Prijkelwind

Windproject Ninove

 

Een snelle elektrificatie is een absolute voorwaarde voor een CO2-neutrale toekomst. Daarom moeten we nu werk maken van alternatieve energiebronnen die ons voorzien van betrouwbare en schone energie.

Windenergie is precies dat. Ze maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals aardolie of aardgas. Zo helpt ze ons de klimaatverandering tegen te gaan.

Daarom investeert ook Luminus in windenergie. In Ninove bouwen we een windturbine bij Coatinc. De turbine zal ongeveer 15 000 MWh per jaar produceren. Dat komt overeen met het verbruik van zo’n 4 300 gezinnen.

Zo investeren we in een schonere, gezondere en meer duurzame wereld voor onze kinderen, kleinkinderen en alle toekomstige generaties. En maken we samen het verschil.

Het Project

Meer info
windmill
Over windturbines

Meer info
Luminus Corporate - Ons uitvoerend comité.
Veelgestelde vragen

Meer info

Op dinsdag 20 juni 2023 vond een informatieavond plaats over het windproject

Aan de hand van een reeks panelen en ondersteund door de uitleg van medewerkers van Luminus kon iedereen kennis maken met het hoe en waarom van het windproject. 

De vergunningsaanvraag werd een eerste maal ingediend op 30 juni 2023. Op basis van enkele adviezen tijdens de procedure worden enkele wijzigingen aangebracht aan het dossier, waarna het dossier opnieuw ingediend zal worden in de loop van 2024.

Panelen informatieavond 20 juni 2023
Download pdf

Meer weten?

Heb je een specifieke vraag over dit project? Laat het ons weten.

Ga naar het vragenformulier