We krijgen momenteel zeer veel oproepen met vragen over de stijging van de prijzen voor gas en elektriciteit. Het antwoord op de meest voorkomende vragen vind je hier. Wist je dat je via My Luminus ook makkelijk zelf je voorschotbedrag kan nakijken en aanpassen?
Hulp en ondersteuning
Parc énergie éolienne belgique Luminus

Windenergie

Luminus kan zich met een geïnstalleerd vermogen van 592 MW de nummer 1 binnen de Belgische sector van windenergie noemen. Sinds januari 2019 exploiteren we 235 windturbines. Deze produceren genoeg groene energie voor 321.568 gezinnen.

Grote ambities op vlak van windenergie

We hebben een duidelijk doel vooropgesteld: tegen 2022 willen we ons windmolenpark uitbreiden tot een capaciteit van meer dan 700 MW. Alleen op die manier kunnen we blijvend zorg dragen voor het milieu én kunnen we de Kyoto-akkoorden naleven en de doelstellingen van de Europese Unie halen. Net daarom investeren we ook steevast in technologische vooruitgang op het vlak van windenergie.

 

Impact op milieu en omwonenden beperken

Naast veiligheid is ook een minimale impact op het milieu, het landschap en uiteraard ook de omwonenden een prioriteit. We onderhouden nauwe contacten met de gemeenten, provincies en gewesten waar onze windmolenparken zich bevinden om die impact zoveel mogelijk te beperken.
Opdat buurtbewoners geen last zouden hebben van de windturbines voorzien we minstens in de maximale afstand tussen onze molens en woningen. Bovendien investeren we in de nieuwste technologieën om onze windmolens vrijwel onhoorbaar te maken. 
De locatie van een nieuw park moet:

  • windrijk zijn;
  • op een stroomnet aansluitbaar zijn;
  • vlot toegankelijk zijn;
  • luchtvaart ongehinderd laten;
  • naast de natuurlijke omgeving en menselijke activiteiten kunnen bestaan.

 

Samenwerken met burgers

Lumiwind werd opgericht om samen met burgers te werken aan zowel ontwikkeling als uitbating van windenergieprojecten. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als doel om coöperatief kapitaal op te halen. Dit kapitaal investeren we in verschillende hernieuwbare energieprojecten en de sensibilisering van de publieke opinie. Zo werken we samen met u aan duurzame energie in België.  
 

Onze hoogste prioriteit? Ecologie en duurzame energie! 

Ecologie en duurzaamheid dragen we bij Luminus hoog in het vaandel, én we gaan er actief mee aan de slag.
We zijn dan ook met trots de eerste producent van groene energie in België!
Energie 100% verte Luminus

Groene energie

Luminus wil onophoudelijk energie besparen en vecht op die manier voor een schoner milieu. Daarnaast produceren we ook zelf groene energie. Dit doen we met milieuvriendelijke technologieën en hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, windkracht en de energie uit biomassa.
Meer info
Investissement projet durable belge Luminus

Onze groene projecten

Luminus investeert in de productie van duurzame en hernieuwbare energie. Maar dit doen we niet alleen. We maken er een punt van om zoveel mogelijk mensen hierin te betrekken: van overheid over bedrijven tot burgers. Ook je kan dus deel uitmaken van onze groenere toekomst.
Meer info
Centrales hydrauliques Belgique Luminus

Onze hydraulische centrales

Luminus is niet enkel de Belgische nummer 1 op het vlak van windenergie, maar ook op het gebied van waterkracht. Dankzij onze 7 waterkrachtcentrales, allen geïnstalleerd op Belgisch grondgebied, voorzien we meer dan 60.000 Belgische gezinnen van groene stroom.
Meer info