Wind Together

Investeer in windenergie, investeer in de toekomst!

Wind Together

Luminus wil burgers nauwer betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van zijn windenergieprojecten en heeft daartoe de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) EDF Luminus Wind Together opgericht. Het doel van de onderneming bestaat erin een coöperatief kapitaal op te halen dat wordt geïnvesteerd in verschillende hernieuwbare energieprojecten, en de publieke opinie te sensibiliseren rond hernieuwbare energieprojecten.

U heeft talrijk gereageerd op onze oproep om samen duurzame energie verder te ontwikkelen in België. In die mate dat de eerste aanbesteding van aandelen voor een totale waarde van €2M snel helemaal ingevuld was. Wij zijn inmiddels gestart met een tweede en derde aanbesteding. U kunt dus nog altijd intekenen op aandelen van de coöperatie.


De burger betrekken bij de ontwikkeling van windenergieprojecten

Met EDF Luminus Wind Together CVBA biedt Luminus de burgers de mogelijkheid om in hernieuwbare energieprojecten te investeren en te delen in de opbrengsten van die projecten. Een eenvoudige manier om particulieren en omwonenden te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten. De oprichting van de coöperatieve vennootschap EDF Luminus Wind Together CVBA heeft als doel de werving van coöperatief kapitaal met het oog op de investering daarvan in verschillende hernieuwbare energieprojecten.
 
Deze structuur biedt de burger tal van voordelen :
  • een interessante return en een zeer beperkt risico
  • een stabiel, jaarlijks uitgekeerd dividend
  • een lage instapkost - één aandeel kost € 125
  • een gunstig belastingregime
  • stimulering van het ondernemerschap
Aandelen kopen

Documenten te downloaden

Oprichtingsakte DEF

Hebt u nog vragen over Wind Together ?

Raadpleeg onze FAQs

Contacteer ons

Tel: 02/205.17.28
Email: windtogether@cooperaties.be