U koos voor KMO

Tot welk type behoort uw onderneming?

Professional

Jaarlijkse uitgave
< € 10 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
< 100 MWh

Gas
< 100 MWh

Type meteropname
Jaargemeten

Selecteer

KMO

Jaarlijkse uitgave
€ 10 000 tot € 100 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
100 - 1 000 MWh

Gas
100 - 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten
Maandgemeten
Telegelezen

Selecteer

Grote onderneming

Jaarlijkse uitgave 
> € 100 000

Jaarlijks verbruik 
Elektriciteit
> 1 000 MWh
 
Gas 
> 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten 
Maandgemeten 
Telegelezen

Selecteer

Met Power Quality verlaagt u uw kost voor reactieve energie

Verzeker de levensduur van uw industriële apparatuur en verlaag uw factuur dankzij ons programma om de energiekwaliteit in uw onderneming te verbeteren.


Gebruikt u veel elektrische apparaten in uw onderneming of instelling? Door de energiekwaliteit in uw onderneming te verbeteren, kunt u:

  • Uw energiefactuur verlagen.
  • Boetes van uw netbeheerder voor ”reactief verbruik” vermijden.
  • De levensduur van uw toestellen verlengen.
  • Eventuele verliezen door spanningsvariaties vermijden.

Contacteer een van onze experten

Voorkom microvariaties en verzeker een constante energiekwaliteit

De elektriciteit in uw onderneming of instelling is vaak onderhevig aan kleine spannings- en intensiteitsschommelingen. Die schommelingen kunnen veroorzaakt worden door variaties van de geleverde spanning door uw netbeheerder, maar soms ook door uw eigen toestellen. Ook al hebben die microvariaties zelden grote gevolgen (minieme storingen van de verlichting, apparatuur die zich in ”veiligheidsstand” zet zonder aanwijsbare oorzaak, transformatoren of machines die abnormaal warm worden…), toch kunnen ze leiden tot het verlies van gegevens of het stilvallen van de productie en ze hebben een invloed op de levensduur van uw apparatuur en zelfs op uw elektriciteitsrekening.

Er bestaat een oplossing voor deze ongemakken: die variaties compenseren met corrigerende elementen om de energiekwaliteit voor uw apparatuur binnen de optimale grenzen te houden.

Compenseer uw reactief verbruik om uw rekening te verlagen

De elektriciteitscircuits van industriële apparatuur kunnen een ”reactief verbruik” veroorzaken. Dat kan het elektriciteitsverbruik van uw onderneming verhogen en zelfs aanleiding geven tot een toeslag voor ”reactief verbruik” van uw netbeheerder. Met de installatie van een condensatorbatterij met de juiste dimensionering kunt u uw reactief verbruik
compenseren en zo uw elektriciteitsrekening verlagen.

Een oplossing op maat in vier stappen:

1. We analyseren uw huidige installatie

Elke onderneming of instelling is uniek. Onze experts analyseren uw installatie, apparatuur en elektrische circuits om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van uw
elektriciteit in orde te brengen.

2. We installeren de correctie-apparatuur

Onze technici voeren de nodige werkzaamheden op uw elektriciteitsnet uit om er de nodige correctie-apparatuur op aan te sluiten.

3. We onderhouden de apparatuur

Een regelmatig onderhoud van de geïnstalleerde apparatuur verzekert een betere levensduur.

4. We financieren uw installatie

Als de kosten van de installatie oplopen, dan stellen we u een financieringsoplossing op maat voor. We financieren het geheel van de installatie en u voert de aflossingen volgens het financieringsplan uit. Op de overeengekomen vervaldag wordt u eigenaar van uw apparatuur.

Is onze “Power Quality”-dienst geschikt voor u?

  • Vertoont uw apparatuur vroegtijdige defecten of moet ze abnormaal vaak vervangen worden?
  • Vertoont de verlichting van uw lokalen minieme storingen?
  • Zet bepaalde apparatuur zich in ”veiligheidsstand” of valt ze stil zonder duidelijke reden?
  • Rekent uw netbeheerder u een reactief verbruik aan of weigert hij soms meer stroom te leveren om een verbruikspiek op te vangen?
  • Worden uw transformatoren abnormaal warm of geven ze een overbelasting aan?
  • Valt de productie soms om onverklaarbare redenen stil?

Hebt u op een of meer van deze vragen ”ja” geantwoord, neem dan zeker contact op met uw Key Account Manager voor meer informatie over onze “Power Quality”-dienst of mail naar btb@edfluminus.be.


Contacteer een van onze experten