Hulp en ondersteuning
Projets verts durables Luminus

Onze groene projecten

Luminus investeert in de productie van duurzame en hernieuwbare energie. Maar dit doen we niet alleen. We maken er een punt van om zoveel mogelijk mensen hierin te betrekken: van overheid over bedrijven tot burgers. Ook u kan dus deel uitmaken van onze groenere toekomst.

Duurzame projecten

De windcoöperatie Wind Together heeft als doel om samen met burgers te investeren in windenergie. Zo werken we allen samen aan een duurzame wereld én een duurzame portefeuille: economisch en ecologisch een goede keuze, dus.

Door het Belgisch windmolenpark steeds uit te breiden, creëren we voor iedereen een win-winsituatie. Je kan al coöperant worden voor het bedrag van € 125 (prijs van een aandeel): een klein bedrag, maar een grote investering. Je investeert namelijk in een betere wereld door bij te dragen aan de productie van hernieuwbare energie.

Inschrijven

Projets durables éoliennes luminus
Energie 100% verte Belge Luminus

Duurzame producten

Op 1 februari 2019 lanceerden we een nieuw, 100% groen product: Luminus Comfy Green, volledig Belgische én groene elektriciteit. We hebben drie formules, namelijk ComfyEcoflex en Ecofix . Elk van deze producten helpt onze klanten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, omdat klanten een garantie hebben op duurzame elektriciteit die uitsluitend uit Belgische bronnen van hernieuwbare energie komt.

Ontdek onze 100% groene producten

Duurzame renovaties

In Ampsin renoveerden we onze waterkrachtcentrale: we hebben de elektrische installaties vervangen zodat de centrale zeker nog 20 extra levensjaren krijgt. Dit blijven we ook doen met al onze andere projecten voor hernieuwbare energie: windmolenparken, waterkrachtcentrales, thermische centrales … Door steeds te investeren in nieuwe en moderne technologieën slagen we erin om én een beter product te leveren én onze impact op milieu, landschap en omwonenden blijvend te verkleinen.
Rénovation durable écologique économique

Duurzame investeringen voor biodiversiteit

Naast tal van verplichte inspanningen, gaan we bij Luminus veel verder om de biodiversiteit te beschermen. Onze extra inzet is vooral zichtbaar op de volgende locaties:

  • Ringvaart en Seraing (late maaizones);
  • Angleur en Lixhe (speciale biodiversiteitsruimtes);
  • 4 sites met ruimte voor bijenkolonies (Floriffoux, Grands Malades, Seraing en Ringvaart).

We voeren verder diepgaande studies omtrent het gedrag van vissen die zowel stroomopwaarts als –afwaarts leven. We beseffen namelijk dat waterkrachtcentrales kunnen bijdragen aan een hogere sterftegraad van bepaalde vissoorten. Door middel van onze studies zetten we systemen op die die sterftegraad sterk naar beneden halen. De studies maken deel uit van het Saumon 2000 project, gelanceerd door het Waals Gewest om zalm opnieuw te introduceren in het Maasbekken.
Ook in Lixhe zetten we ons extra hard in voor de biodiversiteit: we hebben hier speciaal een 100% groene zone voorzien om de biodiversiteit zo veel mogelijk te bevorderen. Momenteel voorziet deze zone in onderdak en voeding voor heel wat diersoorten.

 

Bescherming van de bijen

Net als in andere Europese landen sterft in België elk jaar meer dan 30% van de bijenpopulatie. De gevolgen zouden ernstig kunnen zijn, want in Europa is 84% van de geteelde gewassen afhankelijk van bestuivende insecten. Om de bijen in België te helpen beschermen, hebben we in 2014 een partnershipovereenkomst ondertekend met Beeodiversity. We hebben 9 honingbijenkolonies geïnstalleerd op 2 thermische sites en bij 2 waterkrachtcentrales, locaties waar er veel voedsel beschikbaar is voor de bijen.
Het partnership met Beeodiversity heeft een belangrijk voordeel: er geldt een strenge procedure die een bijensterfte van minder dan 5% garandeert dankzij studies door de Universiteit van Luik (Gembloux Agro-Bio Tech).

Onze hoogste prioriteit? Ecologie en duurzame energie! 

Ecologie en duurzaamheid dragen we bij Luminus hoog in het vaandel, én we gaan er actief mee aan de slag.
We zijn dan ook met trots de eerste producent van groene energie in België!
Energie 100% verte Luminus

Groene energie

Luminus wil onophoudelijk energie besparen en vecht op die manier voor een schoner milieu. Daarnaast produceren we ook zelf groene energie. Dit doen we met milieuvriendelijke technologieën en hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, windkracht en de energie uit biomassa.
Meer info
Les éoliennes belgique luminus

Onze windturbines

Luminus kan zich met een geïnstalleerd vermogen van 448 MW de nummer 1 binnen de Belgische sector van windenergie noemen. Sinds januari 2019 exploiteren we 189 windturbines. Deze produceren genoeg groene energie voor 240.000 gezinnen.
Meer info
Centrales hydrauliques Belgique Luminus

Onze hydraulische centrales

Luminus is niet enkel de Belgische nummer 1 op het vlak van windenergie, maar ook op het gebied van waterkracht. Dankzij onze 7 waterkrachtcentrales, allen geïnstalleerd op Belgisch grondgebied, voorzien we meer dan 60.000 Belgische gezinnen van groene stroom.
Meer info
Download onze app op