De energieprijzen zijn de afgelopen maanden erg sterk gestegen. Om de impact hiervan te verzachten, heeft de overheid een aantal steunmaatregelen uitgewerkt. Deze zullen automatisch verrekend worden op je energiefactuur. Wat de maatregelen concreet inhouden, lees je hier.
Hulp en ondersteuning

Heb je een vraag

Tarif social énergie Luminus

Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief is een maatregel om iedereen die behoort tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen. 

Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief is afgestemd op het laagste tarief dat in de markt aangeboden wordt in het goedkoopste distributienetgebied.

Het sociaal tarief biedt de volgende voordelen:

 • geen vaste vergoeding
 • een vaste prijs per kWh (distributiekosten, transportkosten en meterhuur zijn inbegrepen)
 • Twee keer per jaar berekent het ministerie van Energie voor u het laagste tarief op de markt. Hierdoor is dit tarief voor elke energieleverancier hetzelfde.

Wie heeft recht op het sociaal tarief?

Het sociaal tarief wordt toegekend aan elke klant die kan bewijzen dat hijzelf of iedere persoon die op hetzelfde adres woont geniet van:

 • een leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente;
 • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65%;
 • een tegemoetkoming voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;
 • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorende tot de categorie II, III, IV;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan derden;
 • een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.

Het sociaal tarief kan eveneens toegekend worden aan personen die genieten van een tegemoetkoming toegekend door het OCMW in afwachting van het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Wanneer wordt het sociaal tarief niet toegekend?

Het sociaal tarief is niet van toepassing op:

 • tweede verblijfplaatsen;
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 • professionele klanten;
 • occasionele klanten, tijdelijke aansluitingen.

Hoe gebeurt de toekenning van sociaal tarief?

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend.

Er zijn evenwel 2 mogelijkheden:

1. U verkrijgt het sociaal tarief automatisch

Dit is de meest eenvoudige situatie omdat u niets moet doen. De automatische toekenning gebeurt via de FOD economie. Zij zorgen ervoor dat de leverancier op de hoogte wordt gebracht voor wie het sociaal tarief automatisch mag toegekend worden.

2. U heeft recht op het sociaal tarief, maar u verkrijgt het niet automatisch

Voor de personen die recht hebben, maar waarvoor de FOD economie niet in staat is dit automatisch te verwerken zal er een attest overgemaakt worden aan de rechthebbende. In dit geval moet u het attest van de bevoegde instantie naar Luminus opsturen.

Hoe verkrijgt u het sociaal tarief als het u niet automatisch toegekend wordt?

 

1. Vraag uw attest bij één van de volgende instanties:

Vraag een attest aan bij FOD Sociale Zekerheid
Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel
Tel.: 0800/ 987 99 (gratis)
e-mail.: contactformulier op de website
website: http://handicap.fgov.be

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
Richt uw aanvraag aan uw plaatselijk OCMW

Vraag een attest aan bij de Federale Pensioendienst (FPD)
Zuidertoren, 1060 Brussel
Tel.: 1765
e-mail : contactformulier op de website www.sfpd.fgov.be

2. Richt uw verzoek aan Luminus

Stuur uw attest als bijlage naar Luminus via ons contactformulier. 

Verstuur sociaal attest

Zodra wij uw geldig attest ontvangen, kunt u van het sociaal tarief genieten. U ontvangt hiervan een bevestiging.