U koos voor Grote ondernemingen

Tot welk type behoort uw onderneming?

Professional

Jaarlijkse uitgave
< € 10 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
< 100 MWh

Gas
< 100 MWh

Type meteropname
Jaargemeten

Selecteer

KMO

Jaarlijkse uitgave
€ 10 000 tot € 100 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
100 - 1 000 MWh

Gas
100 - 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten
Maandgemeten
Telegelezen

Selecteer

Grote onderneming

Jaarlijkse uitgave 
> € 100 000

Jaarlijks verbruik 
Elektriciteit
> 1 000 MWh
 
Gas 
> 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten 
Maandgemeten 
Telegelezen

Selecteer

Energie-efficiëntie en duurzame energie: groeimotoren voor uw bedrijf

In het verleden werden duurzaamheid en ondernemerschap vaak gezien als onverzoenbare tegenpolen. Gelukkig hebben een heleboel technologische innovaties hier ondertussen verandering in gebracht en is energie-efficiëntie voor heel wat bedrijven een sleutel tot groei geworden.

“Innovatie is geen nieuw idee dat men heeft, maar een oude overtuiging die men verandert," zei Bertrand Piccard onlangs in een interview. En terecht: de initiatiefnemer van het project “Solar Impulse” en de piloot van dit uitsluitend door zonne-energie aangedreven vliegtuig probeert al vele jaren overtuigingen te veranderen. Een dergelijk project had nooit succes gekend als de ingenieurs die dit revolutionaire prototype hebben ontworpen niet tegelijkertijd één prioriteit voor ogen hadden gehouden: energie-efficiëntie.

Een antwoord op de uitdagingen van vandaag

Energie-efficiëntie is niet alleen van essentieel belang voor een avontuur als Solar Impulse, het is ook cruciaal voor de rentabiliteit en de groei van bedrijven. Dit is vooral het geval in ons land. Volgens de "energieproductiviteitsindex" verbruikt de Belgische industrie veel meer per bbp-eenheid dan de buurlanden. Ons land hinkt ook achterop wat de energie-efficiëntie van gebouwen betreft, zowel industriële gebouwen als woningen. De uitdaging van energie-efficiëntie is echter niet alleen een kwestie van bewustzijn over de opwarming van de aarde. Het is ook een kwestie van concurrentievermogen. Op de groothandelsmarkt voor energie staat de prijs van de elektriciteit op een dieptepunt, maar het aandeel “commodity” maakt slechts 40 tot 50 % van de totale elektriciteitsfactuur van een productiebedrijf uit. De lage prijzen hebben dus maar een beperkte invloed op de factuur, vooral omdat de belastingen en distributiekosten helaas blijven stijgen.

Er bestaan oplossingen

Uw verbruik beter beheren, is een winstgevende investering. Een goed voorbeeld daarvan is het Kinderziekenhuis van het UZ Brussel. In samenwerking met onze dochteronderneming van de groep ATS, Debeuckelaere Elektro, hebben we er onlangs alle verlichting vervangen. Het nieuwe materiaal heeft niet alleen bijgedragen tot een aanzienlijk hoger comfort, ze heeft ook de elektriciteitsfactuur gehalveerd. En wat meer is: dankzij de langere levensduur van de lampen kan er ook worden bespaard op onderhoudskosten. Eindresultaat: in amper twee tot drie jaar zal de investering al zijn terugverdiend!

 

Daarnaast installeerde onze dochteronderneming Dauvister onlangs ook zonnepanelen bij AB InBev in Jupille. Dankzij deze installatie, die wij trouwens hebben gefinancierd, zal AB Inbev Jupiler kunnen produceren met zijn eigen groene energie en zo de concurrentiepositie van zijn productiesite kunnen verbeteren.

 

Het netwerk flexibeler maken

Met de hulp van onze klanten stellen we ook alles in het werk om het elektriciteitsnet in evenwicht te brengen en deel te nemen aan de zekerheid van de energievoorziening van het land. Zo heeft onze klant Van Zon, specialist in diepvriesproducten, flexibiliteit geïntroduceerd in het gebruik van zijn koelcellen: het bedrijf koelt ze iets meer wanneer de elektriciteit het goedkoopst is, en laat hun temperatuur enkele graden stijgen wanneer de elektriciteit het duurst is. Op die manier bespaart Van Zon geld zonder in te boeten op de kwaliteit van zijn producten én beheert het mee de afnamepieken op het netwerk.

Partner in energie-efficiëntie

Luminus is ervan overtuigd dat energie-efficiëntie een prioriteit moet worden en engageert zich dan ook sterk in die richting. We koesteren de ambitie om niet alleen energieleverancier te zijn, maar ook een partner te worden van onze klanten bij al hun initiatieven om hun energieverbruik te beperken, beheren en rationaliseren. Daartoe hebben we onze expertise op het vlak van energie-efficiëntie versterkt door meerderheidsbelangen te nemen in de bedrijven ATS en Dauvister. De afgelopen 2 jaar alleen al hebben we in België meer dan 300 miljoen euro geïnvesteerd in diensten rond energie-efficiëntie en de productie van hernieuwbare energie.

Zin om deel te nemen?

U wenst ook de sprong te wagen en energie-efficiënte oplossingen op te zetten opdat u zowel uw productiekosten als CO2-uitstoot kunt verlagen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw Key Account Manager, die graag samen met u bekijkt welke oplossingen het beste bij uw situatie passen! U mag ook een mail sturen naar btb@edfluminus.be.