Life4Fish

Innovatie ten dienste van de fauna

Waarom dit project?

In juni 2017 hebben Luminus en zijn partners (UNamur, ULiège, Profish technologies, EDF R&D) een subsidie ontvangen van de Europese Commissie om verschillende beschermingsmiddelen te implementeren en te valideren voor twee soorten trekvissen in de Maas, de schieraal en de smolt. Het Life4Fish programma is geboren. Het heeft tot doel bij te dragen aan de bescherming van beide soorten door middel van de duurzame exploitatie van waterkrachtcentrales.

Het Life4Fish project staat symbool voor de vastberadenheid van Luminus om een actieve rol te spelen in de productie van duurzame energie en de strijd tegen klimaatverandering. Het is een sterk belang in onze lokale wortels.

De achteruitgang van de milieukwaliteit, die onder meer wordt veroorzaakt door de verwarming van de aarde, zet de natuur onder grote druk. Projecten die gericht zijn op de bescherming van de biodiversiteit en het behoud van het milieu, zoals Fish4Life voor de bescherming van de visfauna, verdienen daarom speciale aandacht.

De productie van groene energie is gericht op een maximaal respect voor fauna en flora door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken. Om dit actieplan voor de bescherming van de soorten uit te voeren, heeft Luminus zich omringd met de onderzoeksafdelingen van de Universiteiten van Luik en Namen, deskundigen van de EDF-groep en het Profish-bedrijf.

Dit initiatief past perfect in de raison d’être van Luminus: om een CO2-neutrale energietoekomst op te bouwen die het behoud van de planeet, welzijn en ontwikkeling verzoent met elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten.

Meer info

Een Europees programma ten dienste van het milieu.

Meer info