De stadsverwarming van Gent: energie in harmonie met de omgeving


Luminus Corporate - Een nieuwe warmtekrachtkoppeling voor een nog duurzamere Gentse stadsverwarming.

Een nieuwe warmtekrachtkoppeling voor een nog duurzamere Gentse stadsverwarming

Luminus beheert al sinds 1958 het stadsverwarmingsnetwerk van stad Gent. Via een ondergronds net worden ziekenhuizen, sociale woningcomplexen, universiteitsgebouwen en winkelcentra van warm water (onder druk) voorzien. Het plaatselijke zwembad wordt ook verwarmd dankzij dit systeem.

In 2018 startte Vanparijs Engineers, dochteronderneming van Luminus, met de bouw van een nieuwe warmtekrachtkoppeling (WKK). Deze WKK produceert tegelijkertijd 4,4 MW elektriciteit en 5 MW warmte. De elektriciteit wordt op het net gezet en de warmte wordt gebruikt om het Gentse stadsverwarmingsnet, een ondergronds leidingstelsel van 23 km lang, van warmte te voorzien. In 2014 investeerde Luminus ook al in de modernisering van het warmtenet met de bouw van 2 nieuwe WKK-eenheden van elk 2,7 MW.

Samen met de installatie van de nieuwste WKK werd ook een innovatieve warmtepomp geïntegreerd om de energie-efficiëntie nog verder te maximaliseren. Met deze warmtepomp wordt warmte die anders verloren zou gaan gerecupereerd voor de stadsverwarming. Goed voor een extra rendementswinst van 3% voor de nieuwe WKK. Verwarming via het stadsverwarmingsnet is een stuk efficiënter en milieuvriendelijker dan traditionele verwarming op aardgas, door het gebruik van warmtekrachteenheden. Hierdoor wordt CO2-besparing van meer dan 35% gerealiseerd in vergelijking met verwarming via een klassieke CV-ketel.

Luminus Corporate - Het stadsverwarmingsnet is aanzienlijk efficiënter en milieuvriendelijker dan traditionele verwarming op aardgas. Centrale  Ham in Gent.
Het stadsverwarmingsnet is aanzienlijk efficiënter en milieuvriendelijker dan traditionele verwarming op aardgas. Het warmtenet in Gent – het grootste van België – zorgt voor een gemiddelde vermindering van de CO2-uitstoot met 34% ten opzichte van verwarming met een klassieke ketel. Op die manier helpt Luminus de stad Gent haar ecologische voetafdruk
te verkleinen.

Een “batterij” ten dienste van de Gentse stadverwarming

Naast de investering in 3 nieuwe gasmotoren voor warmtekrachtkoppeling heeft Luminus op zijn site in Ham eveneens een oude stookolietank omgebouwd tot een milieuvriendelijke installatie voor energieopslag. De warmtekrachtkoppelingseenheden van de centrale van Ham in Gent draaien overdag op volle capaciteit om de 4,5 miljoen liter water in de oude opslagtank op te warmen tot een temperatuur van 90°C. ‘s Nachts worden sommige eenheden uitgeschakeld en wordt het opgeslagen water gebruikt om het stadsverwarmingsnet te voeden.

Innovatief en duurzaam

Aangezien de geproduceerde warmte voortaan wordt opgeslagen in de energieopslaginstallatie, die fungeert als een soort “batterij”, moeten de warmtekrachtkoppelingseenheden op de site van Ham zich niet meer aanpassen aan het verbruik van het stadsverwarmingsnet. Ze kunnen constant op volle capaciteit draaien, wat het rendement optimaliseert en het gasverbruik vermindert. Daarnaast dalen ook de onderhoudskosten van de warmtekrachtkoppelingseenheden omdat de eenheden minder lang draaien. De onderhoudskosten worden immers bepaald door de werkingsduur en niet door de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit.