Hulp en ondersteuning
Energie hydraulique centrales hydrauliques Luminus

Waterkracht

Luminus is niet enkel de Belgische nummer 1 op het vlak van windenergie, maar ook op het gebied van waterkracht. Dankzij onze 7 waterkrachtcentrales, allen geïnstalleerd op Belgisch grondgebied, voorzien we meer dan 60.000 Belgische gezinnen van groene stroom.

Grootste waterkrachtoperator van België

Meer dan een halve eeuw geleden namen we onze eerste waterkrachtcentrale in gebruik in Ivoz-Ramet, nabij Luik. Intussen verzekeren we onze productie met 7 centrales, die ervoor zorgen dat we 101.250 ton minder CO2 uitstoten.
Onze allereerste locatie staat nog steeds centraal. De werking van alle waterkrachtcentrales wordt namelijk vanuit één controlezaal gecoördineerd. Dit vergemakkelijkt opvolging en continue verbetering van de productie, met als gevolg een betere werking en hogere veiligheid.

Continue vernieuwing

Met het oog op een beter rendement, vernieuwen en moderniseren we de centrales regelmatig. Zo werden 2 van de 3 turbines in Andenne al in 2015 vervangen, met als resultaat een verhoogde efficiëntie en een betere energiewinning. In Lixhe werden er recent nieuwe installaties geplaatst om zo het natuurlijke debiet van de Maas vlotter te regelen. Daarnaast moderniseerden we ook de machines. Uiteraard eindigt het hier niet: we hebben nog heel wat plannen om steeds verder te vernieuwen en te optimaliseren.

Onze hoogste prioriteit? Ecologie en duurzame energie! 

Ecologie en duurzaamheid dragen we bij Luminus hoog in het vaandel, én we gaan er actief mee aan de slag.
We zijn dan ook met trots de eerste producent van groene energie in België!
Energie 100% verte Luminus

Groene energie

Luminus wil onophoudelijk energie besparen en vecht op die manier voor een schoner milieu. Daarnaast produceren we ook zelf groene energie. Dit doen we met milieuvriendelijke technologieën en hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, windkracht en de energie uit biomassa.
Meer info
Investissement projet durable belge Luminus

Onze groene projecten

Luminus investeert in de productie van duurzame en hernieuwbare energie. Maar dit doen we niet alleen. We maken er een punt van om zoveel mogelijk mensen hierin te betrekken: van overheid over bedrijven tot burgers. Ook je kan dus deel uitmaken van onze groenere toekomst.
Meer info
Les éoliennes belgique luminus

Onze windturbines

Luminus kan zich met een geïnstalleerd vermogen van 448 MW de nummer 1 binnen de Belgische sector van windenergie noemen. Sinds januari 2019 exploiteren we 189 windturbines. Deze produceren genoeg groene energie voor 240.000 gezinnen.
Meer info
Download onze app op