Zonnepanelen van Luminus.

Zonnepanelen en de digitale meter

Alles over zonnepanelen in Vlaanderen sinds de uitfasering van de terugdraaiende teller en de introductie van de nieuwe digitale meter.
Vraag een offerte op maat

Zonnepanelen en de digitale meter

Er is veel om te doen geweest in Vlaanderen: in februari 2021 werd plots de terugdraaiende teller afgeschaft voor wie een digitale meter heeft. Dit in tegenstelling tot wat lang werd beloofd: namelijk dat wie voor 2020 zonnepanelen plaatste, nog 15 jaar kon profiteren van de terugdraaiende teller. Vanaf 1 maart ging het arrest van kracht, met rechtstreekse impact op meer dan 100.000 eigenaars van zonnepanelen.

Gelukkig voorziet de Vlaamse Overheid een compensatieregeling.

Wat is de nieuwe regeling voor zonnepanelen?

 
Heb je zonnepanelen en een digitale meter, dan kan je voortaan niet meer gebruik maken van het principe van de terugdraaiende teller. Alle eigenaars komen op het nieuwe systeem van het “nettarief werkelijke afname” terecht. Dat betekent dat je geen prosumententarief meer betaalt en dat je teller niet meer terugdraait. In plaats daarvan registreert je digitale meter afzonderlijk je productie en je consumptie. Wat je ’s avonds verbruikt kan je dus niet meer compenseren door je productie overdag.  

Dat hoeft niet per se nadelig te zijn. Het is zaak om zoveel mogelijk je geproduceerde energie onmiddellijk te verbruiken, oftewel om je zelfconsumptie te verhogen. Gemiddeld ligt dat op 30%. Door je huishoudtoestellen overdag te laten draaien of door een thuisbatterij kan je dat verhogen naar 60-70%. 

Wat je produceert en niet onmiddellijk verbruikt, gaat naar het net. Je kan deze energie verkopen. Hiervoor regel je best een energietarief met een teruglevercontract, zoals eender welk tarief van Luminus.
De introductie van de digitale meter - Je hebt zonnepanelen en een analoge meter? Je behoudt je groenestroomcertificaten. - Luminus
Je hebt zonnepanelen en een analoge meter? Dan verandert er voor jou momenteel niets. Je blijft prosumententarief betalen tot je een digitale meter krijgt. Je behoudt je groenestroomcertificaten, mocht je die hebben.

Overweeg je om nog zonnepanelen te plaatsen? Dan val je sowieso onder het nettarief werkelijke afname. De distributienetbeheerder Fluvius komt automatisch gratis een digitale meter plaatsen. Je komt wel in aanmerking voor een zonnepanelensubsidie. Je wordt vergoed voor je overtollige energie wanneer je een terugleveringscontract kiest.
Vraag een gratis zonnepanelenofferte aan

Wat is de nieuwe regeling voor premies voor zonnepanelen?

 

De Vlaamse Overheid voorziet een interessante premie van maximum € 750 voor wie in 2023 zonnepanelen plaatst. Onthoud ook dat je sinds 1 april 2022 bij de aankoop van je zonnepanelen profiteert van een verlaagde btw van 6%. Voordien was dit voordeel enkel van toepassing op woningen ouder dan tien jaar, maar nu hoeven ook de jongere exemplaren geen 21% belastingen meer te betalen. 

Alles over het bedrag van de premie, de voorwaarden en enkele concrete cases ontdek je achter deze link.

Een thuisbatterij kan je zelfconsumptie en dus het rendement van je zonnepanelen verhogen. Daarom geldt nog tot april 2023 ook voor thuisbatterijen een interessante premie.

Zonnepanelen en de digitale meter - Wat is de nieuwe regeling voor premies voor zonnepanelen? - Luminus

Wat gebeurt er met de terugdraaiende teller?

 
Zonnepanelen en de digitale meter - Wat gebeurt er met de terugdraaiende teller? - Luminus

De distributienetbeheerder wil tegen 1 juli 2029 alle klassieke terugdraaiende tellers of ferraristellers vervangen door digitale meters. De invoering van de digitale teller zou initieel versneld worden uitgerold tussen voor zonnepaneleneigenaars, maar daar is vanaf gestapt na de afschaffing van de terugdraaiende teller in januari 2021. De Vlaamse Regering heeft met netbeheerder Fluvius afgesproken dat wie zonnepanelen heeft nog tot begin 2025 de digitale teller mag weigeren. Dat geldt niet voor prosumenten die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad.

Wie een nieuwbouwwoning zet of grondige renoveert, krijgt wel standaard een digitale meter. Plaatsing op initiatief van Fluvius is gratis. Je kan ook zelf een digitale meter aanvragen: dat kost € 88,5 exclusief BTW en plaatsingskosten.

Meer info vind je op de website van Fluvius

Wat gebeurt er met de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen? Aan veel oudere installaties van zonnepanelen hangen zogenaamde groenestroomcertificaten vast. Als je vandaag certificaten hebt, blijf je die ook na de invoering van de digitale teller behouden.

Is de nieuwe digitale meter nu de moeite waard?

Veel mensen staan momenteel weigerachtig ten opzichte van de invoering van de digitale meter en willen de plaatsing liever uitstellen of zelfs weigeren. Maar er zijn ook veel voordelen aan de digitale meter verbonden voor eigenaars van zonnepanelen. Dit zijn de ze op een rijtje:

  • Het systeem “nettarief werkelijke afname”, waarbij je dankzij een teruglevercontract vergoed wordt voor je overtollige energie, is niet altijd nadeliger dan het systeem van de terugdraaiende teller. Vooral bij gezinnen met een hoge zelfconsumptie (direct verbruik van de zonne-energie) zal de terugverdientijd van zonnepanelen hoogstens licht stijgen ten opzichte van het systeem van de terugdraaiende teller. Voor veel mensen is het nieuwe systeem zelfs aantrekkelijker. Vergeet niet dat je geen prosumententax meer hoeft te betalen. Je kan enkel van dit systeem gebruik maken als je een digitale meter hebt.
  • Dankzij een digitale meter kan je heel precies bijhouden hoeveel je zonnepanelen opbrengen en hoeveel elk toestel verbruikt.
  • Slimme toestellen zullen in de toekomst gekoppeld kunnen worden aan de digitale meter en vanzelf in werking treden als je zonnepanelen energie produceren.
  • Zo kan je slim besparen op je energieverbruik en zakt ook je energiefactuur.
Zonnepanelen en de digitale meter - Is de nieuwe digitale meter nu de moeite waard? - Luminus

Lees meer over de digitale meter