U koos voor Grote ondernemingen

Tot welk type behoort uw onderneming?

Professional

Jaarlijkse uitgave
< € 10 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
< 100 MWh

Gas
< 100 MWh

Type meteropname
Jaargemeten

Selecteer

KMO

Jaarlijkse uitgave
€ 10 000 tot € 100 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
100 - 1 000 MWh

Gas
100 - 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten
Maandgemeten
Telegelezen

Selecteer

Grote onderneming

Jaarlijkse uitgave 
> € 100 000

Jaarlijks verbruik 
Elektriciteit
> 1 000 MWh
 
Gas 
> 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten 
Maandgemeten 
Telegelezen

Selecteer

REMIT: Een nieuwe wettelijke verplichting

REMIT: Een nieuwe wettelijke verplichting voor de energieproducenten en grootverbruikers van gas en elektriciteit. Heeft ze betrekking op u?

Wat is REMIT?

REMIT is het acroniem van een Europese verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie, die sinds 2011 van kracht is.

Waartoe dient REMIT?

REMIT is bedoeld om een open en eerlijke concurrentie op de groothandelsmarkten voor energie te bevorderen. Deze verordening zorgt ervoor dat de consumenten en marktdeelnemers vertrouwen hebben in de integriteit van de elektriciteits- en gasmarkten. Ze zorgt er, tot slot, voor dat de prijzen een eerlijke, op concurrentie gebaseerde wisselwerking tussen vraag en aanbod weerspiegelen en dat marktmisbruik geen winst oplevert.

Heeft REMIT betrekking op mij?

De REMIT-verordening heeft betrekking op de volgende producent- en consumentprofielen:

  • U bent elektriciteitsproducent en baat één of meer productie-eenheden uit waarvan het vermogen meer dan 10 MW bedraagt.

 

  • U bent elektriciteitsproducent en baat één of meer productie-eenheden uit met een vermogen van minder dan of gelijk aan 10 MW, maar u verkoopt uw elektriciteit in het kader van een leveringscontract voor meerdere productie-eenheden waarvan het gecombineerde vermogen meer dan 10 MW bedraagt.

 

  • U bent producent van elektriciteit en/of gas en ten minste één van uw verbruikseenheden kan minstens 600 GWh/jaar op vol vermogen verbruiken.

Wat zijn mijn verplichtingen tegenover REMIT?

Als één of meer van bovenstaande gevallen op u van toepassing is, bent u dus een REMIT marktdeelnemer.

Dat betekent dat u zich vóór 7 april 2016 als marktdeelnemer moet registreren bij het nationaal register van de CREG.

Vanaf diezelfde datum moet u bovendien gegevens over de fysieke leveringscontracten voor elektriciteit en/of gas van uw productie- of verbruikseenheden bezorgen aan ACER (Europees agentschap voor de samenwerking tussen de energieregulators).

Kan EDF Luminus mij helpen?

Ja, EDF Luminus kan u helpen.

De registratie als marktdeelnemer moet door u gebeuren. Klik hier  voor een overzicht van alle nuttige instructies.

Wat de gegevensoverdracht aan ACER betreft, werkt EDF Luminus momenteel aan een oplossing, met de steun van ons tradingplatform, voor een automatische overdracht van alle vereiste gegevens aan ACER. Uw Key Account Manager zal u te gepasten tijde contacteren.