Luminus Corporate - Een nieuwe stoom- en gascentrale op de site van Seraing.

Een nieuwe stoom- en gascentrale op de site van Seraing

Terug naar thermische energie

Een duurzame en concrete toekomstvisie

Dankzij haar expertise is Luminus in staat een ultramoderne elektriciteitscentrale te bouwen met een uitstekend rendement en een geringe impact op het milieu. Op termijn zal de STEG-technologie gebruik kunnen maken van groen gas of waterstof. Dit project kadert in een duurzame toekomstvisie.

Informatie kan worden verkregen via e-mail.

Contacteer ons per mail Contactformulier

De bouw van een nieuwe gascentrale in Seraing is verenigbaar met een CO2-neutrale toekomst

De bouw van een nieuwe gascentrale door Luminus in Seraing, in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) dat de Belgische federale regering in 2021 heeft opgezet, is verenigbaar met onze bestaansreden, namelijk bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waar bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten.

Dit project is essentieel om de doelstellingen inzake elektriciteitsproductie in België te behalen, de enige manier om te bouwen aan een CO2-neutrale toekomst. Bovendien zal het een onmiddellijke vermindering van de bestaande emissies mogelijk maken en maakt het deel uit van de weg naar volledige CO2-neutraliteit tegen 2050.

1. Voldoen aan de nood aan elektrificatie, een absolute voorwaarde voor een CO2-neutrale toekomst

ELIA, de Belgische transmissienetbeheerder voor elektriciteit, voorspelt in haar in november 2021 gepubliceerde Roadmap to Net Zero-rapport een sterke toename van de totale elektriciteitsvraag van 80 TWh vandaag tot 245 TWh in 2050. (en zelfs 325 TWh in zijn "moleculen"-scenario).

Om dit doel te bereiken is extra productiecapaciteit nodig, hernieuwbaar, maar ook regelbaar, om aan de stijgende vraag te voldoen en de hernieuwbare productie te ondersteunen. In de afgelopen tien jaar hebben wij bijna een miljard euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Wij zijn nummer 1 in onshore windenergie en nummer 1 in waterkrachtenergie.

In hetzelfde rapport raamde Elia de noodzakelijke niet-hernieuwbare regelbare capaciteit op 7,5 tot 15 GW. De uitbreiding van twee kerncentrales in België is goed nieuws voor de CO2-uitstoot. Zelfs als er in België meer kerncentrales zouden worden uitgebreid of gebouwd, zouden er ook gascentrales nodig zijn.

Hernieuwbare energie, kernenergie en gascentrales zijn allemaal nodig om in België op het juiste moment voldoende elektriciteit te produceren om een CO2-neutrale toekomst op te bouwen, rekening houdend met de toegenomen elektrificatie. De bestaande gascentrales van Luminus zijn in 2021 drie keer meer opgestart dan in 2019, wat de groeiende behoefte aan flexibiliteit van dit type centrales illustreert.

Door een elektrisch voertuig of een warmtepomp te voeden met elektriciteit die door een dergelijke STEG is geproduceerd, zal de CO2-uitstoot met ongeveer 60% worden verminderd in vergelijking met de uitstoot van een verbrandingsvoertuig of een gasboiler.

2. Bijdragen tot de onmiddellijke vermindering van CO2-emissies en voorbereiden op een koolstofvrije thermische energie

Met haar ultramoderne technologie en rendement van 63% zal de nieuwe centrale van Seraing de CO2-uitstoot onmiddellijk met 15% verminderen in vergelijking met de twee bestaande centrales die zij vervangt.

Verdere reducties zullen mogelijk worden gemaakt door de keuze van een technologie die de verbranding van maximaal 50% waterstof mogelijk maakt. Bovendien zal de installatie van een CO2-afvanginstallatie mogelijk zijn op de site van Seraing, die in de onmiddellijke nabijheid ligt van de geplande waterstof- en CO2-transportnetten van Fluxys.

Ten slotte heeft Luminus zich ertoe verbonden om tegen 2050 alle emissies te elimineren en bestudeert het verschillende opties om de emissies koolstofvrij te maken.

Luminus Corporate - Wat is een stroom- en gasturbine (STEG)?

Wat is een stroom- en gasturbine (STEG)?

De productie van elektriciteit in een STEG-centrale begint met de verbranding van aardgas in de verbrandingskamer van een gasturbine. Deze hete verbrandingsgassen drijven de turbine aan, die aan een alternator is gekoppeld om elektriciteit te produceren.

Wanneer de verbrandingsgassen de gasturbine verlaten, komen ze in de recuperatieketel terecht. Ze worden gebruikt om de buizen te verwarmen waarin het water circuleert dat in stoom zal worden omgezet.

De hete stoom drijft op zijn beurt een stoomturbine aan die gekoppeld is aan een alternator. Op die manier wordt dus een tweede keer elektriciteit geproduceerd. Vandaar de naam: stoom- en gasturbine (STEG).

Luminus Corporate - Het project Seraing bestaat uit de bouw van een elektriciteitscentrale van het type stoom- en gasturbine (STEG), met een totaal vermogen van ongeveer 870 MW.

Het project

Het project van Luminus bestaat uit de bouw van een elektriciteitscentrale van het type stoom- en gasturbine (STEG), met een totaal vermogen van ongeveer 870 MW. Deze nieuwe productie-eenheid zou vlak naast de bestaande centrale in het Parc d’activité du Val in Seraing komen.

Het project voorziet eveneens de transformatie van de bestaande centrale zodat deze een aanvulling vormt op de nieuwe productie-eenheid. De toren zou deel uitmaken van deze nieuwe productie-eenheid.

Het nieuwe stoom- en gascentrale van Seraing