Hoe werken injectievergoedingen van Luminus en hoe verhoudt zich dat tot andere leveranciers?

De injectievergoedingen van Luminus zijn variabel en volgen de marktevoluties.
 

  • De indexwaarde is het gemiddelde van alle prijsnoteringen over een vastgelegde periode, zoals de afgelopen maand of het afgelopen kwartaal.
  • Op het moment dat de marktprijzen stijgen, is de indexwaarde (gebaseerd op het verleden) dus lager dan de huidige marktwaardes.
Het variabel injectietarief wordt berekend aan de hand van een tariefformule. Deze formule is als volgt opgebouwd:
(A * X) – C
  • A = componenten die alleen fluctueren met de ontwikkeling van de risicopremies op de energiemarkt
  • C = componenten onafhankelijk van de evolutie van de risicopremies op de energiemarkt + marge
  • = indexatieparameter, gebaseerd op een energiebeurs. wijzigt iedere maand/kwartaal (afhankelijk van het type index)
De componenten A en C veranderen niet gedurende de duur van het contract. Pas bij hernieuwing kunnen deze wijzigen.

Fictief voorbeeld van een berekening injectietarief met kwartaalindex:
Formule = 0,0644 * index - 1,0500
Q1-23: 0,0644 * 232,19 - 1,05 = c€13,90 is het injectietarief voor het 1e kwartaal in 2023
Q2-23: 0,0644 * 153,19 - 1,05 = c€ 8,81 is het injectietarief voor het 2e kwartaal in 2023

Toch zijn die variabele injectietarieven voordelig om onmiddellijk te kunnen genieten van verdere marktstijgingen, en dat kan niet met de vaste injectietarieven van sommige andere leveranciers.
Andere leveranciers, met hogere injectievergoedingen, kunnen deze enkel aanbieden omdat ze werken met aandeelverkopen en coöperaties. Aan die contracten zijn extra kosten verbonden die niet worden opgenomen in de ranking van injectievergoedingen.

Andere hoog gerankte injectievergoedingen zijn vaak gekoppeld aan duurdere energiecontracten. Als je kiest voor een nieuw energiecontract met injectievergoeding, check dan altijd goed het verschil in ranking tussen injectie- en afnamevergoeding binnen een specifiek contract. 

Bij Luminus zit je injectievergoeding automatisch inbegrepen in je energiecontract. Zónder extra kosten

In de productfiches elektriciteit zie je welke injectievergoeding je krijgt voor je tarief. Dit vermelden we in de tabel 'Luminus energieprijzen' bij: 'Vergoeding geïnjecteerde energie (c€/kWh)'.

Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen

Meer vragen over Onze tarievenGeen antwoord gevonden op je vraag?
Kies één van de contactmogelijkheden.

De knop "Start de chat" verschijnt zodra een een medewerker beschikbaar is. 

De chat is beschikbaar tijdens de openingsuren van de klantendienst: 
Ma.-vr.: 8u00 - 18u00.

Onze residentiële klantendienst is bereikbaar
op het nummer 078 150 210 (zonaal tarief)

Maandag - Vrijdag: 08 uur tot 18 uur

Tip: houd een factuur met uw klantgegevens bij de hand.