De energieprijzen zijn de afgelopen maanden erg sterk gestegen. Om de impact hiervan te verzachten, heeft de overheid een aantal steunmaatregelen uitgewerkt. Deze zullen automatisch verrekend worden op je energiefactuur. Wat de maatregelen concreet inhouden, lees je hier.

Wat is het capaciteitstarief?

Binnenkort voert de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) een capaciteitstarief in voor alle netgebruikers in Vlaanderen. De invoering van het capaciteitstarief wordt wellicht uitgesteld naar 1 januari 2023.

Wat is het? 
Het capaciteitstarief is een nieuwe berekening voor je gebruik van het elektriciteitsnet. Deze bijdrage wordt berekend volgens het gemiddelde van je gebruikspieken. Je verbruik telt vanaf dan voor slecht 20% mee. De overige 80% van de netkosten wordt berekend op basis van je verbruikspieken. Hoe komt Luminus aan verbruikspieken? 
Wij kunnen je verbruikspieken enkel meten als je beschikt over een digitale elektriciteitsmeter. Beschik je hier niet over? Dan geldt er een vaste bijdrage. 

Hoe berekent de VREG mijn capaciteitstarief? 
Binnenkort kijkt de VREG elke maand naar je hoogste kwartierpiek in kilowatt (kW). Die wordt geregistreerd door je digitale meter en noemen we je ‘maandpiek’. Als huishoudelijke gebruiker reken je af op jaarlijkse basis. Daarom wordt het gemiddelde genomen van je maandpieken van de laatst 12 maanden. Op basis daarvan wordt je effectieve netkost bepaald. 

Waar kan ik meer info vinden? 
Op de blog van Luminus vind je meer details over de nieuwe berekening van de distributienetkosten, inclusief een informatief filmpje van de Vlaamse Energieregulator (VREG). En via deze webpagina kun je een simulatie uitvoeren om de eventuele impact op je energiefactuur te berekenen.
 

Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen

Meer vragen over Onze tarievenGeen antwoord gevonden op je vraag?
Kies één van de contactmogelijkheden.

Onze residentiële klantendienst is bereikbaar
op het nummer 078 150 210 (zonaal tarief)

Maandag - Vrijdag: 09 uur tot 18 uur

Tip: houd een factuur met uw klantgegevens bij de hand.

De knop "start de chat" verschijnt zodra een een medewerker beschikbaar is. 

De chat is beschikbaar tijdens de openingsuren van de klantendienst: 
Ma.-vr.: 9u00 - 18u00.