Thermische energie

 

Anticiperen op ontwikkelingen in het energielandschap, de beste nieuwe technologieën selecteren, duurzame oplossingen uitdenken en ontwerpen om een antwoord te bieden aan milieukwesties en de klimaatverandering, het is slechts een greep uit de uitdagingen die we dagelijks aangaan.

Voor de productie van elektriciteit kiezen we bewust voor de veiligste en milieuvriendelijkste middelen die ook vanuit economisch standpunt het meest interessant zijn. We zetten de meest innovatieve en duurzame technologieën aan het werk: waterkrachtcentrales, windmolenparken, klassieke thermische centrales of thermische centrales met een gecombineerde cyclus (gas-stoomturbine) en warmtekrachtkoppeling. Deze technieken vullen elkaar aan en vormen een evenwichtige energiemix.

Lokaliseer onze centrales

Uw elektriciteit in minder dan 10 minuten

Elektriciteit kan niet worden opgeslagen. Daarom zijn we genoodzaakt onze productiecapaciteit voortdurend te kunnen aanpassen aan de verbruiksbehoeften van onze klanten. 'Piekeenheden', zoals in Ham (2008) en Angleur (2012), helpen daarbij.

Deze piekcentrales kunnen meerdere keren per dag opgestart worden en bereiken hun volle kracht op minder dan 10 minuten. Dankzij deze eenheden kunnen we onze elektriciteitsproductie flexibel aanpassen aan wijzigingen in het verbruik. Bovendien bieden deze centrales ondersteuning aan bepaalde energiebronnen die meer afhankelijk zijn van klimatologische omstandigheden, zoals wind- en waterenergie.

Kortom, de piekeenheden verzekeren dat de elektriciteitsproductie gelijke tred kan lopen met het schommelende energieverbruik.

De elektrische centrale van Angleur maakt, net zoals die van Gent Ham, deel uit van de stad. Het is een perfect voorbeeld van hoe een oude industrie, bijna een eeuw oud, zich heeft kunnen aanpassen aan de nieuwe verbruiksgewoonte. Ze maakt gebruik van nieuwe technologieën en voldoet aan de strengste milieueisen, en daardoor kan ze gedijen in de bestaande infrastructuur.

Gecombineerde cyclus, niets gaat verloren

Deze technologie wekt twee keer elektriciteit op met eenzelfde hoeveelheid brandstof, in dit geval gas:

  • het aardgas wordt een eerste keer verbrand in een verbrandingskamer die rechtstreeks verbonden is met de turbine. De verbrandingsgassen drijven de turbine aan en die doet de alternator draaien
  • vanuit de turbine stromen de verbrandingsgassen dan door een recuperatieketel die stoom produceert. Die stoom zet een tweede turbine in werking die een tweede alternator aandrijft.

Een STEG-centrale recupereert twee derde van de verbrandingswarmte uit gas: een efficiëntere elektriciteitsproductie dus !