U koos voor Grote ondernemingen

Tot welk type behoort uw onderneming?

Professional

Jaarlijkse uitgave
< € 10 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
< 100 MWh

Gas
< 100 MWh

Type meteropname
Jaargemeten

Selecteer

KMO

Jaarlijkse uitgave
€ 10 000 tot € 100 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
100 - 1 000 MWh

Gas
100 - 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten
Maandgemeten
Telegelezen

Selecteer

Grote onderneming

Jaarlijkse uitgave 
> € 100 000

Jaarlijks verbruik 
Elektriciteit
> 1 000 MWh
 
Gas 
> 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten 
Maandgemeten 
Telegelezen

Selecteer

Haal meer uit de flexibiliteit van uw productieprocessen

Pas uw industriële processen aan, werk zo mee aan de energiebalans van het land en ontvang er een vergoeding voor.

Kan uw bedrijf :

  • Verschillende productieprocessen flexibel aanpassen, zodat ze haar verbruik kan verminderen of verhogen?
  • De capaciteit van elektriciteitsproductie ter beschikking stellen van het elektriciteitsnet?
Stel deze flexibiliteit ter beschikking van het elektriciteitsnet en ontvang een vergoeding! 

 

Contacteer een van onze expertenBeheer uw productieprocessen op zo’n manier dat u een aanvullende vergoeding kan krijgen.

De methodes om aan productie of distributie van elektriciteit te doen, zijn in de loop van de jaren sterk geëvolueerd. Zo wordt er steeds vaker gekozen voor een gedecentraliseerd  model met hernieuwbare energie. Deze evolutie laat ondernemingen toe om hun elektriciteitsverbruik aan te passen of hun productiecapaciteit ter beschikking te stellen van het  netwerk.
  • Pas uw verbruik aan: als uw bedrijf ertoe in staat is om een deel van haar elektriciteitsverbruik uit te stellen of te verhogen, dan kan u deze flexibiliteit ter beschikking stellen van  het elektriciteitsnet en hier een vergoeding voor krijgen.
  • Benut uw productiecapaciteiten: als u over uw eigen installaties beschikt voor de productie van elektriciteit (zoals noodgeneratoren, een warmtekrachtcentrale, windenergie of zonnepanelen), dan kan u deze productiecapaciteit ten dienste stellen van het elektriciteitsnet, en dit tegen een vergoeding.

Twee programma’s

Luminus stelt twee programma’s voor om gebruik te kunnen maken van uw flexibiliteit:

Active Load Management :

dit programma stelt Luminus ertoe in staat om op afstand uw elektriciteitsproductie en/of uw verbruik aan te passen. Dit gebeurt volledig onder uw toezicht, volgens vooraf overeengekomen afspraken. Daarnaast kan u, indien nodig, op ieder moment deze functionaliteit deactiveren.

Pricing Interactivity :

Dankzij ons trading platform, blijft u op korte termijn op de hoogte van de elektriciteitsprijzen. U kan dus uw verbruik van dag tot dag aanpassen om het te verminderen tijdens  periodes waarin er een minder grote vraag is (hogere elektriciteitsprijs) en het te verhogen tijdens periodes waarin er een grote vraag is (lagere elektriciteitsprijs).

Flexibiliteit, een oplossing in 5 stappen :

1. Uw Key Account Manager komt langs om de flexibiliteitsmogelijkheden binnen uw bedrijf te identificeren.
2. Een offerte op maat alsook het bedrag van de vergoeding worden voorgesteld.
3. De module die de beschikbare capaciteit meet wordt in slechts enkele uren geïnstalleerd.
4. De ‘flexibele’ perioden worden op voorhand gedefinieerd.
5. De vergoeding wordt gestort in functie van de flexibiliteit die u ter beschikking heeft gesteld.

Is deze Flexibiliteit wel geschikt voor u?

  • Kunnen uw productieprocessen uw verbruik met minstens 500 kW verminderen of verhogen?
  • Beschikt u over een gedecentraliseerde productie-eenheid (warmtekrachtkoppeling, windenergie…) of een noodgenerator?

Als u op minstens één van bovenstaande vragen “ja” heeft kunnen antwoorden, kan deze flexibiliteit u aanzienlijke besparingen opleveren. Aarzel niet om contact op te nemen met uw Key Account Manager voor meer informatie of stuur een e-mail naar btb@edfluminus.be.