Aankoop van aandelen

Hoe kan ik aandelen van Luminus Wind Together CVBA kopen?

Dit kan via het inschrijvingsformulier. Na registratie op onze website ontvangt u de richtlijnen voor het uitvoeren van uw betaling via email. Het inschrijvingsformulier kan ook opgevraagd worden op het adres Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel, via het e-mailadres windtogether@cooperaties.be of telefonisch via het nummer +32 (0)2 205 17 28

 

Zijn er altijd aandelen van Luminus Wind Together CVBA beschikbaar?

Er zijn aandelen beschikbaar als de Raad van Bestuur het kapitaal van Luminus Wind Together CVBA openstelt. De periode van openstelling van het kapitaal wordt steeds meegedeeld in het informatiedocument.

 

Hoeveel aandelen kan ik kopen?

Één persoon kan aandelen kopen voor een maximumbedrag van 3000 €. Dat komt neer op maximaal 24 aandelen. Bijvoorbeeld een gezin met 2 ouders en 2 kinderen: zij kunnen tot 4 keer 24 aandelen van 125 € kopen.

Momenteel is de inschrijving beperkt tot 24 aandelen per aandeelhouder. Vanuit ons coöperatief gedachtengoed vindt Luminus Wind Together CVBA het belangrijker om vele kleine aandeelhouders te hebben dan enkele grote aandeelhouders.

 

Zijn er extra kosten verbonden aan het aankopen of verkopen van aandelen?

Bij aankoop en verkoop van aandelen zijn naast de inkoopprijs geen instap-of uitstapkosten verbonden. Als particulier betaalt u bovendien geen roerende voorheffing, omdat u maar maximaal 24 aandelen kunt aankopen.

 

Wanneer ontvang ik een bevestiging voor de aankoop van de aandelen?

Uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw betaling bezorgt Luminus Wind Together CVBA u een ondertekende, elektronische bevestiging. Deze bevestiging is het officiële document. U ontvangt daarnaast geen apart certificaat.

 

Ik heb aandelen gekocht zonder de gestructureerde melding te vermelden. Is mijn inschrijving geldig?

Luminus Wind Together CVBA garandeert dat elke ontvangen betaling aan de juiste aandeelhouder wordt toegewezen. Ook u zult dus uiterlijk 30 dagen nadat Luminus Wind Together cvba uw storting ontvangen heeft, een bevestiging krijgen.

 

Wat is de termijn van mijn aandelen?

Aandelen koopt u in principe voor minstens 5 jaar. Na afloop van het 5e jaar en slechts in de eerste helft van het boekjaar kan u uittreden maar dat is geen verplichting. Bij uittreding is er geen recht op enige meerwaarde. U ontvangt maximaal de nominale waarde van de aandelen, desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde. Het scheidingsaandeel wordt uitbetaald in geld uiterlijk 15 dagen na goedkeuring van de balans tenzij de raad van bestuur besluit om de terugbetaling vroeger te laten plaatsvinden bij wijze van (desgevallend terugvorderbaar) voorschot.