Wie heeft recht op een retroactieve premie voor zonnepanelen bij Fluvius en wat is het premiebedrag?

Wie meermaals netkosten betaalde bij de overschakeling naar een digitale meter, kan vanaf 1 juli 2022 een vergoeding aanvragen bij de Vlaamse netbeheerder Fluvius.

Een aantal eigenaars van zonnepanelen hebben bij het overschakelen van een analoge meter naar een digitale meter meermaals distributienettarieven betaald. 

Dat was een van de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 dat de regeling van de virtueel terugdraaiende teller vernietigde. Om zij die een financieel nadeel ondervonden tegemoet te komen, keurde de Vlaamse Regering op 29 april 2022 definitief een tegemoetkoming goed. Die geldt voor de zonnepaneleneigenaars die tot en met 30 juni 2022 een digitale meter kregen. Deze tegemoetkoming wordt niet automatisch toegekend, maar kunnen ze aanvragen als een premie.
 

Het premiebedrag hangt af van het omvormervermogen van je zonnepaneleninstallatie, het moment van plaatsing van de digitale meter en van de maand van je laatste jaarafrekening, en varieert van enkele euro’s tot maximaal 170 euro. Welk bedrag men mag verwachten, kan men berekenen met de calculator op de website van de Vlaamse overheid.

Vanaf 1 juli 2022 en uiterlijk tot en met 31 december 2022 kan je deze premie aanvragen via het premieloket van Fluvius. Fluvius staat ook in voor het uitbetalen van de premie.

Nuttige links op de website van Fluvius:

Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen


Geen antwoord gevonden op je vraag?
Kies één van de contactmogelijkheden.

De knop "Start de chat" verschijnt zodra een een medewerker beschikbaar is. 

De chat is beschikbaar tijdens de openingsuren van de klantendienst: 
Ma.-vr.: 8u00 - 18u00.

Onze residentiële klantendienst is bereikbaar
op het nummer 078 150 210 (zonaal tarief)

Maandag - Vrijdag: 08 uur tot 18 uur

Tip: houd een factuur met uw klantgegevens bij de hand.