Wie heeft recht op het sociaal tarief?

Je hebt recht op het sociaal tarief wanneer je:

 • voldoet aan de criteria die de FOD Economie bepaalt.
 • een officieel attest van de betrokken instanties hebt:
  • FOD Economie,
  • Vlaamse Zorgkas,
  • Kind en Gezin,
  • OCMW,
  • Rijksdienst voor Pensioenen
 • huurder bent van een sociaal appartement waarvan de verwarming op gas afhangt van een collectieve installatie, in een gebouw dat verhuurd wordt door een sociale huisvestingsmaatschappij. Je kan dit aanvragen bij je sociale huisvestingsmaatschappij.
Tijdelijke uitbreiding sociaal tarief: voor personen met verhoogde tegemoetkoming
Personen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming in de ziektekosten. Zij krijgen tijdelijk - vanaf 1 februari 2021 t.e.m. 30 juni 2023 - het statuut van beschermde klant en genieten daardoor van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas. Dat besliste de Federale overheid en publiceerde er deze informatie over op hun website.
Klanten die van dat tijdelijk voordeel genieten, zien dat ten vroegste in mei 2021 op hun energiefactuur. Het sociaal tarief wordt met terugwerkende kracht toegepast vanaf 1 februari 2021.

Wat moet ik doen om het sociaal tarief te krijgen?
Helemaal niets. De toekenning van het sociaal tarief gebeurt automatisch via de FOD economie.

Lees ook: Hoe verkrijg ik het sociaal tarief?

Was dit een antwoord op je vraag? Ja Neen


Contacteer ons

via ons contactformulier

Contacteer ons

Geen antwoord gevonden op je vraag?
Kies één van de contactmogelijkheden.

Onze residentiële klantendienst is bereikbaar
op het nummer 078 150 210 (zonaal tarief)

Maandag - Vrijdag: 09 uur tot 18 uur

Tip: houd een factuur met uw klantgegevens bij de hand.

De knop "start de chat" verschijnt zodra een een medewerker beschikbaar is. 

De chat is beschikbaar tijdens de openingsuren van de klantendienst: 
Ma.-vr.: 9u00 - 18u00.