Hulp en ondersteuning

Zonnepanelen als zelfstandige of kleine onderneming

Zonnepanelen bieden heel wat korte- en lange termijnvoordelen voor uw onderneming. Dat het een goede investering is, kon u al berekenen via onze simulator.

Maar u heeft misschien nog vragen over de digitale meter, het nettarief, zelfconsumptie, de ideale oriëntatie van uw dak, het onderhoud van zonnepanelen, storm- en brandgevaar, subsidies of injectievergoedingen. 

Hieronder vindt u een antwoord op al uw vragen over zonnepanelen.

Ja. Ook als ondernemer komt u mogelijk in aanmerking voor de diverse (tijdelijke) steunmaatregelen van de Vlaamse of federale overheid:

Lees ook: in 2021 zonnepanelen installeren als zelfstandige of kleine onderneming

Ja. Als vennootschap of zelfstandige geniet u na de installatie van zonnepanelen van een fiscaal voordeel: de verhoogde investeringsaftrek.

Investeert u in zonnepanelen, dan mag u dankzij de verhoogde investeringsaftrek een percentage van de aankoopwaarde van uw zonnepanelen aftrekken van uw belastbare winst. Als steunmaatregel heeft de federale overheid een tijdelijke verhoging van het aftrekbare percentage van 13,5% naar 25% toegekend voor investeringen in zonnepanelen gemaakt tot eind 2022. Zo daalt het effectieve investeringsbedrag van uw zonnepaneleninstallatie.

Meer info in dit artikel over de verhoogde investeringsaftrek als fiscaal voordeel wanneer u investeert in zonnepanelen.

Tot voor kort werd gezegd dat wie zonnepanelen plaatste voor 2021 nog 15 jaar lang kon genieten van de terugdraaiende teller. De digitale meter draaide dan virtueel terug. In ruil hiervoor betaalden zonnepaneleneigenaars jaarlijks een forfaitair bedrag voor het gebruik van het elektriciteitsnet als prosument: het prosumententarief.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde deze regeling in januari 2021. Zonnepaneleneigenaars met een digitale meter schakelen daardoor automatisch over op het systeem van het nettarief werkelijke afname, net als wie vanaf 2021 zonnepanelen installeert. De Vlaamse regering voorziet voor de getroffen eigenaars van zonnepanelen een compensatie die een gemiddeld rendement van 5% garandeert. Bereken deze hier.

Onder het nettarief werkelijke afname betaalt u niet langer een prosumententarief, maar wel distributiekosten op uw werkelijke afname van het net. Dit is voordelig wanneer u vooral elektriciteit verbruikt op momenten dat u ook elektriciteit produceert met uw zonnepanelen, zoals voor bedrijven waar het verbruik meestal overdag plaatsvindt.

Produceren uw zonnepanelen meer energie dan uw energiebehoefte, dan wordt u voortaan vergoed voor de overtollige elektriciteit die u niet gebruikt en op het net injecteert, indien u over een energiecontract met injectievergoeding beschikt.

Voor wie nog een analoge meter heeft verandert er voorlopig niets. Ook zij ontvangen een compensatiepremie wanneer de digitale meter wordt geplaatst (tussen nu en 1 juli 2029). Een volledig overzicht van de geldende maatregelen voor installaties geïnstalleerd vanaf 2021 vindt u hier.

De invoering van de digitale teller zou initieel versneld worden uitgerold voor zonnepaneleneigenaars, maar dat veranderde sinds de afschaffing van de terugdraaiende teller in januari 2021. Daardoor krijgen zonnepaneleneigenaars niet noodzakelijk nog vóór eind 2022 een digitale meter, zoals eerst afgesproken was. Dat geldt zowel voor ondernemers als voor particulieren.

In het geval van een nieuwbouwproject of een grondige renovatie, krijgt u standaard een digitale meter. U kan ook zelf een digitale meter aanvragen: dat kost € 226 exclusief btw en plaatsingskosten. Meer info vindt u op de website van Fluvius.

De digitale meter stuurt gegevens over je verbruik en eventuele veranderingen in spanning rechtstreeks door naar de netbeheerder. Je hoeft dus niet meer jaarlijks je meterstand door te sturen. De digitale meter is op afstand in- en uitschakelbaar en je kan er allerlei andere slimme toestellen op aansluiten.

Plaatst u zonnepanelen vanaf 2021, of heeft u een installatie jonger dan 15 jaar in combinatie met een digitale meter dan komt u niet in aanmerking voor een terugdraaiende teller.

Enkel wie reeds een installatie heeft jonger dan 15 jaar oud in combinatie met een analoge meter kan nog gebruik maken van het terugdraaiend systeem tot hij aan de beurt komt voor een overschakeling naar een digitale meter, of zelf beslist om een digitale meter aan te vragen.

Meer info over de beslissing van het Grondwettelijk Hof om het systeem van de terugdraaiende teller stop te zetten vindt u hier.

Plaatst u zonnepanelen vanaf 2021, of heeft u een installatie jonger dan 15 jaar oud in combinatie met een digitale meter, dan valt u automatisch onder het nettarief werkelijke afname.

Onder het nettarief werkelijke afname betaalt u niet langer een prosumententarief, maar wel distributiekosten op uw werkelijke afname van het net, en een vergoeding voor het gebruik van dat net, ook wanneer u er energie op injecteert. Hoe groter het aandeel van uw energieconsumptie samenvalt met het tijdstip van productie door uw zonnepanelen, hoe groter het langdurig besparingseffect op uw energiefactuur. Dit is voordelig wanneer u vooral elektriciteit verbruikt op momenten dat u ook elektriciteit produceert met uw zonnepanelen, zoals voor bedrijven waar het verbruik meestal overdag plaatsvindt.

Produceren uw zonnepanelen meer energie dan uw energiebehoefte, dan wordt u voortaan vergoed voor de overtollige elektriciteit die u niet gebruikt en op het net injecteert, indien u over een energiecontract met injectievergoeding beschikt.

Een volledig overzicht van de geldende maatregelen voor installaties geïnstalleerd vanaf 2021 vindt u hier.

Zelfconsumptie of zelfverbruik slaat op het aandeel van de geproduceerde elektriciteit uit uw zonnepanelen die u zelf verbruikt, en dus niet in het net injecteert. Indien u geen gebruik maakt van een opslagbatterij is dit te omschrijven als de hoeveelheid elektriciteit die u onmiddellijk verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen die energie opwekken.

Door onmiddellijk uw energie te consumeren wanneer de zon schijnt, maakt u minder vaak gebruik van het bestaande elektriciteitsnet en betaalt u er dus minder bijdragen voor.

Het rendement op uw investering in zonnepanelen wordt met het nettarief van werkelijke afname beïnvloed door uw zelfverbruik. Hoe groter het aandeel van uw energieconsumptie samenvalt met het tijdstip van productie uit uw zonnepanelen, hoe groter het langdurig besparingseffect op uw energiefactuur.

Vanaf 50% zelfverbruik hebt u overigens eenzelfde terugverdientijd als met de vroegere terugdraaiende teller en kan u indien nodig optimaliseren met het gebruik van een opslagbatterij.

Met het nieuwe nettarief werkelijke afname wil de overheid zelfconsumptie stimuleren.

zelfconsumptie of zelfverbruik slaat op het aandeel van de geproduceerde elektriciteit uit uw zonnepanelen die uzelf verbruikt, en dus niet in het net injecteert. Indien u geen gebruik maakt van een opslagbatterij is dit te omschrijven als de hoeveelheid elektriciteit die u onmiddellijk verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen die energie opwekken.</zelfconsumptie<>

Door onmiddellijk uw energie te consumeren wanneer de zon schijnt, maakt u minder vaak gebruik van het bestaande elektriciteitsnet en betaalt u er dus minder bijdragen voor.

Toch kan het interessant zijn om ook een opslag- of thuisbatterij te installeren wanneer uw energiebehoeften doorgaans hoog zijn op momenten dat uw zonnepanelen geen of onvoldoende energie opwekken. Zo slaat u uw overtollige energie die u overdag met uw zonnepanelen produceert op voor een later tijdstip, wanneer de productie van uw zonnepanelen onvoldoende is voor uw energiebehoeften. Als gevolg maakt u ook op momenten wanneer uw energiebehoeften hoog zijn en uw energieproductie laag is minder gebruik van het net.

Produceren uw zonnepanelen meer energie dan uw energiebehoefte, dan wordt u voortaan vergoed voor de overtollige elektriciteit die u niet gebruikt en op het net injecteert, indien u over een energiecontract met injectievergoeding beschikt.

Meer info over injectievergoeding voor zelfstandigen en ondernemers

Als u nog een analoge meter hebt, trekt uw meter die geïnjecteerde energie af van uw energierekening.

Hebt u regelmatig overdag overproductie maar moet u bijvoorbeeld ’s avonds nog elektriciteit van het net afhalen? Dan is een investering in een thuisbatterij misschien interessant, omdat uw zelfverbruik daardoor omhooggaat.

Een energiecontract met injectievergoeding vergoedt u als zonnepaneleneigenaar voor de stroom die u opwekt maar niet meteen verbruikt in Vlaanderen. U plaatst met andere woorden die overtollige stroom op het net en ‘verkoopt’ hem aan uw energieleverancier. We noemen dit contracten met een vergoeding voor geïnjecteerde energie. Om deze vergoeding te ontvangen moet u wél kiezen voor een energiecontract met een injectievergoeding en op het nettarief werkelijke afname staan in combinatie met een digitale meter.

Bij Luminus ontvangt u automatisch bij elk elektriciteitscontract een injectievergoeding in dat geval. Als zelfstandige of vennootschap ontvangt u een verkoopfactuur voor de geïnjecteerde energie, samen met uw jaarlijkse eindafrekening. Simpel en vlot geregeld voor uw boekhouding.

Meer info over injectievergoeding voor zelfstandigen en ondernemers

Als u een energiecontract met injectievergoeding heeft, kan u de overtollige energie van uw zonnepanelen op het elektriciteitsnet injecteren en wordt u hiervoor vergoed.

Om het zo simpel mogelijk te houden voor uw boekhouding, krijgt u bij Luminus samen met uw jaarlijkse afrekening ook een verkoopfactuur voor de vergoeding van uw geïnjecteerde energie.

Meer info over injectievergoeding voor zelfstandigen en ondernemers.

Neen. De berekening van die tarieven gebeurt onafhankelijk van de gebruikte meter. Digitale elektriciteitsmeters registreren de energie namelijk standaard in de twee tariefperiodes.Indien u als klant kiest voor een enkelvoudig uurtarief, dan telt Fluvius de twee verbruiken bij elkaar op.

Afhankelijk van uw situatie kan u uw nachtmeter laten afsluiten na de installatie van zonnepanelen. Wij raden u aan om uw nachtmeter te laten afsluiten op het moment van de jaarlijkse meteropname door uw netbeheerder. Zo vermijdt u mogelijke extra kosten.

Een enkelvoudige meter is voordeliger als u ongeveer evenveel energie (dag- en nachtverbruik samengeteld) verbruikt als uw zonnepanelen produceren. Als u veel meer energie verbruikt dan uw zonnepanelen produceren (meer dan 1500 kWh verschil), behoudt u beter uw dag- en nachtmeter. U kan bij uw netbeheerder terecht om uw nachtmeter te laten afsluiten.

Meer informatie vindt u op de website van de energieregulatoren:

VREG: www.vreg.be
CWaPE: www.cwape.be
Brugel: www.brugel.be

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Mijn dak is oost- of west georiënteerd. Kan ik zonnepanelen leggen?

Ja, alle dakoriëntaties tussen helemaal oost- en helemaal westgericht zijn interessant voor zonnepanelen.

Zonnepanelen produceren bijvoorbeeld ook elektriciteit wanneer het bewolkt is. Het licht wordt dan verdeeld door de wolken en komt in praktijk van overal. Het rendementsverlies bij niet perfect zuidgerichte installaties blijft daarom ook beperkt.

Is mijn dak stevig genoeg?

Het is van belang dat uw dak voldoende draagkracht heeft: het moet immers het gewicht van de panelen (van ongeveer 17kg per stuk), de rails en de installateurs kunnen dragen. We gaan uit van een minimale noodzakelijke draagkracht van 20 à 25 kg per m² dak. Daken van jonger dan 15 jaar oud zijn sowieso in regel.

Daarnaast spreekt het voor zich dat het dak in goede staat moet zijn. Vermoedt u dakschade, lekken of bijvoorbeeld asbest? Dan raden we u aan dit eerst aan te pakken. Onze expert kan u helpen in geval van twijfel.

Zo goed als elk type dakbedekking (leien, pannen, zink, roofing, …) is geschikt voor zonnepanelen. Is er gevaar voor asbest, dan moeten we extra veiligheidsmaatregelen nemen tijdens de installatie. Bij rieten daken is het extra opletten voor brandgevaar aangezien het onder de panelen heel warm kan worden in de zomer.

Lees hier verder om te ontdekken of het dak van uw onderneming geschikt is voor zonnepanelen

Zonnepanelen kunnen ook op een plat dak worden geplaatst. Je kunt dan zelf de oriëntatie van je zonnepanelen bepalen zodat het rendement optimaal is. Het dak en de dakbedekking moeten wel voldoende stevig zijn om het gewicht van de panelen, het frame en de ballast te dragen.

Bij de installatie moet extra aandacht besteed worden aan de waterdichtheid van het systeem, aangezien er voor de bekabeling naar de omvormer gaten moeten gemaakt woorden doorheen de roofing.

Lees hier verder om te ontdekken of het dak van uw onderneming geschikt is voor zonnepanelen

Ja, dat kan dankzij onze online solar calculator. U kan daarop een paar korte vragen beantwoorden over uw dak. Aan het einde komt u te weten wat het rendement zal zijn maar ook uw aankoopprijs, terugbetalingstermijn, CO2-besparing, enzovoort.

Een standaard zonnepaneel meet 1,7 bij 1 meter. Dakramen, pijpen of een andere obstakels op je dak beperken het aantal zonnepanelen dat u kan plaatsen. Het dimensioneren van je installatie laat je best over aan een specialist.

Bij de berekening van het aantal benodigde panelen, en dus de nodige dakoppervlakte, is het type panelen van belang. In vergelijking met polykristallijne panelen leveren de iets duurdere monokristallijne zonnepanelen namelijk een extra rendement van 30% op. Een gezin dat op basis van verbruik, geografische ligging, dakhelling en dakoriëntatie bijvoorbeeld 12 polykristallijne panelen nodig heeft of 20 m² dak, heeft voor hetzelfde rendement slechts 10 monokristallijne panelen nodig of 17 m² dak.

Lees hier verder om te ontdekken of het dak van uw onderneming geschikt is voor zonnepanelen

Bereken uw benodigde aantal zonnepanelen met onze gratis online simulator. Tijdens het beantwoorden van de vragen houdt u best rekening met toekomstige projecten op 20 of 25 jaar, zoals de uitbreiding van uw pand, de aankoop van een elektrische auto, isolatiewerken of de installatie van een warmtepomp.

Voor een gedetailleerde prijsberekening vraagt u hoe dan ook best advies van een expert die uw thuiskantoor of handelspand komt bekijken.

Bij kleine daken stellen we uiteraard kwaliteitspanelen voor met het hoogst mogelijke rendement en een optimale oriëntatie.

Ook als er dan nog steeds minder panelen op uw dak passen dan het aantal dat u nodig hebt voor uw verbruik, bespaart u jaarlijks op uw energiefactuur. Overweeg dus zeker in dat geval ook zonnepanelen, zeker nu de kostprijs voor aanschaf flink is gedaald.

Blijkt uw dak niet geschikt voor zonnepanelen, dan kan u er zeker voor kiezen om een installatie in uw tuin of weiland te plaatsen. We zorgen dan voor een grondopstelling, een soort schans, en bekabeling via een sleuf. Voor de opstelling is een verharde ondergrond aangewezen. Informeer ook best of er geen vergunning nodig is.

De prijzen van zonnepanelen en de installatie ervan lopen flink uiteen. Het loont dus om u op voorhand goed te informeren en na te denken over wat u exact van jouw zonne-installatie verwacht. Daarbij is het belangrijk dat u zich niet alleen op de prijs concentreert. Wij raden aan om ook volgende zaken onder de loep te nemen:

  • Hoeveel ervaring heeft de installateur met het installeren van zonnepanelen?
  • Beschikt de installateur over een rescert-certificaat?
  • Verloopt het hele proces door hetzelfde bedrijf (verkoop, installatie en dienst na verkoop) of worden er zaken uitbesteed?
  • Welke omvormer en zonnepanelen worden aangeboden en wat is hun opbrengst?
  • Heeft de installateur een degelijke behoefteanalyse uitgevoerd? M.a.w. houdt de installatie rekening met jouw concrete situatie (dakhelling, oriëntatie, schaduw…) en verbruik, nu en in de toekomst?
  • Hoe is het gesteld met de dienst na verkoop?
  • Biedt het plaatsingsbedrijf zekerheid op korte en lange termijn? Wat als het bedrijf er niet meer is? enz.

Lees ook: van evaluatie tot installatie – zonnepanelen voor uw onderneming

Overtuigd van het besparingspotentieel van zonnepanelen voor uw zaak? Bepaal dan eerst of uw dak geschikt is voor zonnepanelen, maak een afspraak met een expert en onderzoek of u in aanmerking komt voor eventuele subsidies of de verhoogde investeringsaftrek.

Lees ook: van evaluatie tot installatie – zonnepanelen voor uw onderneming

Zonnepanelen na de installatie in gebruik: wat kan ik verwachten?

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

Zonnepanelen gaan minstens 25 jaar en tot zelfs 40 jaar mee. De productgarantie varieert van 10-25 jaar en de rendementsgarantie tot 25 jaar.

Een omvormer gaat gemiddeld 10 jaar mee en heeft productgaranties van 5 tot 12 jaar.

Moet ik mijn zonnepanelen schoonmaken?

Door de gladde structuur en de hoge hitteontwikkeling zijn zonnepanelen grotendeels zelfreinigend: het meeste vuil zoals vogeluitwerpselen verdroogt en verpulvert. De panelen zijn bedekt met een soort film waardoor regen en wind zorgen het stof en vuil wegspoelen of wegwaaien.

Toch blijkt dat vervuiling jaarlijks 2 tot 5 procent minder rendement veroorzaakt, afhankelijk van luchtvervuiling, bomen, enz. Wij raden een tweejaarlijkse poetsbeurt aan. Dat kan best met lauw water een specifiek schoonmaakmiddel voor zonnepanelen. Gebruik zeker geen allesreiniger, schuurmiddelen of hogedrukreiniger. En bovenal: zorg voor voldoende beveiliging wanneer u op het dak klimt!

Het beste moment om uw zonnepanelen schoon te maken, is aan het begin van de lente. Zo is uw installatie in topconditie tijdens de maanden met het hoogste aantal zonuren. Als u in een boomrijke omgeving woont, is het ook aan te raden om uw panelen te controleren tijdens of na de herfst. Achtergebleven bladeren kunnen uw rendement beïnvloeden.

We raden ten zeerste aan om regelmatig de werking van uw zonnepanelen na te kijken. Dat kan door middel van een online monitoringsysteem. Omvormers hebben ook vaak een display die de elektriciteitsproductie weergeeft. Bij een acuut probleem neemt u best contact op met een vakman.

Bij Luminus kan u 24/7 terecht bij onze hotline voor onderhoud en herstelling.

Is uw installatie kapot, dan kan u hopelijk rekenen op een goede service bij uw installateur. Zorgde Luminus voor uw installatie, dan kan u terecht op onze 24/7 hotline. U krijgt een van onze zonnepaneelspecialisten aan de lijn. Zij stellen telefonisch een eerste diagnose. Indien nodig komt een erkend technicus ter plaatse om u een optimale dienstverlening te bieden.

Een zonnepaneel zou niet mogen wegwaaien door hevige wind. Gebeurt dat toch, dan wijst dat op een onvoldoende kwalitatieve installatie: de zonnepanelen zijn onvoldoende stevig op de rails geklemd.

De resistentie van panelen tegen hagel hangt af van de kwaliteit van het glas. Net zoals bij een autoraam echter zal het glas niet volledig barsten bij een inslag, maar vormt zich een sterretje. Zonnepanelen die voldoen aan de Europese standaard werden tijdens hun productie trouwens getest op hagel, maar ook op UV, lekkage, isolatie, robuustheid en vries- en hittebestendigheid.

Ook hier is een degelijke installatie cruciaal. De panelen mogen immers niet te dicht bij het dak liggen, anders wordt het net onder de panelen te heet. Het gevolg is niet alleen brandgevaar maar ook een verminderd rendement. Ook de bekabeling moet op een veilige manier aangelegd worden.Voor dit alles zorgen onze erkende installateurs.