Ijzel en windturbines: wees voorzichtig!

Bij vriesweer zullen enkele voorzorgsmaatregelen genomen worden in de omgeving van onze windturbines.

Ondanks ons gematigd klimaat, kan vorst toch ijsvorming op de bladen van de windturbines met zich meebrengen. Als de temperatuur zich bevindt tussen +3 en -6 graden Celsius , is er namelijk kans op een ijslaag, ijzel of natte sneeuw.

Om het risico op het vallen van ijs naast de windturbines of de projectie ervan naar de omgeving te vermijden, neemt Luminus enkele voorzorgsmaatregelen:

  • We evalueren systematisch het risico op alle sites via een strikt protocol.
  • We installeren een sensor op onze windturbines die de windturbines stopzet in geval van risico.
  • We zoeken continu naar nieuwe, innovatieve oplossingen in samenwerking met onze leveranciers om ijsvorming op de bladen in de mate van het mogelijke te voorkomen.
  • Informatiepanelen en lichtsignalen zijn eveneens aanwezig in onze windmolenparken om wandelaars te waarschuwen.

We raden het af om zich te begeven onder windturbines wanneer het sneeuwt of vriest.

Het risico op ijsval is dankzij de voorzorgsmaatregelen die Luminus genomen heeft sterk verminderd. Toch is er nog altijd een kleine kans op ijsval bij winter- of vriesweer. Ijsval zou iemand kunnen verwonden of materiaal kunnen beschadigen rond de windmolens. Daarom blijven we nadruk leggen op het gevaar van ijsval voor voorbijgangers bij winter- en vriesweer.