Duurzaamheid - Ethische, sociale en milieuvriendelijke betrokkenheid staat centraal in de activiteiten van Luminus.

Duurzaamheid

Ethische, sociale en milieuvriendelijke betrokkenheid staat centraal in de activiteiten van Luminus.

Een MVO-beleid gericht op belangrijke thema’s

Luminus werkte in 2018 inzake maatschappelijke bij, dat in 2012 werd opgesteld. Daarbij werd opnieuw rekening gehouden met de verwachtingen van de ontvangende partijen waarmee de onderneming samenwerkt:

  • openbare instellingen, 
  • de academische wereld,  
  • verenigingen betrokken bij de bescherming van de consument of het milieu,  
  • particuliere en zakelijke klanten, 
  • vertegenwoordigers van het personeel etc. 

Luminus is specifieke verbintenissen aangegaan betreffende:

Deze verbintenissen zijn gebaseerd op de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, waarbij Luminus zich in 2013 aansloot.

 

Geavanceerde MVO-prestaties volgens Ecovadis

Ook voor 2019 kende de onderneming EcoVadis Luminus opnieuw de globale beoordeling van 85/100 toe, hetzij een niveau van “uitzonderlijke” maatschappelijke prestatie. Deze score is beduidend hoger dan het gemiddelde van de 65.000 ondernemingen die wereldwijd worden geëvalueerd (50/100). Luminus blijft aldus in de top 1% staan.  

EcoVadis is een onafhankelijk en onpartijdig evaluatieplatform met als doel het ecologische en sociale beleid van ondernemingen te verbeteren. De diagnostiek die EcoVadis aflevert houdt rekening met de specificiteiten van iedere sector. Iedere evaluatie preciseert de te volgen stappen om de toegekende score te verbeteren.

De algemene score die door EcoVadis wordt toegekend bestaat uit 4 verschillende beoordelingen: 

  • 90/100 voor het milieu  
  • 90/100 voor ons sociaal beleid 
  • 70/100 voor onze bedrijfsethiek 
  • 70/100 voor onze duurzame aankopen. 
Duurzaamheidsrapport

Duurzaamheidsrapport

Concrete resultaten en een jaarlijks gepubliceerde evaluatie

Lees het 2020 rapport

Ons engagement voor het Global Compact van de Verenigde Naties

Luminus publiceerde drie ‘Communications on Progress’ rapporten sinds zijn eerste engagement voor het Global Compact van de Verenigde Naties in 2013. Sinds 2015 staan we op het ‘advanced level'.