Elektrisch rijden? Niet langer een utopie

Elektrische mobiliteit draagt bij tot de vermindering van CO2-uitstoot
De Provincie Luik heeft een partnership voorgesteld aan elk van haar 84 gemeenten, met als doel op het volledige grondgebied van de provincie kleine infrastructuren onder de noemer "EcoRijden" op te zetten om het carpoolen een boost te geven. Doel: ecologisch carpoolen. In het kader van duurzame mobiliteit zullen parkings worden uitgerust met bushaltes en -hokjes, fietsenstallingen en laadpunten voor elektrische wagens.

 

Luminus voert ook een studie uit in Genk voor de inplanting van publieke laadinfrastructuren voor elektrische voertuigen in 44 Limburgse gemeenten met het oog op het behalen van de Europese doelstellingen tegen 2020: 12.000 laadpalen op het Belgische grondgebied. Vandaag zijn dat er slechts 1000.

 

Luminus neemt ook deel aan het project iMove. Negentien Vlaamse gemeenten en onderzoeksinstellingen werken daarbij samen om een doorbraak te realiseren op het vlak van elektrische voertuigen en duurzame mobiliteit. In het kader van een pilootproject gebruikt een groep chauffeurs dagelijks 175 herlaadbare voertuigen en 300 laadpunten in Vlaanderen.

"Luminus wil mee de strijd aangaan tegen de klimaatopwarming en meer bepaald de broeikasgasuitstoot. Elektrische mobiliteit draagt hiertoe bij."

Grégoire Dallemagne, CEO Luminus

Snelladers voor elektrische wagens bij Q8 en Decathlon

Luminus en Q8 bouwen mee aan Europees netwerk van 300 snelladers voor elektrische wagens
Meer weten over dit netwerk

Installatie van 4 snelle laadpalen voor elektrische wagens op Corda Campus in Hasselt

De laadpalen hebben tot doel duurzame mobiliteit te stimuleren op een site waar meer dan 2 500 mensen aan het werk zijn in 85 bedrijven, waaronder 400 werknemers van Luminus.
Meer weten