Hulp en ondersteuning
Woning Pechverhelping: Gemoedsrust bij schade aan je woning. Een vakman helpt je snel uit de nood. - Luminus.

Woning Pechverhelping

Gemoedsrust bij schade aan je woning. Een vakman helpt je snel uit de nood.
Teken nu in

Woning Pechverhelping. Snelle interventie bij plotse schade.
In samenwerking met Axa Assistance

Een kapotte verwarming, lekkende of verstopte leidingen, een kortsluiting, glasbreuk, een lek in het dak… Plotse schade of pannes in je woning komen altijd ongelegen. Je brandverzekering dekt lang niet alles. Zo zijn problemen met verwarming en elektriciteit veelal niet gedekt, en is er geen dringende depannage inbegrepen. Ook als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor de herstelling bij heel wat schadegevallen.

Dankzij Woning Pechverhelping komt één van onze 300 techniekers je binnen 24u helpen. Hij bekijkt én herstelt het probleem voorlopig. En dat voor een onbeperkt aantal interventies, voor €107,4 per jaar (€8,95 per maand). Download de infofiche.


 • Bijstand bij schade aan je hele woning
 • Binnen de 24u een tijdelijke oplossing
 • Onbeperkt aantal interventies, zonder franchise
 • Alle kosten tot € 400 vergoed
 • Dag en nacht bereikbaar
 • €107,4 per jaar (€8,95 per maand)
 • In samenwerking met AXA

Je hoeft geen Luminus-klant te zijn voor energie om te genieten van deze dienst.
Teken in

Snel geregeld: bescherming voor je woning

Je betaalt €107,4 per jaar (€8,95 per maand), via domiciliëring.

Profiteer van één maand gratis*
Uitschrijven kan altijd 
 

*Je ontvangt eenmalig een korting (ter waarde van 1 maand Woning Pechverhelping of € 8,95), die wordt verrekend aan het einde van het eerste contractjaar.

Met deze geruststellende waarborgen is ook je wooncomfort weer snel hersteld


Voorlopige herstelling binnen 24u

Competitieve tarieven


Geen franchise en kosten tot € 400 gedekt

Comfort service


Je hele woning beschermd, en het aantal interventies is onbeperkt

5 sterrenservice


Kwalitatieve interventie door één van onze 300 gecertifieerde techniekers

In deze situaties kan je een beroep doen op Woning Pechverhelping

Ontdek hoe Woning Pechverhelping je kan helpen bij problemen met leidingen, je verwarming of stormschade.

Luminus Woning Pechverhelping: Gemoedsrust bij plotse schade aan je woning - Elektriciteit.

Elektriciteit

 • Defecte lamp of stopcontact
 • Lamp vervangen
 • Toestel zelf herstellen of vervangen


Luminus Woning Pechverhelping: Gemoedsrust bij plotse schade aan je woning - Water.

Water

 • Geen warm water
 • Verstopt sanitair
 • Lekkage zichtbare waterleiding
 • Geen stromend water na de teller
 • Lekdetectie op een verborgen waterleiding. Bij een verborgen waterlek kan men enkel de kraan toedraaien
 • Lekken die geen blijvende schade veroorzaken (doordat het water wordt opgevangen in bv een gootsteen, of bv een toilet dat blijft lopen) kan men enkel de kraan toedraaien

 

Luminus Woning Pechverhelping: Gemoedsrust bij plotse schade aan je woning - Verwarming.

Verwarming

 • Definitieve herstelling
 • Vervangen van grote niet onmiddellijk beschikbare wisselstukken
 • Vervangen van wisselstukken die niet onmiddellijk ter plaatse beschikbaar zijn

 

Luminus Woning Pechverhelping: Gemoedsrust bij plotse schade aan je woning - Dak.

Dak

 • Lekkage dak of dakgoot
 • Ingezakte schouw met opening door het dak
 • Afgevallen dakpannen
 • Lekkende dakkapel
 • Loshangende regenpijp
 • Nieuwe dakpannen leggen
 • Definitief herstellen van zink en loodwerk
 • Plaatsen nieuwe regenpijp

 

Gemoedsrust bij plotse schade aan je woning I Luminus Woning Pechverhelping - Zonnepanelen

Zonnepanelen

 • Storing zonnepanelen
 • Nieuwe panelen of omvormer plaatsen

 

Luminus Woning Pechverhelping: Gemoedsrust bij plotse schade aan je woning - Varia.

Varia

 • Slot defect, verlies huissleutels
 • Inbraakschade aan deur
 • Glasschade
 • Garagepoortblokkering
 • Juridische bijstand bij conflicten
 • Brand en roetschade
 • Vervangen elektrische leiding
 • Ledigen van septische put

 

150.000 schadedossiers in België na storm “Dennis” en “Ciara” voor gemiddeld € 2000 per dossier.

Meer dan 50.000 inbraakpogingen per jaar, of gemiddeld 141 per dag.

 

44,4% van de Belgische huishoudens krijgt te maken met waterschade.

85.000 klanten en tot 5000 interventies per jaar

 

“Twee keer hadden we al vroeg in het voorjaar wateroverlast, waardoor de elektriciteit helemaal uitviel. De vakmensen van Woning Pechverhelping zijn ons elke keer snel komen helpen en hebben de elektriciteit met bekwame spoed hersteld. Wij weten nu wie we moeten bellen als ons huis in nood is.”

Johan Cloosen-Vanspauwen

“Op een natte voorjaarsdag, viel de regen met bakken uit de lucht. Toen het voorbij was, merkte ik dat er modder en zand in de leiding van mijn mazoutketel was terechtgekomen. Ik heb meteen naar Woning Pechverhelping gebeld, het nummer hangt goed zichtbaar aan mijn koelkast. En nog diezelfde avond, het was nog echt fris, kregen we het huis weer gezellig warm.”

René Flory

“Op een dag hoorde ik een vreemd lawaai ergens in de keuken. De schrik sloeg mij om het hart, want het bleek van mijn gasboiler te komen. Ik belde onmiddellijk naar Woning Pechverhelping, want die hadden mij al eens goed geholpen met mijn gaskachel. Binnen de twee uur stonden ze vóór mijn deur. Ik weet nu wel zeker dat ik er goed aan gedaan heb om op Woning Pechverhelping te rekenen.“

Antonietta Vaccaro

Hoe kan je genieten van Woning Pechverhelping?

 

Intekenen is heel eenvoudig:

Download hier de informatiefiche en neem dit aandachtig door voordat je je inschrijft op Woning Pechverhelping.

Je vindt alle informatie ook steeds terug in de Algemene voorwaarden Woning Pechverhelping en bij AXA Assistance.

Intekenen kan snel online Bekijk de algemene voorwaarden

Luminus Woning Pechverhelping is een verzekeringsovereenkomst van Axa, een Belgische verzekeringsmaatschappij, met een looptijd van één jaar, die stilzwijgend wordt verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar behoudens opzegging uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag. Het Belgische recht is van toepassing

In geval van klacht met betrekking tot de verzekeringsprestaties, kan de Verzekeringsnemer zich richten tot de Kwaliteitsdienst van AXA Assistance:

De Verzekeringsnemer kan zich ook richten tot de Ombudsman verzekeringen:

Woning Pechverhelping komt niet tussen voor:

 • de kosten die gemaakt werden door de Verzekeringsnemer voor interventies die niet door een Hersteller werden uitgevoerd;
 • de verplaatsingsonkosten van de Hersteller indien de Verzekerde Woning niet toegankelijk is op het afgesproken tijdstip; deze kosten zullen door AXA Assistance door gefactureerd worden aan de Verzekeringsnemer;
 • de kosten ten gevolge van normale ouderdomsverschijnselen, slijtage of verwering;
 • de normaal voorzienbare schadelijke gevolgen van een daad of een nalaten door de bewoner van de Verzekerde Woning en diens opzettelijke fout;
 • de kosten indien een duidelijk gebrek aan onderhoud van de Vaste Installatie of de Verzekerde Woning blijkt;
 • de kosten bij een probleem dat gekend was voor het afsluiten van de Overeenkomst;
 • de kosten van decoratieve aard;
 • de kosten aan een Vaste Installatie indien de Hersteller van mening is dat de interventie de waarde ervan overschrijdt, zonder afbreuk te doen aan het recht op tussenkomst om de Dringende situatie te stabiliseren;
 • de kosten, indien aan de Verzekerde Woning wijzigingen werden aangebracht waardoor de vaststelling van de oorzaken of de raming van de interventie moeilijk of onmogelijk gemaakt wordt;
 • de gebeurtenissen voortspruitend uit een oorlog, een algemene mobilisatie, een opeising van mensen of materiaal door de overheid, terrorisme of sabotage, of sociale conflicten;
 • de gevolgen van een aardbeving, een grondverschuiving, een overstroming of van elke andere natuurramp;
 • de gewaarborgde prestaties die niet kunnen verleend worden door overmacht of een beslissing van overheidswege;
 • de onderbreking of de uitschakeling van de gas-, elektriciteits- of watervoorziening te wijten aan het distributienet;
 • de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door vervuiling;
 • de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door of bestaat uit de verkeerde werking of een panne van een elektronisch circuit, een geïntegreerde schakeling, een microchip, een microprocessor, hardware, software, een computer, een telecommunicatietoestel of een soortgelijk systeem;
 • alle kosten waarvan niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst is voorzien dat zij ten laste worden genomen.

Ontdek onze andere hersteldiensten

 

vanaf
€ 6,95 / maand
Electro Repair & Replace
Luminus pechverhelping 24/7 - Defect elektrisch apparaat.

Herstel van verschillende huishoudtoestellen.

 • Vast bedrag per maand
 • 2 formules: Electro Repair & Replace  en Electro Repair & Replace+
Ketel Onderhoud
Ketel onderhoud Luminus.

Je verwarmingsketel in topconditie

Je bent bij wet verplicht om je cv-ketel te onderhouden. Maar een goed onderhouden ketel - op gas of mazout - zorgt ook voor een optimaal rendement.

 • Wettelijk verplicht
 • Minder verbruik
 • Minder kans op pannes en een langere levensduur
 • Luminus neemt zelf contact op als het tijd is voor een onderhoud
Ketel Garantie
Ketel garantie Luminus.

Ketel Garantie: je boiler binnen de 24u hersteld

Een kapotte verwarmingsinstallatie komt nooit op het goede moment: net als je een warme douche wil nemen bijvoorbeeld, of tijdens een familiediner. Met Ketel Garantie van Luminus hoef je je geen zorgen meer te maken.

 • Noodlijn 24/24 en 7/7
 • Oplossing binnen de 24u
 • 2 herstellingen per jaar
 • Tussenkomst tot € 500 per herstelling (arbeid, transport en wisselstukken)

Lees meer over pechverhelping bij je thuis