De Glasmolen

Welkom bij De Glasmolen

Een windturbine op het terrein van AGC Glass Europe te Mol

AGC Glass Europe bestaat dit jaar 100 jaar en is met zijn meer dan 620 werknemers de grootste industriële werkgever in de regio. Het bedrijf maakt, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw, de auto-industrie en verschillende andere sectoren. Het bedrijf wilt een positieve impact hebben op het milieu door haar lokale verankering en bestaanszekerheid te versterken binnen deze energietransitie waarbij de vraag naar CO2-arme productie steeds sterker wordt. Dit doet AGC door volop te investeren in duurzame innovatie, door recyclage, milieuvriendelijk transport én door producten te ontwikkelen waarmee klanten hun CO2-uitstoot drastisch kunnen reduceren.

Door de bouw van een windturbine op de site van AGC te Mol draagt Luminus in belangrijke mate bij tot de klimaatdoelstellingen van het bedrijf én de regio. Maar liefst 75% van de opgewekte groene stroom zou ter plaatse door AGC worden gebruikt. De windturbine is bovendien gelegen binnen een aangeduide zoekzone voor windenergie in het kaderplan windenergie van de gemeente Mol.

In haar energie- en klimaatactieplan rekent de gemeente Mol op de ontwikkeling van bijkomende windturbines op haar grondgebied als belangrijk onderdeel van een gewenste en noodzakelijke CO2-reductie van 40% tegen 2030.

Het Project

Meer info
windmill
Over windturbines

Meer info
Nieuwsberichten

Meer info
Luminus Corporate - Ons uitvoerend comité.
Veelgestelde vragen

Meer info

Voordelen

Eigen, lokale hernieuwbare energie biedt heel wat voordelen voor de samenleving en de (lokale) economie. Maar daar stopt het niet. Luminus en AGC Glass Europe willen ook iets betekenen voor de buurt door één of meerdere klimaatprojecten te realiseren ten dienste van de omgeving van het windproject.

Bekijk enkele projectideeën en geef aan wat je ervan vindt. Of dien je eigen voorstel in voor een lokaal klimaatproject.

Naar de klimaatprojecten

Financiële participatie

Burgers en bedrijven in de buurt van de windturbine krijgen de kans om aandelen te kopen van Lumiwind. Omwonenden zullen hierbij voorrang krijgen op de rest van het land.

Voordelen?


  • Een jaarlijks variabel rendement tot 4% wordt beoogd
  • Aandelen vanaf € 25
  • Maximaal € 10.000 per persoon of rechtspersoon

Meer info? www.lumiwind.be

Nog vragen?

Op basis van onze ervaring met andere windprojecten hebben we hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden voor je samengesteld.

Raadpleeg onze website

Heb je een vraag over dit project waar je geen antwoord op kunt vinden? Geen probleem, laat het ons weten en we doen er alles aan om jou voldoende te informeren.
Contactformulier