Het principe van de terugdraaiende teller werd officieel afgeschaft. Een antwoord op je vragen.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde begin dit jaar het principe van de terugdraaiende teller voor wie er nog 15 jaar recht op had na de installatie van zonnepanelen. Op 1 maart 2021 ging dit arrest officieel van kracht. Die beslissing heeft rechtstreeks impact op 101.000 eigenaars van zonnepanelen mét digitale meter. In de plaats van het prosumententarief betalen zij voortaan, net als nieuwe eigenaars van zonnepanelen, een jaarlijkse netkost op basis van hun werkelijke afname.

Hieronder vind je alvast een overzicht met de meest gestelde vragen.

Voor meer details en de laatste stand van zaken, kan je ook steeds terecht op Lumiworld.

 • Het voordeel van terugdraaiende teller valt weg. Wat verandert er voor mij?

  Ik ben eigenaar van zonnepanelen met een digitale meter:

  • Zijn je zonnepanelen jonger dan 15 jaar? Dan kom je vanaf vandaag terecht in het nieuwe nettarief werkelijke afname. Je betaalt niet langer het prosumententarief (meestal tussen de € 200 en € 400), maar een netkost gebaseerd op je werkelijke afname.
  • De nieuwe tariefformule treedt in werking wanneer het arrest van het Grondwettelijk Hof gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. De exacte datum is momenteel nog niet gekend, maar je hoeft geen extra factuur te vrezen. Er komt geen herziening met terugwerkende kracht.
  • Dit nieuwe systeem is bijzonder interessant wanneer je veel van je opgewekte elektriciteit onmiddellijk verbruikt. Lees onze tips rond hoe je je zelfverbruik verhoogt.
  • Door over te stappen naar een terugleveringscontract word je vergoed voor de overtollige elektriciteit die je terug op het net plaatst. Vanaf februari 2021 voorziet Luminus een terugleveringscontract in al haar energietarieven.
  • De Vlaamse Overheid voorziet een financiële compensatie die overeenkomt met een rendement van 5%. Dit zal geval per geval worden bekeken en wordt niet verrekend op je energiefactuur. Het bedrag zou vergelijkbaar zijn met het nieuwe subsidiesysteem dat vanaf 1 januari 2021 in werking trad.

  Lees ook:

  Klanten in Vlaanderen met een digitale meter die een dubbele netvergoeding aangerekend kregen (prosumententarief en netkosten op je afgenomen verbruik) kunnen een premie aanvragen bij Fluvius.
  Zie https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/03/zonnepanelen-digitale-meter-en-dubbele-netkosten-betaald-premi/.
   

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Ik heb zonnepanelen en een digitale meter. Waarom ontvang ik een tussentijdse afrekening?

  Op 14/1/2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter.  Dit arrest werd op 1 maart 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

  Fluvius zette je op 1 maart 2021 over van het prosumententarief naar het nettarief werkelijke afname. Op deze dag namen zij je meterstanden op en bezorgden deze aan ons. Luminus is, net als alle andere energieleveranciers, verplicht om deze periode af te rekenen op basis van de gegevens die Fluvius ons toestuurt. Daarom ontvang je van ons een tussentijdse afrekening.

  Alle afnames van elektriciteit nà 1 maart 2021 worden op basis van de werkelijke afname gefactureerd. Zowel voor de netkosten (inclusief de taksen en heffingen) als voor de energiecomponent.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Is het nodig om een teruglevercontract af te sluiten om mijn geproduceerde elektriciteit te kunnen verkopen aan Luminus?

  Met een energiecontract met injectietarief, ook wel teruglevercontract genoemd, word je vergoed voor de opgewekte elektriciteit die je terug op het net plaatst.

  Luminus-klant? Dan zit je goed: al onze tarieven zijn teruglevercontracten die automatisch voorzien zijn van een vergoeding voor je injectie.
   

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Wat is een prosument?

  Een prosument is een verbruiker die zelf energie produceert. Bijvoorbeeld via zonnepanelen, wind- of waterkrachtinstallaties of warmtekrachtkoppeling.

  Welke nettarieven er bestaan voor prosumenten met een vermogen van maximum 10 kW, lees je hier:

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Eigenaars van zonnepanelen met terugdraaiende teller in Vlaanderen: wanneer treedt de beslissing van het Grondwettelijk Hof in werking?

  Het arrest van het Grondwettelijk Hof trad in werking op 1 maart 2021.

  De overgangsregelingen voor klanten met zonnepanelen en een digitale meter waarbij het systeem van terugdraaiende teller behouden bleef, werd gehandhaafd tot 01 maart 2021. Dit betekent dat de gefactureerde bedragen tot 01 maart 2021 niet moeten worden rechtgezet. Zo wil het Hof de aanzienlijke administratieve problemen en financiële lasten van de vernietiging voor de afnemers, leveranciers en distributienetbeheerders beperken.”

  Meer info over het arrest van het Grondwettelijk Hof vind je op de website van de VREG.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Waarom vervalt het principe van de terugdraaiende teller?

  Ongeveer 2 jaar geleden besliste de Vlaamse Overheid dat wie tot en met 2020 zonnepanelen plaatste, nog 15 jaar recht had op het principe van de terugdraaiende teller – zelfs al had je een digitale meter. Het voordeel van die regeling? Op momenten waarop je zonnepanelen meer energie produceerden dan je verbruikte, draaide je meter terug, waardoor je minder energiekosten betaalde. 

  Verschillende partijen, waaronder de Vlaamse Energieregulator (VREG), vochten die beslissing aan om 3 redenen:

  • Het effect van de digitale meter zou volgens hen verdwijnen: eigenaars van zonnepanelen zouden niet inzetten op zelfconsumptie door momenten van productie en verbruik op elkaar af te stemmen. 
  • De regeling zou leiden tot discriminatie tussen eigenaars van zonnepanelen vóór 2021 en eigenaars vanaf 2021. 
  • Het is de exclusieve bevoegdheid van de VREG om de tarieven te bepalen. De regering heeft dus niet het recht om zulke beslissingen te nemen. 

  Op 14 januari 2021 gaf het Grondwettelijk Hof de VREG dus gelijk. 
  Meer informatie over het Arrest van het Grondwettelijk Hof vind je op de website van Fluvius en de VREG:

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Welke steunmaatregelen en subsidies bestaan er voor klanten met zonnepanelen in Wallonië?

  Voor de eigenaars van zonnepanelen in Wallonië ging het prosumententarief van kracht op 1 oktober 2020.
  De Waalse regering keurde een decreet goed om het prosumententarief van de residentiele klanten voor 100% te compenseren tussen 2020 en 2021, en daarna voor 54,27% in 2022 en 2023.
  De netbeheerder contacteert je en vraagt je om een formulier in te vullen met je gegevens en rekeningnummer. Daarna betalen ze de premie aan je uit.
  Wil je er meer over weten? Neem een kijkje op de website van de Waalse Commissie voor Energie (CWAPE) of contacteer je netbeheerder.
  Je vindt ook meer informatie op deze website.

  • Tip: Gebruik de simulator op de site van de CWAPE.
  De Vlaamse overheid heeft beslist om het bedrag van de subsidie volgend jaar op hetzelfde niveau te houden als in 2021. Meer info op: https://energiesparen.be/premie-zonnepanelen-2022.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Ik heb zonnepanelen en een digitale meter. Welk tarief is voor mij het meest interessant?

  Luminus voegt vanaf 2021 een injectievergoeding toe aan al haar energietarieven.
  Benieuwd naar onze energietarieven? Bekijk hier :

  In de productfiches elektriciteit zie je welke injectievergoeding je krijgt voor je tarief. Dit vermelden we in de tabel 'Luminus energieprijzen' bij: 'Vergoeding geïnjecteerde energie (c€/kWh)'.

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Hoe kan ik een vergoeding krijgen voor mijn geïnjecteerde energie?

  Vanaf 2021 ontvang je een vergoeding voor de eigen geproduceerde elektriciteit die je terug op het net injecteert. Om recht te hebben op deze vergoeding voor geïnjecteerde energie, voldoe je aan de volgende voorwaarden:

  • In Vlaanderen of Brussel wonen.
  • Een digitale meter hebben.
  • Beschikken over een zonnepanelen installatie.
  Luminus voegt een injectievergoeding toe aan al haar energietarieven. Ben je klant bij Luminus en voldoe je aan de 3 voorwaarden? Dan ontvang je automatisch een vergoeding voor je geïnjecteerde energie via je afrekening.

  In de productfiches elektriciteit zie je welke injectievergoeding je krijgt voor je tarief. Dit vermelden we in de tabel 'Luminus energieprijzen' bij: 'Vergoeding geïnjecteerde energie (c€/kWh)'.

  Voor meer informatie over digitale meters en zonnepanelen, kan je terecht op de websites van Fluvius en de VREG:
  Nuttige links:

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen
 • Wat is een energiecontract met injectievergoeding?

  Een energiecontract met injectievergoeding geeft je als zonnepaneleneigenaar een vergoeding voor de elektriciteit die je opwekt, maar niet meteen verbruikt. Je plaatst met andere woorden die overtollige elektriciteit op het net en ‘verkoopt’ hem aan je energieleverancier. We noemen dit contracten met een vergoeding voor geïnjecteerde energie, injectietarieven of terugleveringscontracten.
  Dankzij je digitale meter zien we hoeveel elektriciteit je afneemt van het net, en hoeveel elektriciteit je injecteert. Dit gebruiken we om je vergoeding te berekenen.

  Luminus voegde vanaf 2021 een injectievergoeding toe aan al haar energietarieven.
  In de productfiches elektriciteit  zie je welke injectievergoeding je krijgt voor je tarief. Dit vermelden we in de tabel 'Luminus energieprijzen' bij: 'Vergoeding geïnjecteerde energie (c€/kWh)'.

  Lees ook:

  Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen

Zonnepaneleneigenaars, het voordeel van terugdraaiende teller valt weg. Een antwoord op je vragen.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 14 januari 2021 het principe van de terugdraaiende teller voor wie er nog 15 jaar recht op had na de installatie van zonnepanelen.

De Vlaamse Overheid voorziet een eenmalige compensatie voor de getroffen gezinnen. Meer details lees je in ons blogartikel.

Naar het artikel