Energieprestatiecontract in Anderlecht in collectieve woningen

De Anderlechtse haard: het eerste multisite-EPC in België!

Dit Energieprestatiecontract betreft maar liefst 42 sociale woonblokken. Luminus Solutions heeft voor de Anderlechtse Haard een plan ontworpen en uitgevoerd voor de renovatie van 15 ketelhuizen met GTB-installatie (Gecentraliseerd Technisch Beheer), 14 warmtekrachtkoppelingseenheden en condensatie- ketels met aardgas. Daarbovenop komt de plaatsing van meer dan 8.000 thermostaatkranen en de installatie van fotovoltaïsche panelen. De overeenkomst omvat ook een contract voor preventief, corrigerend onderhoud met totale garantie op de HVAC-uitrusting van de sites, en een engagement voor de energieperformantie over 12 jaar.

In cijfers betekent dat 52% besparing op het elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke delen en een jaarlijkse besparing van meer dan 5 miljoen kWh aan primaire energie. Financieel gezien, is dat goed voor een besparing van € 266.000/jaar op de energiefactuur. En dat zonder de minste investering voor de klant, want Luminus Solutions voert het werkplan uit als derde-investeerder.

“Luminus verbindt zich tot een daling van het energieverbruik van de Anderlechtse Haard door enerzijds te investeren in performante uitrustingen en door anderzijds het optimale onderhoud van die uitrustingen te garanderen. We verheugen ons over de daling van de energiekosten van de sociale woningen, maar ook over de daling van de ecologische voetafdruk van de bewoners evenals over de verhoging van hun comfort."

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus