Intekenen op Electro Repair & Replace

 1. Uw gegevens
 2. Uw product
 3. Bevestiging
 1. Uw gegevens

  Persoonlijke gegevens

  Het wijzigen van deze velden heeft alleen invloed op je communicatievoorkeuren voor Luminus Home Solutions. Om je contactvoorkeuren voor Luminus-energieproducten te wijzigen, ga je naar My Luminus.

  Mijn adres

  Belangrijkste kenmerken Electro Repair & Replace en Electro Repair & Replace +

  Electro Repair & Replace (€83,4/jaar of €6,95/maand) verlengt de wettelijke garantie op je wasmachine, droogkast, oven, fornuis, koelkast en diepvriezer tot 7 jaar. Electro Repair & Replace + (€107,4/jaar of €8,95/maand) verlengt de wettelijke garantie op je wasmachine, droogkast, oven, fornuis, koelkast, diepvriezer, vaatwasser en TV tot 7 jaar. Gratis diagnose & bestek voor toestellen ouder dan 7 jaar.

  Zijn uitgesloten en kunnen geen aanleiding geven tot een interventie, noch het voorwerp vormen van een schadevergoeding op welke manier dan ook:

  • Zogenaamde ‘mobiele’ apparaten, dat wil zeggen apparaten die zelfstandig kunnen werken zonder aansluiting op de netvoeding;
  • Toebehoren of randapparaten zoals: kabels, het mandje van de vaatwasser, oventoebehoren, de beschermkap van de brander, afstandsbedieningen;
  • Consumptieartikelen en slijtonderdelen die als dusdanig gedefinieerd staan in het onderhoudsboekje van de fabrikant, zoals: gloeilampen, lampen, filters, zekeringen, deurafdichtingen, riemen, aftapleidingen, slangen;
  • Glazen onderdelen van vitrokeramische platen, ovendeuren en deksels van kookplaten;
  • Thermische isolatie-elementen van ovens;
  • Apparaten waarvoor de aankoopfactuur, verkoopbon of kassaticket niet voorgelegd kan worden bij de interventie, of waarvan dit document doorgehaald en/of onleesbaar is;
  • Apparaten waarvan het nummer en/of de referenties verwijderd, gewijzigd of onleesbaar zijn;
  • Gehuurde of geleende apparaten.
  • Die gedekt zijn door de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken in de zin van de artikels 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,;
  • Die gedekt zijn door de garantie met betrekking tot een gebrek aan overeenstemming in de zin van het artikel 1649ter van het Burgerlijk Wetboek;
  • Naar aanleiding van wijzigingen of verbeteringen aangebracht door de Klant of de fabrikant;
  • Naar aanleiding van een nood- of voorlopige reparatie en de eventuele verergeringen van de oorspronkelijke Storing die eruit kunnen voortvloeien;
  • Waarbij een derde aansprakelijk gehouden kan worden voor de Storing (fabrikant, leverancier of elke andere persoon);
  • In verband met elke wijziging of terugroepactie op het initiatief van de fabrikant;
  • Naar aanleiding van de niet-naleving van de voorschriften en de aanbevelingen van de fabrikant (op het gebied van installatie, aansluiting, bediening, gebruik, onderhoud...) gedefinieerd in de gebruiksaanwijzing die de verkoper bij de aankoop overhandigd heeft;
  • Naar aanleiding van een misbruik en/of gebruik dat niet in overeenstemming is met de richtlijnen van de fabrikant of het gebruik van ongeschikte randapparaten, toebehoren of consumptieartikelen;
   Met als oorsprong een element buiten het apparaat (bliksem, schok, val, vorst, brand, ontploffing, overstroming, stroomschommeling, vochtigheid, overmatige warmte);
  • De (al dan niet aan bederf onderhevige) inhoud van het Apparaat dat beschadigd is;
  • De kosten (onderdelen, mankracht, verplaatsing en transport) en gevolgen van een Storing die niet vastgesteld is door een door AXA Assistance erkende hersteller, of een prestatie georganiseerd zonder zijn voorafgaande goedkeuring;

  Download hier de informatiefiche (IPID document) en neem dit aandachtig door voordat je je inschrijft op Electro Repair & Replace (+). In geval van klacht met betrekking tot de verzekeringsprestaties, kan de Verzekeringsnemer zich richten tot de Kwaliteitsdienst van AXA Assistance:

  De Verzekeringsnemer kan zich ook richten tot de Ombudsman verzekeringen:

 2. Uw product
 3. Bevestiging

Meer info nodig?

Stuur een e-mail naar 
homesolutions@luminus.be
of bel ons op
0800 80808