezin met een variabel energiecontract, of met een vast contract dat afgesloten of vernieuwd werd met een prijs na 1 oktober 2021, krijgt vanaf november 2022 tot het einde van de winter 2023 een tegemoetkoming voor gas en elektriciteit. Voor de maanden november en december bedraagt de premie voor gas in totaal € 270, die voor elektriciteit bedraagt € 122. De premies gelden niet voor tweede verblijven, of voor wie al het sociaal tarief heeft.

  Ook voor de maanden januari, februari en maart 2023 zal er een basispakket worden toegekend. Zodra we hierover vanuit de overheid meer details ontvangen, lees je die hier.

 • Btw-verlaging op de gas- en elektriciteitsprijzen
  De btw op elektriciteit en gas is verlaagd van 21 naar 6% btw. De verlaging geldt sinds 1 maart 2022 voor elektriciteit en sinds 1 april 2022 voor gas. Dit gebeurt automatisch en zal je zien op je facturen.

 • Federale verwarmingspremie
  Elk gezin met een elektriciteitsaansluiting ontving een eenmalige verwarmingspremie van 100 euro voor het adres waar het gedomicilieerd is. Deze premie werd automatisch verrekend met je voorschotten, je afrekening of met eventueel openstaande bedragen. Is de premie bij jou nog niet verrekend, bekijk dan hier wat je moet doen.

 • Verlenging sociaal tarief
  De eerdere uitbreiding van het sociaal tarief, een goedkoper energietarief voor de meeste kwetsbare gezinnen, wordt verlengd tot eind maart 2023.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de overheidsmaatregelen en energiepremies van de overheid

 
 • Hoe kan ik zien of ik de federale verwarmingspremie heb ontvangen?

  Dan kan je dit zien in je online klantenzone My Luminus
  Onder 'Facturen' vind je het document 'verwarmingspremie' en kan je ook zien met welke factuur de premie werd verrekend.


  Door gebruiker toegevoegde afbeelding

  Heb je de federale verwarmingspremie nog niet ontvangen?

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Ik heb mijn federale verwarmingspremie niet ontvangen. Wat doe ik?

  Ben je niet zeker of de verwarmingspremie bij jou al toegepast werd? Dan kan je dit nakijken in je online klantenzone My Luminus
  Onder 'Facturen' vind je het document 'verwarmingspremie' en kan je ook zien met welke factuur de premie werd verrekend.

  Als je de federale verwarmingspremie nog niet ontvangen hebt, kan dat komen doordat je klantgegevens bij Luminus niet overeenkomen met de gegevens in het rijksregister. Bijvoorbeeld door verschillende schrijfwijzen van je naam en/of adres.

  Contacteer zelf de dienst FOD Economie (niet de leverancier!). Dit kan via het online formulier op de website van de FOD, of via het contactcenter van de FOD Economie. 

  • Dit kan tot en met 17 november 2022.
  • Je hebt deze gegevens nodig:
   • Bewijs van domicilie (In de meeste gemeentes kan je dit online aanvragen.). Het adres en de datum van domiciliëring op 31/03/2022 is geldig bij de FOD.
   • Rekeningnummer 
   • Naam leverancier op 31/03/2022 
  • Heb je tussen 01/08/2022 en 17/11/2022 een aanvraag voor premie bij de FOD Economie ingediend, dan wordt die verwerkt door de FOD.
  • De FOD zal dan een lijst van de premiegerechtigden naar Luminus sturen.
  • Na ontvangst van de lijst premiegerechtigden verwerkt Luminus de aanvraag zo snel mogelijk.
  • De premie wordt automatisch door Luminus verrekend met je voorschotten, afrekening of met eventuele openstaande bedragen.
  • Indien er een restbedrag is, schrijven wij dit over naar je bankrekening.
  • Als wij niet over je bankgegevens beschikken, vragen wij om dit door te geven.
  Wil je meer weten over deze verwarmingspremie? Klik op de website van de FOD en je vindt heel wat nuttige informatie terug.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Wie heeft recht op de premie van het federaal basispakket voor gas en elektriciteit?

  Elke huishoudelijke klant die op 30/09/2022 een leveringsovereenkomst voor energie heeft:

  • ofwel met een variabel energiecontract,
  • ofwel met een vast energiecontract dat afgesloten of vernieuwd werd met een prijs na 1 oktober 2021
  ontvangt vanaf november 2022 tot het einde van de winter 2023 een premie voor het adres waar die gedomicilieerd is,


  Wie heeft geen recht op deze premie?

  • Sociaal tarief klanten, eigenaars van tweede verblijven en tijdelijke aansluitingen krijgen deze premie niet van de overheid.
  • Opgelet: de datum 30/09/22 is bepalend om te weten of je de premie krijgt van de overheid of niet. De overheid kijkt specifiek naar je situatie op de dag 30/09/202 (vb. sociaal tarief of niet) om te bepalen of je voldoet aan de voorwaarden of niet. Voldoe je op 30/09/22 aan de voorwaarden, dan krijg je de premie. Voldoe je op die dag niet aan de voorwaarden, dan krijg je de premie niet van de overheid.
  Lees ook:

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Hoe kan ik de premies van het federaal basispakket voor gas en elektriciteit aanvragen?

  Je hoeft zelf niets te doen. Luminus doet al het nodige.

  Elke huishoudelijke klant die op 30/09/2022 een leveringsovereenkomst voor energie heeft bij Luminus:

  • ofwel met een variabel energiecontract,
  • ofwel met een vast energiecontract dat afgesloten of vernieuwd werd met een prijs na 1 oktober 2021
  ontvangt vanaf november 2022 tot het einde van de winter 2023 een overheidspremie via Luminus voor het adres waar die gedomicilieerd is.
   
  • Voor de maanden november en december bedraagt de premie voor gas € 270 (in totaal) en voor elektriciteit € 122 (in totaal).
  • Luminus verrekent deze federale premie vanaf midden november 2022 automatisch met je voorschotten, je afrekening of met eventueel openstaande bedragen.
  • Wat op 31 december 2022 nog openstaat, betaalt Luminus in één keer aan je terug en dit ten laatste op 18 januari 2023.

  Lees ook:

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Wanneer ontvang ik de premies van het federaal basispakket voor gas en elektriciteit?

  Vanaf midden november 2022 verrekent Luminus deze federale premie automatisch met je voorschotten, je afrekening of met eventueel openstaande bedragen. Luminus doet al het nodige. Je hoeft zelf niets te doen. Wat op 31 december 2022 nog openstaat, betaalt Luminus in één keer aan je terug en dit ten laatste op 18 januari 2023.

  Voor de maanden november en december bedraagt de premie voor gas € 270 (in totaal) en voor elektriciteit € 122 (in totaal).

  Je zal deze premie vanaf midden november 2022 terugvinden in je persoonlijke klantenzone My Luminus onder het tabblad 'Facturen'. In het overzicht 'Betaalde Facturen' zal je de premie zien staan onder de naam 'Federaal basispakket voor gas/elektriciteit'.

  Voorbeeld in My Luminus :

  basispakket NL.png

  Lees ook:

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Ik ben een residentiële klant. Wat is de impact van de btw-verlaging op mijn energiefactuur?

  Het uiteindelijke bedrag hangt grotendeels af van je verbruik en kan dus variëren.    

  De btw-verlaging wordt als volgt toegepast:

  • voor elektriciteit: vanaf 1 maart 2022,  maar ze is dus zichtbaar op je voorschotfacturen vanaf april 2022.
  • voor gas: vanaf 1 april 2022. De verlaging is zichtbaar op je voorschotfactuur vanaf mei 2022.
  Opmerking: de verschillen in btw die je voor maart en april 2022 nog tegoed hebt, verrekenen we via je eerstvolgende jaarafrekening.

  Hoe wordt de btw-verlaging toegepast?

  Een fictief voorbeeld:

  Maart
  Je voorschotfactuur op elektriciteit bedraagt €121 (incl. 21% btw).
  Voor gas bedraagt dit €121 (incl. 21% btw).

  April
  Je voorschot op elektriciteit bedraagt €106 (incl. 6% btw).
  Voor gas bedraagt dit €121 (incl. 21% btw). 

  Mei 
  Je voorschot op elektriciteit bedraagt €106 (incl. 6% btw).
  Voor gas bedraagt dit €106 (incl. 6% btw) 

  Tips:
  Wil je meer weten over de btw-verlaging en de andere steunmaatregelen van de overheid (federale verwarmingspremie 100€, verlenging sociaal tarief)? Neem dan een kijkje op deze pagina.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Hoe verkrijg ik het sociaal tarief?

  De toekenning van het sociaal tarief gebeurt automatisch via de FOD economie. De overheid bezorgt aan Luminus per kwartaal een overzicht van de personen die recht hebben op sociaal tarief. Dit betekent dat je zelf niets hoeft te doen.
  Luminus past het tarief voor je aan en verstuurt een bevestiging dat we je registreren als een beschermde klant.

  Indien de FOD het sociaal tarief niet automatisch aan jou toekent, krijg je van de bevoegde instantie een attest dat je naar Luminus opstuurt.
  Enkel de attesten van deze instanties zijn geldig:

  • OCMW
  • FOD Sociale Zekerheid
  • Rijksdienst voor Pensioenen
  • Kind en Gezin 
  • Agentschap Zorg & Gezondheid (Zorgkas, alleen in Vlaanderen)
  • Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (enkel in Brussel Hoofdstedelijk Gewest via Iriscare en Waals Gewest via Aviq)
  Het type attest hangt af van je situatie (gepensioneerd, mindervalide...).
  Een overzicht van de verschillende attesten vind je hier.

  Hoe wordt het sociaal tarief toegepast voor personen met een verhoogde tegemoetkoming?
  De FOD Economie kent ook voor deze personen in de meeste gevallen het sociaal tarief automatisch toe. Je hoeft dus geen stappen te ondernemen. De FOD Economie deelt om de drie maanden aan de energieleverancier mee welke klanten recht hebben op het sociaal tarief. Alle details en voorwaarden zijn zichtbaar op de website van de Federale Overheid.

  Nuttige links:

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Wie heeft recht op het sociaal tarief?

  Je hebt recht op het sociaal tarief wanneer je:

  • voldoet aan de criteria die de FOD Economie bepaalt.
  • een officieel attest van de betrokken instanties hebt:
   • FOD Economie,
   • Vlaamse Zorgkas,
   • Kind en Gezin,
   • OCMW,
   • Rijksdienst voor Pensioenen
  • huurder bent van een sociaal appartement waarvan de verwarming op gas afhangt van een collectieve installatie, in een gebouw dat verhuurd wordt door een sociale huisvestingsmaatschappij. Je kan dit aanvragen bij je sociale huisvestingsmaatschappij.
  Tijdelijke uitbreiding sociaal tarief: voor personen met verhoogde tegemoetkoming
  Personen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming in de ziektekosten vanaf 1 februari t.e.m. 31 maart 2023. Zij krijgen tijdelijk het statuut van beschermde klant en genieten daardoor van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas. Dat besliste de Federale overheid en publiceerde er deze informatie over op hun website.
  Klanten die van dat tijdelijk voordeel genieten, zien dat ten vroegste in mei op hun energiefactuur. Het sociaal tarief wordt met terugwerkende kracht toegepast vanaf 1 februari 2021.

  Wat moet ik doen om het sociaal tarief te krijgen?
  Helemaal niets. De toekenning van het sociaal tarief gebeurt automatisch via de FOD economie.

  Lees ook: Hoe verkrijg ik het sociaal tarief?

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Mijn sociaal tarief is stopgezet maar ik heb er wel recht op

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen