De Glasmolen: het project

Het Project

Meer info
windmill
Over windturbines

Meer info
Nieuwsberichten

Meer info
Luminus Corporate - Ons uitvoerend comité.
Veelgestelde vragen

Meer info

Hoeveel energieproductie?

De Glasmolen heeft een vermogen van maximaal 4,5 MW. Rekening houdend met de hoeveelheid wind op die plek, betekent dit een gemiddelde opbrengst van ongeveer 10.000 MWh per jaar. Die hoeveelheid komt overeen met het gemiddelde elektrische jaarverbruik van ongeveer 2.860 huishoudens (of ca. 17% van de huishoudens in Mol). Het grootste gedeelte van de opgewekte groene stroom (ca. 75%) zal ter plaatse door AGC Glass Europe verbruikt kunnen worden.

Een geschikte locatie

Het terrein van AGC Glass Europe is een goede locatie voor De Glasmolen:

 • Gelegen in industriegebied nabij belangrijke energieafnemer AGC Glass Europe
 • Geclusterd met andere windturbines
 • Primair gebundeld aan het grootschalig industriegebied, daarnaast ook aan de Ijzeren Rijn en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen
 • Gelegen in een zoekzone voor de plaatsing van windturbines volgens het kaderplan van de gemeente Mol en het visieplan van de provincie Antwerpen
 • Voldoende windaanbod
 • Vlot en eenvoudig aansluitbaar op het elektriciteitsnet

 

Welke windturbine?

De Glasmolen is van het traag draaiende type met drie wieken, met een volle buismast en een tiphoogte van maximaal 200 meter. De rotor heeft een maximale diameter van 150 meter.

 • Maximum generatorvermogen van 4,5 MW
 • Netto gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsproductie +/- 10.000 MWh/j
 • Equivalent van elektrisch jaarverbruik van 2.860 huishoudens
 • Vermeden netto CO2-uitstoot van ca. 2.120 ton/j

De keuze voor een grote windturbine heeft verschillende voordelen:

 • De wieken draaien trager, dit voelt rustiger aan
 • Er kan veel meer groene elektriciteit geproduceerd worden (meer dan dubbel zoveel als de bestaande windturbinetypes in hetzelfde industriegebied)
 • Produceert niet meer geluid dan de bestaande, kleinere, windturbinetypes

 

Wat is de planning

 
 1. 13 februari 2023

  Persoonlijke informatiesessies

  Het project werd door middel van informatiesessies voorgesteld aan de geïnteresseerde buurtbewoners die persoonlijk werden aangeschreven in een ruime perimeter rond het project. 

 2. Augustus 2023

  Indienen omgevingsvergunningsaanvraag

  Na de indiening wordt beoordeeld of het project volledig en ontvankelijk is (dit kan 30 dagen duren), waarna het openbaar onderzoek door de gemeente Mol zal worden opgestart. Tijdens het openbaar onderzoek kan je alle projectinformatie inkijken en een inspraakreactie bezorgen.

 3. Voorjaar 2024

  Vlaamse overheid beslist

  Beslissing door de Vlaamse overheid over omgevingsvergunningsaanvraag.

 4. Begin 2025

  Bouw turbine

  Als alles goed gaat start de bouw van de turbine in 2025. De laatste stap richting groene energie.

Hoe ziet de vergunningsprocedure eruit?

 • Eind augustus 2023: herindiening van de vergunningsaanvraag 
 • Onderzoek naar volledigheid en ontvankelijkheid (V&O): binnen de 30 dagen na indiening. Vanaf dat het project volledig en ontvankelijk is verklaard beginnen de overige termijnen te lopen
 • Openbaar onderzoek in de gemeente Mol gedurende 30 dagen in de periode na V&O (het openbaar onderzoek wordt meestal binnen de 10 dagen na V&O gestart)
 • Advisering door de bevoegde adviesinstanties en voorstel tot beslissing gebaseerd op deze adviezen vanuit de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) binnen de 90 dagen na V&O
 • Beslissing door het Vlaams Gewest binnen de 120 dagen na V&O
 • De procedure kan eenmalig verlengd worden met een periode van 60 dagen
 • Start bouw van de windturbine ca. 1 à 1,5 jaar na verlening van uitvoerbare omgevingsvergunning. De bouwperiode van fundering tot start exploitatie duurt meestal 6 maanden.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek is momenteel nog niet gestart. De juiste start- en einddata kan je bekomen bij de gemeente Mol en op het online omgevingsloket.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je het dossier eenvoudig raadplegen:


 • Online via het omgevingsloket
 • Op de gemeente na afspraak bij de diensten ruimtelijke ordening of milieudienst van de gemeente Mol, eerste verdieping in ’t Getouw (Molenhoekstraat 2)

Voordeel voor buurtbewoners

Luminus wil dat mensen die in de buurt wonen hun voordeel kunnen doen met dit duurzaam energieproject. Daarom krijgen burgers en bedrijven uit de buurt op het ogenblik dat de windturbines effectief gebouwd zijn als eerste de kans om mee in dit project te stappen via de coöperatieve vennootschap Lumiwind. Zo draagt u als burger alvast niet het financierings- noch het constructierisico.
Bekijk hier het aanbod van Lumiwind

Nog vragen?

Op basis van onze ervaring met andere windprojecten hebben we hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden voor je samengesteld.

Raadpleeg onze website

Heb je een vraag over dit project waar je geen antwoord op kunt vinden? Geen probleem, laat het ons weten en we doen er alles aan om jou voldoende te informeren.
Contactformulier