Een nieuwe stoom- en gascentrale op de site van Seraing

Terug naar thermische energie

Een duurzame en concrete toekomstvisie

Dankzij zijn expertise is Luminus vandaag in staat om een centrale van de nieuwste generatie te ontwikkelen die de beste prestaties levert op het vlak van rendement en ecologische voetafdruk. Bovendien zal de STEG-technologie op termijn het gebruik van groen gas of waterstof mogelijk maken. Dit project kadert binnen een duurzame en concrete toekomstvisie.

Bijkomende informatie kan verkregen worden via e-mail

Contacteer ons

Waarom een project voor een gascentrale?

Elia, de transmissienetbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet, schat de behoefte aan nieuwe productiecapaciteit in België tegen 2025 – wanneer alle Belgische kerncentrales stilgelegd zullen worden – op 3.900 MW.

Als belangrijke speler van de elektriciteitsproductie in België en als nummer 1 op het vlak van onshore windenergie en waterkracht is Luminus een verantwoordelijke onderneming die niet enkel wil bijdragen aan de elektriciteitsbevoorrading van ons land, maar ook aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Windenergie en zonne-energie hebben een intermitterend karakter omdat de productie ervan afhankelijk is van de weersomstandigheden. Om de kernuitstap op te vangen, moeten we over productiemiddelen beschikken die ons land beschermen tegen stroomstoringen wanneer de wind en de zon het laten afweten.

Gascentrales zijn in staat om snel de benodigde hoeveelheid energie te produceren op het ogenblik dat de consument er echt nood aan heeft, en ze kunnen snel worden stilgelegd wanneer er veel wind of zon is. Ze zijn dus de perfecte bondgenoot van hernieuwbare-energiebronnen.

Wat is een stroom- en gasturbine (STEG)?

De productie van elektriciteit in een STEG-centrale begint met de verbranding van aardgas in de verbrandingskamer van een gasturbine. Deze hete verbrandingsgassen drijven de turbine aan, die aan een alternator is gekoppeld om elektriciteit te produceren.

Wanneer de verbrandingsgassen de gasturbine verlaten, komen ze in de recuperatieketel terecht. Ze worden gebruikt om de buizen te verwarmen waarin het water circuleert dat in stoom zal worden omgezet.

De hete stoom drijft op zijn beurt een stoomturbine aan die gekoppeld is aan een alternator. Op die manier wordt dus een tweede keer elektriciteit geproduceerd. Vandaar de naam: stoom- en gasturbine (STEG).

Het project

Het project van Luminus bestaat uit de bouw van een elektriciteitscentrale van het type stoom- en gasturbine (STEG), met een totaal vermogen van ongeveer 870 MW. Deze nieuwe productie-eenheid zou vlak naast de bestaande centrale in het Parc d’activité du Val in Seraing komen.

Het project voorziet eveneens de transformatie van de bestaande centrale zodat deze een aanvulling vormt op de nieuwe productie-eenheid. De toren zou deel uitmaken van deze nieuwe productie-eenheid.

Het nieuwe stoom- en gascentrale van Seraing