Windturbine De spiegelmolen

Windmolen bij AGC Glass Europe te Zeebrugge

AGC Glass Europe produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw, de auto-industrie en voor transport, zonne-energie en hoogtechnologische toepassingen. Het bedrijf wil een positieve impact hebben op het milieu. Dit doet AGC door volop te investeren in duurzame innovatie, door recyclage, milieuvriendelijk transport én door producten te ontwikkelen die CO2 besparen. Door in te zetten op hernieuwbare energie kan de CO2-uitstoot van de eigen activiteiten verder vermindert worden. Met de bouw van een windturbine op de site van AGC te Zeebrugge draagt Luminus in belangrijke mate bij tot de klimaatdoelstellingen van het bedrijf. Maar liefst drie vierde van de opgewekte groene stroom zou ter plaatse door AGC worden gebruikt.

Waarom windenergie?

Windenergie heeft veel voordelen. Het is 100% schone energie die onbeperkt en onuitputtelijk is. Dankzij deze energiebron is de impact op het milieu beperkt en is ons land minder afhankelijk van ingevoerde fossiele brandstoffen. De CO2-uitstoot is quasi nihil en windturbines stoten geen fijn stof uit.
Windturbine De spiegelmolen

Een prima plek

Het terrein van AGC Glass Europe is een uitstekende locatie voor een windturbine:


 • gelegen in havengebied
 • nabij andere windturbines
 • in een zone die het Vlaams Gewest als prioritair aanduidt (havengebied)
 • in een zone met veel wind
 • vlot aansluitbaar op het elektriciteitsnet
 • vlak bij belangrijke energieverbruikers

Welke windturbine?

De geplande windturbine is van het traag draaiende type met drie wieken, met een volle buismast en een tiphoogte van maximaal 200 meter. 

De keuze voor een windturbine met deze kenmerken heeft verschillende voordelen:

 • stiller
 • de wieken draaien trager, dit voelt rustiger aan
 • er kan meer groene energie geproduceerd worden

Kenmerken van de geplande windturbine:

 • rotordiameter: max. 150 m
 • tiphoogte: max. 200 m
 • maximaal vermogen: 5,6 MW
 • jaarlijks +/- 13.500 MWh groene stroom
 • gemiddeld verbruik van 3.850 gezinnen
 • jaarlijks 2.872 ton CO2 vermeden

 

Wat met geluid?

Het geluid van een windturbine wordt voornamelijk veroorzaakt door het aerodynamisch zoeven van de wieken. Het geluid van windturbines moet voldoen aan de wettelijke geluidsnormen die erg streng zijn. Het toegelaten nachtelijke geluidsniveau bij woningen wordt ten allen tijde gerespecteerd. Als de maximale geluidsnorm bereikt wordt, gaat de windturbine trager draaien waardoor de turbine minder geluid produceert. 
 
De afgelopen jaren werd veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Zo werd er gewerkt aan betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een geavanceerd ontwerp van de rotorbladen.

Wat met slagschaduw?

Als de zon schijnt, werpt een windturbine een schaduw op de grond. Door het draaien van de wieken beweegt die schaduw. Dit noemen we slagschaduw. Deze schaduw wordt door sommige mensen als storend ervaren. In Vlaanderen mag een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Voor woningen en kantoren in industriegebied bedraagt de wettelijke grens 30 uur per jaar. 
 
Omdat het besturingssysteem van een windturbine op elk moment weet wat de stand van de zon is en waar alle woningen zich rondom de windturbine bevinden, valt een windturbine automatisch stil van zodra de wettelijke normen overschreden zouden worden.

Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?

Veiligheid begint bij een zorgvuldig gekozen plek om een windturbine te bouwen. Dit is bij AGC Glass Europe zonder meer het geval. Ook tijdens de uitbating wordt de veiligheid gewaarborgd. Dit gebeurt door specifieke apparatuur, sensoren en een uitgebreid onderhouds- én keuringsprogramma.

De windturbine zal gecertificeerd zijn volgens de geldende internationale IEC-normering. De windturbine wordt uitgerust met een ijsdetectiesysteem, bliksembeveiliging, een meervoudig remsysteem en een online controlesysteem waarmee de windturbine 24/7 gemonitord wordt.

Daarnaast voorziet de fabrikant een onderhoudscontract waarin die een minimale beschikbaarheid garandeert en er dus veel preventief onderhoud gebeurt.

En de natuur?

Windturbines zijn onmisbaar om de klimaatverandering tegen te gaan. De opwarming van het klimaat heeft niet alleen een impact op mensen, ook de natuur komt er zwaar onder druk door te staan. 

Windturbines kunnen een effect hebben op vogels en vleermuizen. Daarom is een natuurstudie uitgevoerd om de effecten van de windturbine op de vogel- en vleermuizenpopulatie in de omgeving te bestuderen. Het resultaat van deze studie is dat de windturbine geen significant effect zal hebben op de aanwezige populaties en dat de exploitatie van een windturbine op deze plaats mogelijk is.

Financiële participatie

Burgers en bedrijven in de buurt van de windturbine krijgen de kans om aandelen te kopen van Lumiwind. Buurtbewoners zullen hierbij voorrang krijgen.

Voordelen?


 • Een rendement van 4% wordt beoogd
 • Aandelen vanaf € 25
 • Maximaal € 10.000 per persoon of rechtspersoon