Windmolenpark De Patente Molens

Waarom windenergie?

Windenergie heeft veel voordelen. Het is 100% schone energie die onbeperkt en onuitputtelijk is. Dankzij deze energiebron is de impact op het milieu beperkt en is ons land minder afhankelijk van ingevoerde fossiele brandstoffen. De CO2-uitstoot is quasi nihil en windturbines stoten geen fijn stof uit.
Luminus - De Patente molens

Een prima plek

Wist je dat de naam “De Patente Molens” afkomstig is van ‘patent’, wat zoveel betekent als ‘uitstekend’ of ‘erg goed’? Bovendien is de Patentestraat vlakbij.  

De projectzone wordt afgebakend door de spoorweg Brugge-Blankenberge, hoogspanningsleiding Stevin-Gezelle en de Patentestraat, een heel ‘patente’ locatie voor windturbines:


 • veel wind
 • sluiten aan bij belangrijke infrastructuur: de hoogspanningsleiding, spoorlijn en belangrijke gewestwegen
 • geen negatieve invloed op natuur
 • niet hinderend voor de luchtvaart
 • maximale benutting van de beschikbare ruimte
 • milieunormen kunnen steeds gerespecteerd worden

De locatie past bovendien binnen de visie op windenergie van zowel de provincie West-Vlaanderen als de Vlaamse overheid.

In 2018 heeft Luminus al plannen bekend gemaakt voor drie windturbines in dezelfde zone. In het kader van de uitdagende klimaatdoelstellingen, is het belangrijk dat Luminus daarmee verder gaat. Bij de nieuwe plannen is rekening gehouden met de aandachtspunten uit de vorige procedure.

Welke windturbine?

De geplande windturbines zijn van het traag draaiende type met drie wieken, met een volle buismast en een tiphoogte van maximaal 180 meter. 

De keuze voor windturbines met deze kenmerken heeft verschillende voordelen:

 • stiller
 • de wieken draaien trager, dit voelt rustiger aan
 • er kan meer groene elektriciteit geproduceerd worden

Kenmerken van het geplande windmolenpark:

 • rotordiameter: max. 138 m
 • tiphoogte: max. 180 m
 • maximaal vermogen: 4,5 MW
 • jaarlijks +/- 38.000 MWh groene stroom
 • gemiddeld verbruik van meer dan 10 800 gezinnen
 • jaarlijks 8000 ton CO2 vermeden

Dit betekent dat de tiphoogte van de geplande windturbines kleiner is dan in de vorige omgevingsvergunningsaanvraag (in 2018 was de aangevraagde tiphoogte 200 m). Om het energetische potentieel van de zone zo goed mogelijk te benutten, is de rotordiameter vergroot van 93 m naar 138 m.

Wat met geluid?

Het geluid van een windturbine wordt voornamelijk veroorzaakt door het aerodynamisch zoeven van de wieken. Het geluid van windturbines moet voldoen aan de wettelijke geluidsnormen die erg streng zijn. Het toegelaten nachtelijke geluidsniveau bij woningen bedraagt 43 dB(A) in landbouwgebied. Als de maximale geluidsnorm bereikt wordt, gaat de windturbine trager draaien waardoor de turbine minder geluid produceert. 
 
De afgelopen jaren werd veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Zo werd er gewerkt aan betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een geavanceerd ontwerp van de rotorbladen.

Wat met slagschaduw?

Als de zon schijnt, werpt een windturbine een schaduw op de grond. Door het draaien van de wieken beweegt die schaduw. Dit noemen we slagschaduw. Deze schaduw wordt door sommige mensen als storend ervaren. In Vlaanderen mag een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Voor woningen en kantoren in industriegebied bedraagt de wettelijke grens 30 uur per jaar. 
 
Omdat het besturingssysteem van een windturbine op elk moment weet wat de stand van de zon is en waar alle woningen zich rondom de windturbine bevinden, valt een windturbine automatisch stil van zodra de wettelijke normen overschreden zouden worden.

En de natuur?

Windturbines zijn onmisbaar om de klimaatverandering tegen te gaan. De opwarming van het klimaat heeft niet alleen een impact op mensen, ook de natuur komt er zwaar onder druk door te staan. 
Windturbines kunnen een effect hebben op vleermuizen. Daarom is het van belang dat de routes die vleermuizen volgen gedetailleerd in kaart worden gebracht voor er ergens windturbines worden gebouwd. Deze routes worden in kaart gebracht in het kader van natuurstudies.

Concreet voor De Patente Molens kwam de natuurstudie tot deze conclusies:

 • Gezien de afwezigheid van geschikte habitats voor vleermuizen worden er ten aanzien van vleermuizen geen effecten verwacht.
 • De effecten op vogels zijn heel beperkt en aanvaardbaar.

Financiële participatie

Burgers en bedrijven in de buurt van de windturbines krijgen de kans om aandelen te kopen van Lumiwind. Voordelen?

 • Een rendement van 4% wordt beoogd
 • Aandelen vanaf € 25
 • Maximaal € 10.000 per persoon of rechtspersoon