Windmolen Barry Callebaut Halle

Windmolen Barry Callebaut Halle

De klimaatverandering blijft een grote uitdaging voor ons allemaal. Ook de chocolade-industrie wil haar steentje bijdragen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Barry Callebaut zal tegen 2025 een CO2- en bos positieve impact hebben en zal daarom klimaatneutrale energiebronnen moeten aanwenden in haar productieproces. Windenergie op eigen site is bij uitstek geschikt om deze doelstellingen te behalen.

Waarom windenergie?

Windenergie heeft veel voordelen. Het is 100% schone energie die onbeperkt en onuitputtelijk is. Dankzij deze energiebron is de impact op het milieu beperkt en is ons land minder afhankelijk van ingevoerde fossiele brandstoffen. De CO2-uitstoot is quasi nihil en windturbines stoten geen fijn stof uit.

Een prima plek

Het terrein van Barry Callebaut is een uitstekende locatie voor een windmolen:

 • veel wind
 • goed aansluitbaar op het elektriciteitsnet
 • vlakbij belangrijke infrastructuur: N6, kanaal Brussel-Charleroi, Elia hoogspanningslijn, spoorlijn Brussel-Halle
 • in industriegebied Stroppen
 • bij andere windmolens

 

Welke windmolen?

De geplande windmolen is van het traag draaiende type met drie wieken, met een volle buismast en een tiphoogte van maximaal 200 meter.

De keuze voor een windmolen met deze kenmerken heeft verschillende voordelen:

 • stiller
 • de wieken draaien trager, dit voelt rustiger aan
 • er kan meer groene elektriciteit geproduceerd worden

Kenmerken van de geplande windmolen:

 • rotordiameter: max. 127 m
 • tiphoogte: max. 200 m
 • maximaal vermogen: [4,5] MW
 • jaarlijks +/- 8.500 MWh groene stroom
 • gemiddeld verbruik van 2400 gezinnen
 • jaarlijks 5.732 ton CO2 vermeden

 

Wat met geluid?

Het geluid van een windmolen wordt voornamelijk veroorzaakt door het aerodynamisch zoeven van de wieken. Het geluid van windmolen moet voldoen aan de wettelijke geluidsnormen die erg streng zijn. Als de maximale geluidsnorm bereikt wordt, gaat de windmolen trager draaien waardoor de turbine minder geluid produceert. 
 
De afgelopen jaren werd veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windmolen. Zo werd er gewerkt aan betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een geavanceerd ontwerp van de rotorbladen.

Wat met slagschaduw?

Als de zon schijnt, werpt een windmolen een schaduw op de grond. Door het draaien van de wieken beweegt die schaduw. Dit noemen we slagschaduw. Deze schaduw wordt door sommige mensen als storend ervaren. In Vlaanderen mag een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Voor woningen en kantoren in industriegebied bedraagt de wettelijke grens 30 uur per jaar. 
 
Omdat het besturingssysteem van een windmolen op elk moment weet wat de stand van de zon is en waar alle woningen zich rondom de windmolen bevinden, valt een windmolen automatisch stil van zodra de wettelijke normen overschreden zouden worden.

Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?

Veiligheid begint bij een zorgvuldig gekozen plek om een windmolen te bouwen. Dit is op het terrein van Barry Callebaut. Ook tijdens de uitbating wordt de veiligheid gewaarborgd. Dit gebeurt door specifieke apparatuur, sensoren en een uitgebreid onderhouds- én keuringsprogramma.

De windmolen zal gecertificeerd zijn volgens de geldende internationale IEC-normering. De windmolen wordt uitgerust met een ijsdetectiesysteem, bliksembeveiliging, een meervoudig remsysteem en een online controlesysteem waarmee de windmolen24/7 gemonitord wordt.

Daarnaast voorziet de fabrikant een onderhoudscontract waarin die een minimale beschikbaarheid garandeert en er dus veel preventief onderhoud gebeurt.

En de natuur?

Windmolens zijn onmisbaar om de klimaatverandering tegen te gaan. De opwarming van het klimaat heeft niet alleen een impact op mensen, ook de natuur komt er zwaar onder druk door te staan. 
Windmolens kunnen een effect hebben op vleermuizen. Daarom is het van belang dat de routes die vleermuizen volgen gedetailleerd in kaart worden gebracht voor er ergens windmolens worden gebouwd. Deze routes worden in kaart gebracht in het kader van natuurstudies.